Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak8. travnja 2016.Predstavništvo u Hrvatskoj

Učinak tržišta droga u EU-u na društvo

U Izvješću o tržištima droga u EU-u 2016. Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) i Europola procjenjuje se da Europljani godišnje potroše najmanje 24 milijarde eura na nedopuštene droge, zbog čega proizlazi da je to jedan...

20160405_drugs-report-2016.jpg

U Izvješću objavljenom 5. travnja 2016. se daje najsuvremenija analiza tržišta nedopuštenih droga u EU-u kojom su obuhvaćeni trendovi duž opskrbnog lanca: od proizvodnje i krijumčarenja do stavljanja na tržište, distribucije i konzumacije. U njemu se analiziraju i znatni troškovi tih tržišta za društvo, uključujući njihov učinak na poduzeća, vladine institucije, četvrti, obitelji, pojedince i okoliš.

Predstavljajući rezultate Izvješća, europski povjerenik za migracije, unutarnje poslove i građanstvo Dimitris Avramopoulos rekao je: Današnji kriminalci koji se bave aktivnostima povezanima s drogom rado iskorištavaju svjetske prometne tokove i one povezane s robom i ljudima te istodobno predstavljaju prijetnju javnom zdravlju. Koriste se novim tehnologijama i internetom, rastom svjetske trgovine i trgovinske infrastrukture kako bi svoje nezakonite radnje obavili brzo preko međunarodnih granica. Nadalje, nestabilnost susjednih regija EU-a mogla bi snažno utjecati na tržište droge u Europi. U tom korisnom Izvješću preispituju se poveznice s drugim nezakonitim radnjama i kako se nezakonitim prihodom od trgovine drogom mogu financirati krijumčarenje migranata i terorizam te kako se na taj način mogu potkopati međunarodna zalaganja u pogledu razvoja.

Direktor EMCDDA-a Alexis Goosdeel dodao je:Tržište droge u EU-u pokreću dva jednostavna razloga: zarada i moć. Želimo li smanjiti štetu koju uzrokuju droge, od presudne je važnosti da shvatimo navedene razloge i opsežnije učinke tržišta droge na društvo. Ta je spoznaja ključna za razvoj novih strategija za suzbijanje kriminala i zaštitu zdravlja, sigurnosti i blagostanja naših građana.

Direktor Europola Rob Wainwright rekao je:Proizvodnja nedopuštenih droga i krijumčarenje i dalje su jedno od najvećih i najinovativnijih nezakonitih tržišta u Europi. S obzirom na to da postaju sve složeniji i isprepliću se s drugim oblicima kaznenih djela, pa čak i s terorizmom, oni predstavljaju glavnu prijetnju unutarnjoj sigurnosti EU-a. Usklađena prekogranična suradnja u provedbi zakona od presudne je važnosti za smanjenje njihovih razmjera i učinka, a to se može postići jedinstvenim operativnim mogućnostima Europola i drugim instrumentima EU-a.

U Izvješću, kojemu je priložen Strateški pregled, analitičke vještine EMCDDA-a i one povezane s praćenjem situacije u vezi s drogama kombiniraju se s operativnim obavještajnim podacima Europola o trendovima u području organiziranog kriminala. U njemu se opisuje tržište koje se neprestano razvija, koje je prilagodljivo i oportunističko te koje predstavlja glavni izazov za kreatore politika, tijela za provedbu zakona i javno zdravlje.

Iz Izvješća se vidi da unatoč ustaljenim tradicionalnim krijumčarskim putovima trgovine drogom i dalje postoji diversifikacija. Čini se da ti putovi više nisu toliko specifični u pogledu robe, a i dalje se iskorištavaju zakonite prometne i logističke infrastrukture. Pomorski spremnici prikladan su kanal za velike pošiljke droge koja se uvozi u Europu. Nedavni razvoj internetskih tržišta, uključujući „mračni internet” (dark net), anonimizaciju softvera i kriptovalute, također nudi nove mogućnosti za internetsku opskrbu drogom.

Iz analize u Izvješću proizlaze tri glavne teme:

  • rastuća veza između krijumčarenja droge i ostalih oblika nezakonitih radnji: skupine koje se bave organiziranim kriminalom na tržištu droge trguju sa sve više različitih vrsta droga, sudjeluju u drugim oblicima nezakonitih radnji, uključujući terorizam, udružuju se preko etničkih i geografskih granica te se koriste stručnim znanjem,

  • ubrzane promjene tržišta droge zbog globalizacije i tehnologije: nezakonite skupine rado koriste prilike do kojih dolazi zbog lakšeg pristupa informacijama, interneta i rasta međunarodne trgovine,

  • geografska koncentracija skupina specijaliziranih za nezakonite radnje povezane s drogom:proizvodnja i krijumčarenje droge odvijaju se na konkretnim geografskim lokacijama, u Europi i drugdje; neke su već odavno uspostavljene, a pojavljuju se i nova područja (npr. krijumčarenje heroina preko južnog Kavkaza).

    U Izvješću se naglašava kako se koordiniranim djelovanjem na razini EU-a može dati doprinos suzbijanju trgovine nedopuštenim drogama te se u njemu iznose opsežne preporuke i mjere u ključnim područjima koje su potrebne za buduće politike i inicijative. Strategija EU-a za borbu protiv droga (2013. – 2020.) i Akcijski plan (2013. – 2016.) pružaju okvir za suzbijanje nedopuštenih droga u EU-u te nadopunjuju nacionalne strategije država članica. Opći je cilj mjerljivo smanjenje dostupnosti nedopuštenih droga razbijanjem krijumčarskih mreža i skupina za organizirani kriminal, učinkovitim korištenjem kaznenopravnog sustava, učinkovitom provedbom zakona na temelju obavještajnih podataka i njihovom češćom razmjenom te usredotočenjem na razini EU-a na opsežne, prekogranične i organizirane kaznene radnje u području droga.

Dodatne informacije

Izvješće i Strateški pregled (sa sažetkom)

EMCDDA www.emcdda.europa.eu

Europol www.europol.europa.eu

Pojedinosti

Datum objave
8. travnja 2016.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj