Skip to main content
Logotip Europske komisije
Predstavništvo u Hrvatskoj
Novinski članak7. veljače 2019.Predstavništvo u Hrvatskoj

Transparentni i predvidivi radni uvjeti: Komisija pozdravlja današnji privremeni dogovor

„Zahvaljujući našoj inicijativi da se zajamče transparentni i predvidivi radni uvjeti zaštitit ćemo više radnika u cijeloj Europi, posebice sve veći broj osoba koje se bave novim oblicima rada, kao što su takozvani fleksibilni poslovi, ugovori na...