Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Informativni članak19. prosinca 2022.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 2 min

Trgovina ljudima: Komisija predlaže stroža pravila za suzbijanje novih oblika kaznenih djela

Nužne su nove mjere na razini EU-a jer trgovci ljudima koriste mogućnosti regrutiranja, kontrole, prijevoza i iskorištavanja žrtava, prebacivanja dobiti te dopiranja do korisnika u EU-u i šire.

Trgovina ljudima: Komisija predlaže stroža pravila za suzbijanje novih oblika kaznenih djela

Komisija je danas predložila da se postrože pravila za sprečavanje i suzbijanje trgovine ljudima. Svake je godine u EU-u više od 7000 novih žrtava trgovine ljudima. Može se očekivati da će ta brojka znatno porasti jer se mnoge žrtve ne otkrije. Godišnji troškovi trgovine ljudima u EU-u iznose 2,7 milijardi eura. Njezine su žrtve većinom žene i djevojčice, ali u porastu je i udio muškaraca, posebice zbog izrabljivanja radne snage.

Posljednjih su se godina oblici iskorištavanja razvili, pri čemu je sve rašireniji kriminal na internetu. Nužne su nove mjere na razini EU-a jer trgovci ljudima koriste mogućnosti regrutiranja, kontrole, prijevoza i iskorištavanja žrtava, prebacivanja dobiti te dopiranja do korisnika u EU-u i šire.

Zahvaljujući ažuriranim pravilima tijela kaznenog progona i pravosudna tijela imat će na raspolaganju snažnije instrumente za istragu i kazneni progon novih oblika iskorištavanja, primjerice osiguravanjem da svjesno korištenje usluga koje pružaju žrtve trgovine ljudima predstavlja kazneno djelo.

Komisija je za kaznena djela trgovine ljudima predložila obvezne sankcije i za poduzeća, a ne samo za pojedince. Nastoji poboljšati postupke za ranu identifikaciju žrtava i potporu žrtvama u državama članicama, osobito uspostavom europskog mehanizma upućivanja.

 

Ažurirana će pravila konkretno uključivati:

  • prisilni brak i nezakonito posvojenje kao vrste iskorištavanja obuhvaćene definicijom iz Direktive. Države članice morat će kriminalizirati takvo postupanje u svojem nacionalnom kaznenom pravu kao trgovinu ljudima;
  • izričito upućivanje na kaznena djela trgovine ljudima počinjena ili omogućena s pomoću informacijskih i komunikacijskih tehnologija, uključujući internet i društvene medije;
  • obvezne sankcije za pravne osobe koje se smatraju odgovornima za kaznena djela trgovine ljudima. To obuhvaća ukidanje prava na javne naknade ili privremeno ili trajno zatvaranje objekata u kojima je kazneno djelo počinjeno;
  • formalne nacionalne mehanizme upućivanja radi bolje rane identifikacije te pružanja pomoći i potpore žrtvama, čime će se stvoriti temelj za europski mehanizam upućivanja imenovanjem nacionalnih kontaktnih točaka;
  • smanjenje potražnje tako što će svjesno korištenje usluga koje pružaju žrtve trgovine ljudima predstavljati kazneno djelo;
  • godišnje prikupljanje podataka o trgovini ljudima na razini EU-a koje će objavljivati Eurostat.

 

Više informacija nalazi se u priopćenju za medije.

Pojedinosti

Datum objave
19. prosinca 2022.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj