Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak31. srpnja 2019.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 1 min

Unija tržišta kapitala: na snagu stupaju nova pravila kojima se potiče prekogranična distribucija investicijskih fondova

Danas su na snagu stupila ažurirana pravila kojima se uklanjaju preostale prepreke prekograničnoj distribuciji investicijskih fondova u EU-u.

Jedinstveno tržište

Zahvaljujući pravilima koja su odobrili Europski parlament i Vijeće Europske unije pojednostavnjuje se, ubrzava i pojeftinjuje prekogranična distribucija, povećavaju se mogućnosti za ulagače te se održava visoka razina zaštite. Ulagačima se nudi veći izbor i bolja vrijednost.

Ažurirani okvir u obliku je direktive i uredbe kojima se dopunjuje i izmjenjuje postojeće zakonodavstvo EU-a o olakšavanju prekogranične distribucije fondova za zajednička ulaganja.

Ažurirana pravila dio su Komisijina Akcijskog plana za uniju tržišta kapitala kojim se želi uspostaviti istinsko jedinstveno tržište kapitala diljem EU-a i ponuditi više prilika za ulaganje građanima EU-a.

Pojedinosti

Datum objave
31. srpnja 2019.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj