Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Informativni članak17. veljače 2022.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 4 min

Zeleni plan: EU ulaže više od 110 milijuna eura u projekte u okviru programa LIFE za okoliš i klimu u 11 država članica EU-a

Komisija danas najavljuje ulaganje od više od 110 milijuna eura u integrirane projekte za zaštitu okoliša i klime u okviru programa LIFE, koji su odabrani nakon poziva na podnošenje prijedloga za 2020.

Zeleni plan: EU ulaže više od 110 milijuna eura u projekte u okviru programa LIFE za okoliš i klimu u 11 država članica EU-a

Komisija danas najavljuje ulaganje od više od 110 milijuna eura u integrirane projekte za zaštitu okoliša i klime u okviru programa LIFE, koji su odabrani nakon poziva na podnošenje prijedloga za 2020. Sredstvima će se podupirati novi veliki projekti u području okoliša i klime u 11 država članica EU-a – Cipru, Češkoj, Danskoj, Estoniji, Finskoj, Francuskoj, Latviji, Litvi, Nizozemskoj, Poljskoj i Sloveniji. Projektima se pridonosi zelenom oporavku od pandemije bolesti COVID-19 i podupiru ciljevi europskog zelenog plana da EU do 2050. postigne klimatsku neutralnost i nultu stopu onečišćenja. Riječ je o primjerima mjera za ostvarivanje važnih ciljeva europskog zelenog plana u okviru strategije EU-a za bioraznolikost do 2030. i akcijskog plana EU-a za kružno gospodarstvo.

Frans Timmermans, izvršni potpredsjednik za europski zeleni plan, izjavio je: Ne smijemo gubiti vrijeme kada je riječ o klimatskoj krizi, krizi bioraznolikosti i krizi onečišćenja. Iz Programa LIFE izravno se podupiru projekti u EU-u te se cijelim zemljama i regijama omogućuje zaštita i obnova prirode. Priroda je naš najveći saveznik i zato se moramo pažljivo brinuti o njoj. Iskreno čestitam svim danas odabranim projektima.

Povjerenik za okoliš, oceane i ribarstvo Virginijus Sinkevičius dodao je: Integrirani projekti u okviru programa LIFE jedan su od glavnih alata da se uvedu ciljane promjene na terenu i ostvari zelena tranzicija. Zahvaljujući tim projektima države članice mogu ozeleniti gospodarstva, obogatiti prirodu i bioraznolikost te poboljšati svoju otpornost. Radujem se koristima koje će ulaganje donijeti u 11 zemalja i izvan njihovih granica.

Integrirani projekti omogućuju državama članicama da objedine dodatne izvore financiranja EU-a, uključujući poljoprivredne, strukturne, regionalne i istraživačke fondove, kao i nacionalna sredstva i ulaganja privatnog sektora. Očekuje se da će 11 projekata ukupno privući više od 10 milijardi eura dodatnih sredstava, čime će se znatno povećati sredstva koja su danas dodijeljena kako bi se zaista postigle promjene na terenu.

Ostvarivanje ciljeva zelenog plana na terenu

Očuvanje prirode: Projektom u Francuskoj uvest će se mjere za zaustavljanje i preokretanje trenda smanjenja bioraznolikosti u regiji Grand Est, primjerice uspostavom triju pilot-područja za šume. U okviru drugog projekta u Finskoj pratit će se i poboljšati upravljanje nacionalnom mrežom zaštićenih morskih područja i tako ublažiti štetni učinci ljudskih aktivnosti kojima se ugrožava morska i obalna bioraznolikost. Ti će projekti pridonijeti ostvarenju strategije EU-a za bioraznolikost do 2030.

Čisti zrak: U okviru projekta u Poljskoj provest će se mjere za poboljšanje ukupne kvalitete zraka u Šleskoj, poljskoj regiji u kojoj je zrak među najonečišćenijima u Europi, i to zamjenom malih kućanskih uređaja za grijanje na kruto gorivo alternativama koje manje onečišćuju. Tim se projektom pridonosi ciljevima EU-a u pogledu emisija stakleničkih plinova do 2030. i akcijskom planu za postizanje nulte stope onečišćenja.

Gospodarenje otpadom: Na Cipru će se provesti projekt za unapređenje infrastrukture i sustava prikupljanja otpada koji se može reciklirati i biorazgradiv je. U Latviji će naglasak biti na poboljšanju odvojenog prikupljanja otpada i ponovne uporabe komunalnog otpada. U Danskoj će se raditi na sprečavanju nastanka otpada i uvođenju boljeg regulatornog okvira za otpad. Projektom u Sloveniji nastojat će se, među ostalim, postići bolja stopa recikliranja neopasnog građevinskog otpada i otpada od rušenja. Ta će četiri projekta biti usmjerena na sprečavanje nastanka otpada i oporabu resursa, čime će se pridonijeti ciljevima akcijskog plana EU-a za kružno gospodarstvo i Okvirne direktive o otpadu.

Ublažavanje klimatskih promjena: Sredstvima iz programa LIFE pomoći će se Litvi da ostvari ciljeve iz nacionalnog energetskog i klimatskog plana, uključujući učinkovitije zgrade, klimatski prihvatljivu mobilnost, industriju koja štedi energiju i poboljšanu zelenu javnu nabavu. U Estoniji će se uvesti razni alati i rješenja za temeljitu obnovu zgrada u tri grada, koji se zatim mogu primijeniti u ostalim dijelovima te zemlje i drugim državama članicama i kojima se podupire strategija EU-a za val obnove

Prilagodba klimatskim promjenama: U Nizozemskoj će se sredstvima iz programa LIFE pomoći prilagodbi klimatskim promjenama u nekoliko sektora: upravljanje vodama, infrastruktura, poljoprivreda, priroda, zdravstvo i prostorno/urbano planiranje. Projektom u Moravsko-šleskoj regiji u Češkoj povećat će se otpornost te regije na klimatske promjene, poboljšati kvaliteta okoliša za stanovnike i poduprijeti održivi razvoj. Oba će projekta slijediti ciljeve strategije EU-a za prilagodbu klimatskim promjenama.

Dodatne informacije o 11 integriranih projekata dostupne su u kratkim opisima. 

Kontekst

Program LIFE instrument je EU-a za financiranje u području okoliša i klimatskih aktivnosti. Provodi se od 1992. i iz njega je sufinancirano više od 5500 projekata unutar i izvan EU-a. Za razdoblje od 2021. do 2027. Europska komisija povećala je sredstva za financiranje programa LIFE za gotovo 60 %, i ona sada iznose 5,4 milijarde eura. U okviru programa LIFE sada su četiri potprograma: priroda i bioraznolikost, kružno gospodarstvo i kvaliteta života, ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba klimatskim promjenama te prelazak na čistu energiju.

Iz programa LIFE financiraju se integrirani projekti. Takvim se projektima podupire provedba zakonodavstva i politika EU-a u području okoliša i klime na regionalnoj, višeregionalnoj, nacionalnoj ili transnacionalnoj razini. Integrirani projekti državama članicama olakšavaju usklađivanje s ključnim zakonodavstvom EU-a u šest područja: očuvanje prirode, voda, zrak, gospodarenje otpadom, ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba na klimatske promjene.

Više informacija

Prilog – opisi projekata

Program LIFE

Integrirani projekti u okviru programa LIFE

Pojedinosti

Datum objave
17. veljače 2022.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj