Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak13. srpnja 2018.Predstavništvo u Hrvatskoj

Zaposlenost i socijalna kretanja u Europi: pregled za 2018. potvrdio pozitivna kretanja, ali i istaknuo izazove prije svega u pogledu automatizacije i digitalizacije

Europsko gospodarstvo raste brže i ravnomjernije nego dosad. To je pogodno za zapošljavanje, povećanje dohotka kućanstava i poboljšanje socijalnih uvjeta. Tehnološke promjene imaju velik potencijal za poticanje rasta i radnih mjesta, ali samo ako mi...

Zaposlenost i socijalna kretanja u Europi

Komisija je danas objavila svoj godišnji Pregled zaposlenosti i socijalnih kretanja u Europi (ESDE) za 2018.

U ovogodišnjem izdanju potvrđeni su tekući pozitivni trendovi na tržištu rada te bolja socijalna situacija. Broj zaposlenih na novoj je, rekordnoj, razini. Zaposleno je 238 milijuna ljudi, što je više no ikad u EU-u. U 2017. je bilo zaposleno najmanje tri i pol milijuna ljudi više nego 2016. Međutim, iako je broj odrađenih sati po zaposlenoj osobi porastao posljednjih godina, još je manji od broja 2008. Istodobno je porastao raspoloživi dohodak i smanjila se stopa siromaštva. Teška materijalna oskudica smanjila se na najnižu zabilježenu razinu, a u odnosu na 2012. njome je zahvaćeno 16,1 milijun ljudi manje. No kad je riječ o učinku tehnološkog razvoja, postoje nesigurnosti u pogledu budućih učinaka automatizacije i digitalizacije. Zbog toga je Pregled zaposlenosti i socijalnih kretanja 2018. posvećen promjenjivom svijetu rada.

Povjerenica za zapošljavanje, socijalna pitanja, vještine i mobilnost radne snage Marianne Thyssen izjavila je: Europsko gospodarstvo raste brže i ravnomjernije nego dosad. To je pogodno za zapošljavanje, povećanje dohotka kućanstava i poboljšanje socijalnih uvjeta. Tehnološke promjene imaju velik potencijal za poticanje rasta i radnih mjesta, ali samo ako mi oblikujemo te promjene. Europski stup socijalnih prava pruža smjernice za pripremu na tu transformaciju. Našim se prijedlozima europski stup provodi u praksi jer se ljudima u Europi daju bolje obrazovanje i vještine za cijeli život i jamči se da svi radnici imaju osnovna prava u ovom brzo promjenjivom svijetu rada na temelju predloženih transparentnih i predvidivih radnih uvjeta te pristupa socijalnoj zaštiti.

Cilj je ovogodišnjeg izvješća analiza prednosti i rizika tehnoloških inovacija, demografskih promjena i globalizacije. Pregled je pokazao što treba učiniti da svi mogu imati koristi od tih kretanja.

Kako je istaknuto u Pregledu, tehnološki napredak ključan je za povećanje cjelokupne produktivnosti. Međutim, tehnološkim rješenjima zamjenjuju se niskokvalificirani radnici na rutinskim poslovima, a općenito je za dobivanje posla potrebna sve veća razina vještina. Iako nema konačnog zaključka o mogućoj mjeri učinka tehnologije na radna mjesta, studije pokazuju da se ponavljajući rutinski zadaci na trenutačnim poslovima najlakše mogu potpuno ili djelomično automatizirati: prema jednoj studiji od 37 % do 69 % poslova moglo bi se u bliskoj budućnosti djelomično automatizirati. Bolje obrazovanje i cjeloživotno učenje te osiguranje svrsishodnosti tržišta rada i ustanova socijalne zaštite ključni su za prilagodbu promjenjivom svijetu rada.

Komisija je putem Programa vještina za Europu i financijskih sredstava pripremila teren za povećanje vještina Europljana na svim razinama, u bliskoj suradnji s državama članicama, pružateljima osposobljavanja i poduzećima. Socijalni partneri također imaju važnu ulogu u usavršavanju i prekvalifikaciji radne snage i u prilagodbi na veću fleksibilnost promjenjivog svijeta rada. Oni pridonose osmišljavanju programa osposobljavanja i utvrđuju prednosti i nedostatke brzih promjena na tržištu rada.

Nove tehnologije pridonose povećanju broja nestandardnih radnika i samozaposlenih. Pregled ESDE-a pokazao je da novi oblici rada donose koristi radnicima i poduzećima u obliku veće fleksibilnosti te bolje ravnoteže profesionalnog i privatnog života i istodobno otvaraju nove mogućnosti, među ostalim ljudima s invaliditetom i starijima, da uđu na tržište rada ili ostanu na njemu. Međutim, Pregled je pokazao i povezanost sve češćih nestandardnih oblika rada i propadanja radnih uvjeta, s većom nestabilnošću prihoda, manjom sigurnošću radnog mjesta i nedovoljnim pristupom socijalnoj zaštiti, kako je zabilježeno u slučaju radnika zaposlenih putem platformi. Komisija rješava tu situaciju prijedlozima modernizacije zakonodavstva o tržištu rada i sustavima socijalne zaštite kako bi odgovorila na nove uvjete rada. Prijedlogom direktive o transparentnijim i predvidivijim radnim uvjetima uvedeni su novi minimalni standardi za sve radnike, među ostalim i za one u nestandardnim oblicima zaposlenja. Prijedlogom preporuke o pristupu socijalnoj zaštiti potičemo države članice da omoguće pristup socijalnoj zaštiti svim zaposlenicima i samozaposlenima, uključujući prenosivost prava među radnim mjestima i statusima zaposlenja.

Naposljetku, Pregled ESDE-a za 2018. ističe i određene preostale strukturne izazove, primjerice u području nejednakosti, posebice nejednakosti prihoda i rodne neravnopravnosti, te u području razvoja vještina i obrazovanja.

Kontekst

Godišnji pregled zaposlenja i socijalnih kretanja u Europi daje ažurnu ekonomsku analizu zaposlenja i socijalnih kretanja u Europi. U njemu se ističu potencijalni izazovi i mogući odgovori politike na ta kretanja. On je glavno izvješće koje Europskoj komisiji omogućuje analizu dokaza te pregled kretanja i nadolazećih izazova na tržištima rada.

Postoje brojni primjeri načina na koje Komisija namjerava rješavati probleme otkrivene na temelju godišnjih pregleda ESDE-a. Primjerice, Komisijinim nedavnim prijedlogom višegodišnjeg financijskog okvira namijenjeno je više sredstava za ulaganja u ljude, među ostalim putem novog Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) i poboljšanog Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF). Inicijative i alati poput Programa vještina za Europu, Garancije za mlade, Inicijative za zapošljavanje mladih, daljnje jačanje programa Erasmus i Europskih snaga solidarnosti te Komisijini prijedlozi za pristup socijalnoj zaštiti te za transparentne i predvidive radne uvjete pridonijet će ostvarenju tih ciljeva.

Pojedinosti

Datum objave
13. srpnja 2018.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj