Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak24. rujna 2020.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 3 min

Unija tržišta kapitala: Komisija daje poticaj europskim tržištima kapitala

Europska komisija danas je objavila novi ambiciozan akcijski plan za jačanje unije tržišta kapitala Europske unije u predstojećim godinama. Danas je glavni prioritet Unije osigurati da se Europa oporavi od nezapamćene gospodarske krize s kojom se...

Unija tržišta kapitala: Komisija daje poticaj europskim tržištima kapitala

Velika i dobro integrirana tržišta kapitala olakšat će oporavak EU-a. Europskim poduzećima, a posebno malim i srednjim poduzećima, osigurat će pristup izvorima financiranja, a europskim štedišama pružiti sigurnost ulaganja za budućnost. Osim toga, dinamična tržišta kapitala moći će poduprijeti europsku zelenu i digitalnu tranziciju te pomoći u izgradnji uključivijeg i otpornijeg gospodarstva. Osim toga, unija tržišta kapitala ključna je i za jačanje međunarodne uloge eura.

Valdis Dombrovskis, izvršni potpredsjednik nadležan za gospodarstvo u interesu građana, izjavio je: Kriza uzrokovana koronavirusom naglasila je važnost što brže uspostave unije tržišta kapitala. Snaga gospodarskog oporavka uvelike će ovisiti o tome kako funkcioniraju naša tržišta kapitala i imaju li građani i poduzeća pristup kvalitetnim ulaganjima i mogu li na tržištu pribaviti financijska sredstva koja su im potrebna. Potrebna su golema ulaganja kako bi se gospodarstvo Unije digitaliziralo i postalo održivije, uključivije i otpornije. Današnjim akcijskim planom namjeravamo prevladati neke od preostalih prepreka jedinstvenom tržištu kapitala.

Današnji akcijski plan ima tri ključna cilja:

  • europskim poduzećima, a posebno MSP-ovima, olakšati pristup financiranju i osigurati da gospodarski oporavak EU-a bude zelen, digitalan, uključiv i otporan
  • učiniti EU još sigurnijim mjestom za dugoročnu osobnu štednju i ulaganja
  • integrirati nacionalna tržišta kapitala u istinski europsko jedinstveno tržište kapitala.

Kako bi se to postiglo, Komisija danas predlaže šesnaest ciljanih mjera za konkretan napredak u dovršetku unije tržišta kapitala. Najavljene mjere uključuju:

  • uspostavu jedinstvene pristupne točke s pomoću koje će ulagači moći pristupati podacima o poduzećima
  • potporu osiguravateljima i bankama kako bi više ulagali u poduzeća u EU-u
  • jačanje zaštite ulaganja kako bi se potaknula prekogranična ulaganja u EU-u
  • lakše praćenje primjerenosti mirovina u cijeloj Europi
  • usklađivanje ili povećanu konvergenciju pravila o nesolventnosti
  • veću konvergenciju nadzora i dosljednu primjenu jedinstvenih pravila za financijska tržišta u Uniji.

Te se mjere temelje na napretku postignutom u okviru Akcijskog plana o uniji tržišta kapitala iz 2015. i preispitivanju na sredini provedbenog razdoblja iz 2017. te slijede pozive upućene iz Europskog parlamenta (nacrt izvješća o vlastitoj inicijativi iz lipnja 2020.) i Vijeća (Zaključci Vijeća od 5. prosinca 2019.). U njima su uzeti u obzir i rezultati temeljitih rasprava s dionicima te preporuke Foruma na visokoj razini o uniji tržišta kapitala.

Kontekst

Unija tržišta kapitala nije sama po sebi cilj, ali je bitna za postizanje ključnih ciljeva gospodarske politike: oporavak nakon krize uzrokovane koronavirusom, uključivo i otporno gospodarstvo na korist svima, tranzicija prema digitalnom i održivom gospodarstvu te otvorena strateška autonomija u vremenu nakon Brexita i u sve složenijem okruženju. Da bi se ostvarili ti ciljevi, potrebna su golema ulaganja koja se ne mogu ostvariti samo javnim sredstvima i uobičajenim bankarskim kreditiranjem. Samo velika, funkcionalna i dobro integrirana tržišta kapitala mogu pružiti potporu u obimu koji je potreban za oporavak od krize uzrokovane koronavirusom. Samo unija tržišta kapitala koja pravilno funkcionira može mobilizirati i kanalizirati golema ulaganja potrebna za borbu protiv klimatskih promjena i suočavanje s okolišnim izazovima te poduprijeti digitalizaciju naših poduzeća kako bi ostala konkurentna na globalnoj razini.

Od unije tržišta kapitala trebali bi imati koristi svi Europljani, neovisno o tome u kojem dijelu Unije žive i rade. Potrošači bi imali veće mogućnosti štednje i ulaganja te bi trebali biti dobro informirani i primjereno zaštićeni bez obzira na to gdje se nalaze. Poduzeća, uključujući mala i srednja poduzeća, trebala bi imati pristup financiranju u cijelom EU-u, a ulagači bi trebali moći ulagati u projekte diljem EU-a.

Dodatne informacije

Akcijski plan

Pitanja i odgovori

Informativni članak

Više informacija o uniji tržišta kapitala

Pojedinosti

Datum objave
24. rujna 2020.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj