Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak6. studenoga 2015.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 6 min

#TTIP: ambiciozne odredbe u području održivog razvoja, rada i okoliša

Europska komisija danas je objavila svoj prijedlog poglavlja o trgovini i održivom razvoju, uključujući rad i okoliš, u okviru tekućih trgovinskih pregovora između EU-a i SAD-a.

eu-usa-relation_0.jpg

Brisel, 6. studenog 2015.

„Trgovina ne predstavlja samo naše gospodarske interese, već i vrijednosti. Zato u okviru trgovinskih pregovora između EU-a i SAD-a predlažemo veoma ambiciozan pristup održivom razvoju.”

Nacrtom poglavlja o održivom razvoju u okviru transatlantskog trgovinskog i investicijskog partnerstva (TTIP) predviđene su dosad najambicioznije odredbe u tom području ikad predložene ijednom trgovinskom partneru. Taj je pristup u skladu s novom trgovinskom strategijom EU-a, „Trgovina za sve”, čiji su cilj odgovornije domaće i svjetske trgovinske politike.

Glavni cilj tog poglavlja jest osigurati da se i u EU-u i u SAD-u zadrže postojeći visoki standardi u području rada i okoliša te uspostaviti suradnju radi suočavanja s izazovima svjetskoga gospodarstva kao što su, među ostalim, dječji rad, zaštita zdravlja i sigurnosti na radu, prava radnika i zaštita okoliša. Nakon što postignemo dogovor, EU će djelovati kako bi osigurao poštovanje, provedbu i izvršenje svih odredbi tog poglavlja.

Pri predstavljanju novog prijedloga povjerenica EU-a za trgovinu Cecilia Malmström izjavila je:

Trgovina nije samo sredstvo za stvaranje novih gospodarskih mogućnosti za potrošače, radnike i poslodavce, već je i sredstvo koje bi moglo pridonijeti stvaranju odgovornijeg svijeta. Trgovina ne predstavlja samo naše gospodarske interese, već i vrijednosti. Dječji rad, nedostatna prava radnika i neodgovorno ponašanje poduzeća pošasti su svjetskih razmjera, a trgovinska politika trebala bi nam pomoći u njihovu rješavanju. To sam jasno istaknula kao prioritet u novoj strategiji „Trgovina za sve” i želim to primijeniti na naš sporazum s SAD-om. Zato u okviru trgovinskih pregovora između EU-a i SAD-a predlažemo veoma ambiciozan pristup održivom razvoju koji će se, nakon što se obvežemo na te vrijednosti, poštovati, provesti i izvršiti. Suradnja s SAD-om pridonijela bi učinkovitijem uvođenju odgovornijih praksi na svjetskoj razini. Istovremeno bismo u EU-u i SAD-u mogli zadržati postojeće visoke standarde, među kojima ipak ima razlika.

Kako budu napredovali, naši trgovinski pregovori s SAD-om postat će sve transparentniji. Zato danas i objavljujem prijedlog, kako bi svi mogli vidjeti što želimo postići. Istovremeno objavljujemo i prvo detaljno izvješće takve vrste o posljednjem krugu pregovora o TTIP-u, koje je dostupno na našem web-mjestu.

Prijedlog održivog razvoja u okviru TTIP-aintegrirani je pristup trgovini i održivom razvoju u koji je uključeno i područje rada i zaštite okoliša te kojim se potvrđuje pravo država članica EU-a da zakonski uređuju ta dva područja. Prijedlog se odnosi i na obveze preuzete u okviru Međunarodne organizacije rada i multilateralnih sporazuma o okolišu kako bi se osiguralo da obje strane poštuju zajednički skup temeljnih standarda rada i pravila o zaštiti okoliša. Osim toga, u tekst je uvrštena obveza da se ne ublažuju domaći propisi u području rada i zaštite okoliša u cilju privlačenja trgovinske razmjene ili ulaganja.
Europska komisija istodobno predstavlja prvo detaljno izvješće takve vrste o posljednjem krugu pregovora o TTIP-u


održanom u listopadu. U njemu su sažete rasprave održane u sva tri područja sporazuma – pristup tržištu, regulatorna pitanja i propisi.

Detaljne odredbe o okolišu u poglavlju o održivom razvoju:

Pravni tekst EU-a odnosi se i na sljedeće:

poboljšanje suradnje između EU-a i SAD-a u cilju suzbijanja nezakonite sječe, nezakonitog ribolova ili nezakonite trgovine ugroženim divljim vrstama
izradu politika za sprječavanje ili smanjenje negativnih učinaka na ljudsko zdravlje i okoliš u vezi s trgovinom kemikalijama ili otpadom
promicanje trgovine i ulaganja u zelene proizvode i tehnologije, primjerice povezane s proizvodnjom energije iz obnovljivih izvora
obvezu očuvanja biološke raznolikosti i ekosustava, provedbu učinkovitih mjera kojima se osigurava održiva upotreba prirodnih resursa i upravljanje njima, posebno u područjima kao što su šume, ribarstvo, divlje vrste i biološki resursi.

Detaljne odredbe o radu:

Pravni tekst EU-a odnosi se i na sljedeće:

potporu svim strateškim ciljevima programa za dostojanstven rad Međunarodne organizacije rada, među kojima su i promicanje zapošljavanja, prava radnika, socijalna zaštita, socijalni dijalog te nediskriminacija i ravnopravnost spolova
potvrdu temeljnih standarda rada Međunarodne organizacije rada koji uključuju slobodu udruživanja i pravo na kolektivno pregovaranje, obvezu suzbijanja prisilnog ili obveznog rada i dječjeg rada, nediskriminaciju pri zapošljavanju i na radnom mjestu; uključivanje učinkovite primjene konvencija Međunarodne organizacije rada, čije su članice ugovorne stranke, u propise i u praksu, te podrška trajnim naporima u cilju ratifikacije konvencija Međunarodne organizacije rada
upućivanje na strukture, primjerice radnička vijeća, kako bi se olakšao domaći i transatlantski socijalni dijalog te informiranje i savjetovanje radnika
obvezu promicanja ciljeva na svjetskoj razini kako bi se bez odgode i učinkovito eliminirali najgori oblici dječjeg rada i ukinuo prisilan ili obvezan rad u svim oblicima, među ostalim i s pomoću domaćih zakona
zaštitu ostalih standarda Međunarodne organizacije rada uz one temeljne, primjerice zaštita zdravlja i sigurnost na radu.

Horizontalne odredbe odnose se na sljedeće:

osiguravanje da ne dođe do ublažavanja standarda rada ili zaštite okoliša
promicanje pravedne i etičke trgovine s pomoću nepristranih, otvorenih i transparentnih dobrovoljnih inicijativa
provedbu najbolje prakse u pogledu transparentnosti i sudjelovanja javnosti
društvenu odgovornost poduzeća i odgovorno poslovno ponašanje, priznavanje uloge vlada, poduzeća i potrošača.

Uloga civilnog društva

Civilno društvo, uključujući sindikate i nevladine organizacije za zaštitu okoliša, ima jak utjecaj na trgovinsku politiku EU-a. Stručno znanje nevladinih organizacija i organizacija radnika i poslodavaca izuzetno je vrijedno kad je riječ o provedbi i praćenju obveza o održivom razvoju u postojećim trgovinskim sporazumima EU-a. Europska komisija redovito se savjetovala sa svim dionicima, zastupnicima u Europskom parlamentu i državama članicama prije nego što je podnijela prijedlog SAD-u.

Nedavnim trgovinskim sporazumima EU-a osigurana je službena uloga civilnog društva nakon što sporazum stupi na snagu i to sudjelovanjem u domaćim savjetodavnim skupinama i zajedničkom platformom za dijalog s velikim brojem dionika. EU namjerava i dalje blisko surađivati s civilnim društvom i međunarodnim organizacijama u području praktične provedbe i praćenja TTIP-a.

Provedba i sljedeći koraci

EU će djelovati kako bi osigurao poštovanje, provedbu i izvršenje svih odredbi tog poglavlja te je za njih u tekstu poglavlja predviđeno jasno mjesto. Europska komisija naknadno će objaviti detaljan prijedlog o institucijama i postupcima jer prvo želimo dogovoriti ambiciozan sadržaj, a zatim raspravljati o mehanizmima praćenja, kako bismo se najprije posvetili sadržaju ovog ambicioznog prijedloga. U današnje vrijeme EU i SAD na različit način provode svoje obveze u pogledu održivog razvoja, rada i okoliša u okviru trgovinskih sporazuma, međutim za obje je strane iznimno važno da one postanu obvezujuće i provedive.

EU je svoj prijedlog izložio SAD-u tijekom posljednjeg kruga pregovora održanog u listopadu. Kada rad na sadržaju bude u naprednijoj fazi, Komisija će iznijeti prijedlog za institucijski ustroj, uključivanje civilnog društva i provedbu. U međuvremenu će se rasprave s dionicima i civilnim društvom nastaviti.

Dodatne informacije:

Pitanja i odgovori o TTIP-u

Prijedlog poglavlja o održivom razvoju u okviru TTIP-a
Članak na blogu koji je objavila povjerenica MalmströmDetaljno izvješće o 11. krugu pregovora o TTIP-u


Twitter: #TTIP & @EU_TTIP_team

Pojedinosti

Datum objave
6. studenoga 2015.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj