Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Informativni članak18. veljače 2022.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 2 min

Zeleniji cestovni prijevoz: nova pravila o naplati cestarina

Jučerašnjim je glasanjem u Europskom parlamentu EU donio nova pravila o naplati cestarina. Novim sustavom omogućit će se učinkovitiji i održiviji cestovni promet.

promet

Jučerašnjim je glasanjem u Europskom parlamentu EU donio nova pravila o naplati cestarina. Novim sustavom omogućit će se učinkovitiji i održiviji cestovni promet. Postupno će se ukinuti naknade na vremenskoj osnovi (vinjete) za teška teretna vozila na glavnoj transeuropskoj mreži do 2030. u korist cestarina na temelju udaljenosti. Direktivom će se uvesti i pravila na razini EU-a kako bi se naknade za teška teretna vozila prilagodile emisijama CO2. Osim toga, nakon prijelaznog razdoblja od četiri godine naplata troškova za onečišćenje zraka postat će obvezna za teška teretna vozila, osim ako to dovede do nenamjernog preusmjeravanja prometa.

Povjerenica za promet Adina Vălean izjavila je: Nova Direktiva korak je prema modernom europskom sustavu naplate cestovnih naknada za financiranje i održavanje kvalitetne infrastrukture uz bolje odražavanje načela „onečišćivač plaća”. Naplata cestarina korak je u našoj strategiji za smanjenje emisija iz prometa. Novim pravilima predviđaju se različite pristojbe za upotrebu i infrastrukturu na temelju emisija CO2 te se uvodi obvezna pristojba za troškove za teška teretna vozila kako bi se korisnike i proizvođače potaknulo da se odluče za čišća rješenja. Njima će se pridonijeti i ublažavanju drugih učinaka cestovnog prometa koji su skupi za društvo, kao što su zastoji u prometu.

Iako se postojeća pravila odnose samo na kamione teže od 3,5 tone, uz mogućnost izuzimanja kamiona mase ispod 12 tona, proširit će se na sva teška i laka vozila te istodobno osigurati da su naknade razmjerne njihovoj upotrebi i ekološkoj učinkovitosti ovisno o vrsti vozila.

Sustavi naplate cestarina trebali bi uključivati i mogućnost dnevnih vinjeta, čime bi se izbjegla diskriminacija stranih korisnika. Države članice imat će mogućnost primjene dodatnih poreza u zagušenim i osjetljivim područjima, pri čemu će prihodi od tih dodatnih poreza biti namijenjeni razvoju održivih prometnih alternativa. Izuzeća od pristojbi za ceste predviđena su za posebne slučajeve kao što su rijetko naseljena područja ili osobe s invaliditetom.  Novi sustav pridonijet će ciljevima europskog zelenog plana i strategije za održivu i pametnu mobilnost. Komisija je 2017. predstavila prijedlog revidirane Direktive o eurovinjeti.

Nakon jučerašnjeg glasovanja u Europskom parlamentu Direktiva će biti potpisana i objavljena u Službenom listu EU-a te će stupiti na snagu dvadesetog dana od dana objave. Nakon toga države članice imat će dvije godine za prenošenje novih pravila u nacionalno zakonodavstvo.

Pojedinosti

Datum objave
18. veljače 2022.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj