Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Informativni članak18. svibnja 2022.Predstavništvo u Hrvatskoj

Unija mediteranskih država članica (Unija za Mediteran) obvezuje se na rješavanje problema zapošljavanja i zapošljivosti najranjivijih skupina, posebno mladih i žena

Unija za Mediteran jedina je euromediteranska međuvladina organizacija koja okuplja zemlje Europske unije i 15 zemalja južnog i istočnog Mediterana.

Unija mediteranskih država članica (Unija za Mediteran) obvezuje se na rješavanje problema zapošljavanja i zapošljivosti najranjivijih skupina, posebno mladih i žena
  • Ministri Unije za Mediteran zaduženi za zapošljavanje i rad usuglasili su zajedničke aktivnosti za bolju integraciju socijalnih propisa i tržišta rada u euromediteranskoj regiji.
  • Države će se usredotočiti na veće sudjelovanje mladih i žena u njihovim društvima i gospodarstvima. Naglasili su i potrebu za daljnjim mjerenjem učinka politika tržišta rada te su se složili da će pokrenuti zajednicu prakse u području zapošljavanja mladih radi razmjene najboljih praksi.
  • EU je pokrenuo regionalnu inicijativu Tima Europa za radna mjesta putem trgovine i ulaganja u južnom susjedstvu. Tim povodom Njemačka i Španjolska inaugurirale su centar Unije za Mediteran za radna mjesta, trgovinu i ulaganja.

Tema petog ministarskog sastanka Unije za Mediteran na temu zapošljavanja i rada, održanog 17. i 18. svibnja u Marakešu, Maroko, bila je zapošljavanje i zapošljivost najranjivijih skupina, posebno mladih i žena. Države članice Unije za Mediteran raspravljale su o najhitnijim pitanjima u euromediteranskoj regiji, posebno o tome kako osigurati uključiv, zelen, digitalan i održiv oporavak za sve, a posebno za najranjivije skupine. Ministri i ministrice ponovno su istaknuli svoju obvezu promicanja gospodarstva u interesu građana kroz zapošljavanje i socijalne politike koje su prilagođene pitanjima koja se odnose na mlade i posebnim rodnim pitanjima. Ministri su naglasili i važnu ulogu ekonomskog osnaživanja žena, budući da su žene aktivni pokretači gospodarskog oporavka od krize uzrokovane bolešću COVID-19.

Europski povjerenik za zapošljavanje i socijalna prava Nicolas Schmit izjavio je: Nezaposlenost mladih velik je problem u euromediteranskoj regiji. Moramo se i dalje zajednički zalagati za snažne politike kojima se podupire pristup mladih tržištima rada kako bi mogli steći samopouzdanje i ostvariti svoj profesionalni potencijal i osobne težnje. Ključno je mladima pružiti vještine koje su im potrebne za sudjelovanje u zelenoj i digitalnoj tranziciji, osnažiti sudjelovanje žena u gospodarstvu i pomoći radnicima u neformalnom gospodarstvu da prijeđu na formalno zaposlenje i dobiju odgovarajuću socijalnu zaštitu.

Jordanski ministar rada Nayef Stetieh naglasio je: Otvaranje radnih mjesta, posebno nakon negativnih posljedica pandemije bolesti COVID-19 na tržištu rada, velik je izazov ne samo za Jordan nego i za sve zemlje južnog Mediterana. To zahtijeva intenzivniju koordinaciju i suradnju zemalja s obje strane Mediterana kako bi se smanjile stope nezaposlenosti. Naglasak je na razvoju strukovnog i tehničkog osposobljavanja i povezanih ustanova za osposobljavanje kako bi se obuhvatili novi sektori koji bi koristili mladima obaju spolova. Osim toga, moramo osigurati sigurno i primjereno radno okruženje u različitim sektorima i različitim gospodarskim aktivnostima.

Glavni tajnik tajništva Unije za Mediteran Nasser Kamel izjavio je: Nipošto ne možemo govoriti o prilikama za južni i istočni Mediteran, a da ne radimo na rješavanju problema nedostatka radnih mjesta i vještina u regiji i bez konsolidacije naših tržišta rada. Tajništvo Unije za Mediteran aktivno je radilo na tome, mobiliziralo svoj ekosustav i iskorištavalo svoju stručnost kao platforme za dijalog i projekte na terenu. Kako bi se te mjere poboljšale, centar Unije za Mediteran za radna mjesta, trgovinu i ulaganja, koji je danas pokrenut, pružat će ciljanu pomoć u području zapošljavanja i regionalne gospodarske integracije državama članicama Unije za Mediteran te će pridonijeti promicanju trgovine među južnim državama i održivih ulaganja u regiji.

Ministri i ministrice zatražili su od Regionalne platforme Unije za Mediteran za zapošljavanje i rad da predstavi plan djelovanja za razdoblje 2022. – 2025. i podupre njegovu provedbu, u skladu s ciljevima ministarske izjave. Ciljevi plana djelovanja:

  • usredotočenost na mlade koji nisu zaposleni, ne obrazuju se i ne osposobljavaju;
  • istraživanje inovativnih mogućnosti kako bi sustavi strukovnog obrazovanja i osposobljavanja postali moderniji, uključiviji, privlačniji, fleksibilniji, relevantni za tržište rada i prikladni za digitalnu i zelenu tranziciju;
  • promicanje prelaska na formalno zapošljavanje za takozvane neformalne radnike, posebno žene, koji često nemaju ugovore o radu, nemaju važna prava i odgovarajuću socijalnu zaštitu;
  • poticanje diversificiranih i održivih mehanizama financiranja za potporu politika obrazovanja, osposobljavanja i zapošljavanja;
  • prepoznavanje socijalnoga gospodarstva, socijalnog poduzetništva i socijalnih inovacija kao otpornog modela za stvaranje dostojanstvenijih radnih mjesta i za najranjivije skupine;
  • posvećivanje posebne pozornosti funkcionalnom praćenju politika zapošljavanja i socijalnih politika radi boljeg razumijevanja učinka mjera politike, posebno na mlade i žene;
  • poticanje i daljnji razvoj upotrebe takozvanih zajednica prakse, posebno u pogledu zapošljavanja mladih, da bi nacionalna tijela mogla raspravljati i razmjenjivati najbolje prakse.

K tomu, pokrenut je centar Unije za Mediteran za radna mjesta, trgovinu i ulaganja, koji financiraju Njemačka i Španjolska. Novi centar podupire Uniju za Mediteran u njezinim nastojanjima da poboljša i razvije inovativne pristupe regionalnoj suradnji u područjima zapošljavanja, trgovine i ulaganja na Mediteranu te će podupirati i nadopunjavati ciljeve nove inicijative Tima Europa.

Kontekst

Unija za Mediteran jedina je euromediteranska međuvladina organizacija koja okuplja zemlje Europske unije i 15 zemalja južnog i istočnog Mediterana. Unija pruža forum za jačanje regionalne suradnje, dijaloga i provedbe konkretnih projekata i inicijativa koje imaju opipljiv učinak na građane, posebno mlade, kako bi se ispunila tri strateška cilja regije: stabilnost, ljudski razvoj i integracija.

Pandemija bolesti COVID-19 teško je pogodila zemlje s obje strane Mediterana. Socioekonomski problemi u zemljama južnog Mediterana postali su još izraženiji, među ostalim visoke stope nezaposlenosti mladih općenito i mladih koji nisu zaposleni, ne školuju se ni ne osposobljavaju (tzv. NEET-ovi). U nekim zemljama južnog Mediterana udio NEET-ova iznosio je 30 % u 2020. odnosno 40 % za mlade žene. Osim toga, mladi su često zaposleni na nesigurnim radnim mjestima. Posebno su žene podzastupljene na tržištu rada zbog trajnih prepreka u gospodarstvima i društvima tih zemalja.

EU i nacionalne razvojne agencije i financijske institucije udružuju snage u okviru inicijativa Tima Europa kako bi se postigli ključni ciljevi politika. Promiču inicijative s maksimalnim transformacijskim učinkom u partnerskim zemljama, na regionalnoj i na nacionalnoj razini, primjerice stvaranjem sustava u kojem trgovina i ulaganja pridonose dugoročnom otvaranju pristojnih radnih mjesta.

Regionalna inicijativa Tima Europa za stvaranje radnih mjesta kroz trgovinu i ulaganja odgovor je na goleme izazove u ponudi i potražnji pristojnih radnih mjesta u zemljama partnerima na južnom Mediteranu. Njome se podupire holistički pristup otvaranju radnih mjesta u južnom susjedstvu povezivanjem inicijativa koje objedinjuju trgovinu, ulaganja i poduzetništvo s politikama za otvaranje radnih mjesta. Kako bi se postigao transformativni učinak u regiji, inicijativa Tima Europa obuhvaća tri tematska stupa: i. održivu trgovinu i ulaganja; ii. strukovno osposobljavanje i vještine; iii. uključivo poduzetništvo. Njome je predviđena bliska suradnja s Unijom za Mediteran, posebno s različitim političkim platformama. Europska komisija, Njemačka, Francuska, Španjolska i Italija te EIB i EBRD podupiru novu regionalnu inicijativu Tima Europa.

Više informacija

Poveznica na ministarsku deklaraciju o zapošljavanju i radu

Informacije o suradnji Komisije s Unijom za Mediteran u pogledu politika zapošljavanja

Pojedinosti

Datum objave
18. svibnja 2022.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj