Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Informativni članak15. studenoga 2023.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 8 min

Vještine i talenti: Komisija predlaže nove mjere za smanjenje problema kritičnog nedostatka radne snage

Da bi taj pristup bio uspješan, EU mora privući talente i zadržati ih u sektorima kojima je to potrebno. Osim toga, razvoj migracija radne snage s trećim partnerima može biti uzajamni dobitak koji povećava stručno znanje i financijsku potporu u gospo

Workers

Komisija danas predstavlja niz novih inicijativa s ciljem da EU postane privlačniji talentima iz trećih zemalja. Današnje mjere uključuju novu EU-ovu bazu talenata za povezivanje poslodavaca u EU-u s tražiteljima zaposlenja iz trećih zemalja te mjere za promicanje priznavanja kvalifikacija i mobilnosti učenika.  Te su mjere ključna ostvarenja Europske godine vještina. Nedostatak kvalificirane radne snage i dalje je prisutan u cijelom EU-u u brojnim sektorima i obuhvaća različite razine vještina. Poslodavci teško pronalaze potrebne radnike. Primjerice, u EU-u bi do 2030. trebalo biti zaposleno 20 milijuna stručnjaka u području IKT-a, a trenutačno ih u odnosu na taj cilj nedostaje 11 milijuna. Stalna nastojanja EU-a da riješi problem nedostatka radne snage usmjerena su prije svega na usavršavanje, prekvalifikaciju i ostvarivanje neiskorištenog potencijala domaće radne snage.

Pri rješavanju problema nedostatka radne snage i vještina EU-ov prioritet je maksimalno povećati potencijal radne snage država članica EU-a, primjerice pomaganjem osobama da razviju nove vještine i primijene ih na tržištu rada. Međutim, da bi otklonio navedene nedostatke u državama članicama, EU će uz to morati privući kvalificiranu radnu snagu i talente iz cijelog svijeta. Da bi taj pristup bio uspješan, EU mora privući talente i zadržati ih u sektorima kojima je to potrebno. Osim toga, razvoj migracija radne snage s trećim partnerima može biti uzajamni dobitak koji povećava stručno znanje i financijsku potporu u gospodarstvu zemlje podrijetla.

Sljedeće inicijative poduprijet će države članice u globalnoj utrci za talentima:

Baza talenata EU-a – olakšavanje zapošljavanja iz trećih zemalja

Komisija predlaže uspostavu baze talenata EU-a kako bi se tražiteljima zaposlenja iz trećih zemalja olakšalo zapošljavanje na deficitarnim zanimanjima u cijelom EU-u. Ta je mjera odgovor na poziv predsjednice von der Leyen da se ojačaju zakonite migracije i sigurni putovi ulaska u EU. Riječ je o inovativnoj mjeri i prvoj takvoj platformi EU-a, kojom se olakšava i ubrzava međunarodno zapošljavanje kako bi poslodavci lakše pristupili većem broju kvalificirane radne snage i talenata. Sudjelovanje u bazi talenata EU-a bit će dobrovoljno za države članice, koje će podupirati upravljanje platformom. Platforma će također pružati informacije o postupcima zapošljavanja te životnim i radnim uvjetima u EU-u i uključuje jasne zaštitne mjere za osiguravanje pravednih uvjeta zapošljavanja i rada.

Uz to, baza talenata EU-a podupirat će provedbu partnerstava za privlačenje talenata. Riječ je o prilagođenim partnerstvima s trećim zemljama kojima se omogućuje mobilnost u svrhu rada ili osposobljavanja. Mogućnosti za zakonite migracije moraju biti popraćene snažnijom suradnjom u području vraćanja i ponovnog prihvata radi odvraćanja od nezakonitih migracija.  

Lakše i brže priznavanje kvalifikacija stečenih u trećim zemljama

Olakšavanje priznavanja kvalifikacija i vrednovanja vještina stečenih u trećim zemljama od ključne je važnosti za poslodavce koji traže kvalificirane radnike i državljane trećih zemalja koji traže pristup tržištu rada EU-a te njihovu integraciju u društvo zemlje domaćina. To može olakšati i mobilnost državljana trećih zemalja na jedinstvenom tržištu EU-a.

Komisija preporučuje niz mjera za lakše i brže priznavanje vještina i kvalifikacija državljana trećih zemalja. Tim će se mjerama postojeći EU-ov sustav priznavanja modernizirati i približiti sustavu za državljane EU-a koji se sele u drugu državu članicu. Cilj je razviti kapacitete nacionalnih tijela za priznavanje kako bi postupci postali jednostavniji i brži tako što će se poboljšati usporedivost kvalifikacija iz trećih zemalja i način procjene vještina tražitelja zaposlenja. Time će se omogućiti brzo i pouzdano donošenje odluka o priznavanju kako bi se popunila radna mjesta u deficitarnim zanimanjima u EU-u.

Mobilnost u svrhu učenja kao prilika za sve

Predloženom Preporukom Vijeća „Europa u pokretu – prilike za mobilnost u svrhu učenja za sve” nastoji se potaknuti mobilnost u svim područjima obrazovanja i osposobljavanja. U njoj se države članice pozivaju da mobilnost u svrhu učenja unutar EU-a uključe u sve oblike obrazovanja i osposobljavanja, od školskog obrazovanja te strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (osobito naukovanja) do visokog obrazovanja i obrazovanja odraslih te razmjena mladih. Komisija predlaže nove ambiciozne ciljeve za 2030.: povećati iskustvo mobilnosti među visokoobrazovanim osobama (na najmanje 25 %), učenicima s manje mogućnosti (na najmanje 20 %) te polaznicima strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (na najmanje 15 %). Prijedlogom se povećava privlačnost EU-a kao odredišta za obrazovanje talenata iz trećih zemalja, u skladu s geopolitičkom dimenzijom europskog prostora obrazovanja. Prijedlog se temelji na konkretnim preporukama europskog panela građana i građanki o toj temi, a uključuje obvezu Komisije da prati i podupire države članice u izradi nacionalnih akcijskih planova za konkretnu provedbu ciljeva.

Sljedeći koraci

O Komisijinom prijedlogu o bazi talenata EU-a sad će pregovarati Europski parlament i Vijeće. Komisija će podupirati države članice u provedbi preporuke za priznavanje kvalifikacija državljana trećih zemalja te će ih pozvati da izvješćuju o nacionalnim inicijativama, reformama, dobroj praksi i statističkim podacima. Preporuka „Europa u pokretu” bit će podnesena Vijeću na razmatranje i donošenje.

Kontekst

EU se suočava s trajnim problemom nedostatka radne snage u raznim sektorima koji obuhvaća sve razine vještina. Stopa nezaposlenosti i dalje je niska (6,0 % u rujnu 2023.), a stopa slobodnih radnih mjesta prošle je godine porasla na 2,9 %, što je i više nego dvostruko u odnosu na razinu 2012. Demografske promjene pogoršat će probleme na tržištu rada. Broj radno sposobnog stanovništva u EU-u smanjit će se s 265 milijuna 2022. na 258 milijuna 2030. Ako se ne poduzmu usklađene mjere, trenutačna kretanja mogu ugroziti zelenu i digitalnu tranziciju, umanjiti konkurentnost EU-a i oslabiti javne usluge u područjima u kojima već nedostaje radnika, kao što su zdravstvena skrb i dugotrajna skrb.

Međunarodno usklađivanje ponude i potražnje radnih mjesta i dalje je složeno i skupo za državljane trećih zemalja i za poslodavce. Poslodavcima nedostaje razumijevanja i povjerenja u vještine i kvalifikacije stečene u trećim zemljama, što predstavlja veliku prepreku za mobilnost talenata i kvalificirane radne snage. To ne utječe samo na privlačnost EU-a, već dovodi i do „traćenja mozgova” jer državljani trećih zemalja često rade ispod svoje razine kvalifikacija.

Iako je mobilnost u svrhu učenja vrlo vrijedno iskustvo za stjecanje znanja i vještina potrebnih za osobni, obrazovni i profesionalni razvoj te za građanski angažman i socijalnu uključenost, i dalje je malo Europljana koji sudjeluju u aktivnosti učenja izvan svoje zemlje.

Paket mjera za mobilnost talenata nadovezuje se na govor predsjednice von der Leyen o stanju Unije 2022. u kojem su istaknute poteškoće povezane s priznavanjem kvalifikacija državljana trećih zemalja koje u praksi često odvraćaju od zakonitih migracija. Temelji se na aktualnim mjerama paketa o vještinama i talentima i novom paktu o migracijama i azilu te doprinosi tekućoj Europskoj godini vještina jer je usmjeren na strateški pristup rješavanju problema nedostatka radne snage i vještina.

Više informacija

Poveznica na komunikaciju o mobilnosti vještina i talenata

Poveznica na prijedlog uredbe o uspostavi baze talenata EU-a

Poveznica na preporuku za priznavanje kvalifikacija državljana trećih zemalja

Poveznica na prijedlog preporuke Vijeća o okviru za mobilnost u svrhu učenja

Informativni članak

Iliana Ivanova, povjerenica za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade

Vjerujemo u budućnost u kojoj prilika za učenje u inozemstvu nije povlastica, već uobičajena opcija dostupna svima. Stoga se inicijativom „Europa u pokretu” otvaraju mogućnosti za mobilnost u svrhu učenja za studente, nastavnike i naučnike te postavljaju ambiciozni novi ciljevi. To je ključna sastavnica europskog prostora obrazovanja u kojem učenici i znanje slobodno cirkuliraju.

 

Ylva Johansson, povjerenica za unutarnje poslove

Poboljšanje zakonitih putova ulaska iznimno je važan dio sveobuhvatnog pristupa EU-a migracijama utvrđenog u novom paktu o migracijama i azilu. Olakšavanjem međunarodnog zapošljavanja baza talenata EU-a omogućit će tražiteljima zaposlenja iz trećih zemalja da pronađu posao u EU-u te istodobno pomoći poslodavcima u EU-u da pronađu talente i vještine koji su im potrebni. Time će se dopuniti naša nastojanja da EU postane privlačniji na globalnoj razini, kako je najavljeno u paketu o vještinama i talentima.

 

Thierry Breton, povjerenik za unutarnje tržište

Jedinstveno tržište ovisi o kvalificiranoj i mobilnoj radnoj snazi kako bi se omogućio rast i inovacije te iskoristio potencijal digitalne i zelene tranzicije. Današnjom Preporukom Komisije može se poduprijeti modernizacija priznavanja vještina i kvalifikacija kako bi se državljanima trećih zemalja omogućio pristup radnim mjestima koja odražavaju njihove vještine i doprinijeti rješavanju problema ozbiljnog nedostatka kvalificirane radne snage u cijeloj Uniji.

 

Potpredsjednik Europske komisije za promicanje europskog načina života Margaritis Schinas

Budući da su vještine tražene u cijelom svijetu, buduća konkurentnost EU-a ovisit će o sposobnosti naše industrije da poduzećima omogući dovoljan broj kvalificiranih radnika. Naša nastojanja da popunimo praznine na tržištu rada moraju prije svega biti usmjerena na odlučne mjere kojima će se poduprijeti domaća radna snaga. Međutim, migracija radne snage može biti važno dopunsko sredstvo za uklanjanje trajnih nedostataka. Nova baza talenata EU-a bit će prekretnica kao prva platforma na razini EU-a koja izravno povezuje poslodavce u EU-u s tražiteljima zaposlenja svih razina vještina iz cijelog svijeta.

Pojedinosti

Datum objave
15. studenoga 2023.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj