Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Informativni članak2. veljače 2022.Predstavništvo u Hrvatskoj

Taksonomija EU-a: Komisija predstavila dopunski delegirani akt o taksonomiji klimatski održivih djelatnosti radi ubrzanja dekarbonizacije.

Europska komisija danas je predstavila dopunski delegirani akt o taksonomiji klimatski održivih djelatnosti radi prilagodbe klimatskim promjenama kojim su obuhvaćene određene energetske djelatnosti u sektorima plina i nuklearne energije.

plin

Europska komisija danas je predstavila dopunski delegirani akt o taksonomiji klimatski održivih djelatnosti radi ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama kojim su obuhvaćene određene energetske djelatnosti u sektorima plina i nuklearne energije. Kolegij povjerenika postigao je politički dogovor o tekstu akta koji će biti i službeno donesen kad budu dostupni prijevodi na sve jezike Unije.

Unija uz velika privatna ulaganja može do 2050. ostvariti klimatsku neutralnost. Cilj je taksonomije EU-a usmjeravati privatna ulaganja u djelatnosti potrebne za ostvarenje klimatske neutralnosti. Taksonomskom klasifikacijom ne utvrđuje se hoće li određena tehnologija biti dio strukture izvora energije u državama članicama. Cilj je ubrzati tranziciju primjenom svih mogućih rješenja koja će nam pomoći da ostvarimo klimatske ciljeve. Uzimajući u obzir znanstvene savjete i aktualni tehnološki napredak, Komisija smatra da su privatna ulaganja u djelatnosti u sektorima plina i nuklearne energije važna za tranziciju. Izdvojene djelatnosti u sektorima plina i nuklearne energije usklađene su s klimatskim i okolišnim ciljevima Unije i omogućit će nam da brže napustimo onečišćujuće djelatnosti, kao što je proizvodnja ugljena, i okrenemo se klimatski neutralnoj budućnosti.

Konkretne novosti iz današnjeg dopunskog delegiranog akta o taksonomiji klimatski održivih djelatnosti:

U taksonomiju EU-a uvode se dodatne ekonomske djelatnosti iz energetskog sektora. Ispune li jasne i stroge uvjete utvrđene u skladu s člankom 10. stavkom 2. Uredbe o taksonomiji, određene djelatnosti u sektorima plina i nuklearne energije mogu se smatrati prijelaznim djelatnostima i dodati onima koje su već obuhvaćene prvim delegiranim aktom o taksonomiji klimatski održivih djelatnosti, koji se primjenjuje od 1. siječnja 2022. Za djelatnosti u oba sektora uvjet je da doprinose tranziciji prema klimatskoj neutralnosti, za djelatnosti u sektoru nuklearne energije da ispunjavaju zahtjeve za nuklearnu sigurnost i zaštitu okoliša, a za djelatnosti u sektoru plina da doprinose prelasku s ugljena na obnovljive izvore energije. Na sve te djelatnosti primjenjuju se i specifični dodatni uvjeti, navedeni u današnjem dopunskom delegiranom aktu.

Za poduzetnike se uvode specifični zahtjevi za objavljivanje informacija o njihovim djelatnostima u sektorima plina i nuklearne energije. Komisija je u cilju transparentnosti izmijenila delegirani akt o taksonomiji klimatski održivih djelatnosti kako bi ulagači mogli prepoznati prilike za ulaganja u djelatnosti u sektorima plina i nuklearne energije i donositi utemeljene odluke.

Tekst dopunskog delegiranog akta rezultat je savjetovanja s članovima Stručne skupine država članica za održivo financiranje i Platformom za održivo financiranje. Komisija je uvažila i komentare Europskog parlamenta o toj temi. Dobivene informacije pažljivo je razmotrila i uzela u obzir pri izradi danas predstavljenog akta. Tako je npr. na temelju tih informacija prilagodila kriterije tehničke provjere i zahtjeve za objavljivanje informacija i provjere da bi bili jasniji i korisniji.

Izjave članova kolegija

Izvršni potpredsjednik nadležan za gospodarstvo u interesu građana Valdis Dombrovskis izjavio je: Klimatska neutralnost naša je misija i obveza. Želimo li ostvariti svoje ciljeve za 2030. i 2050., već sad moramo nešto poduzeti. Današnji delegirani akt potpora je pravednoj tranziciji gospodarstva Unije, most prema sustavu zelene energije iz obnovljivih izvora. Njime ćemo ubrzati privatna ulaganja koja su nam potrebna već u ovom desetljeću, povećati transparentnost i objavljivanje informacija, tako da ulagači mogu donositi utemeljene odluke i izbjeći manipulativni zeleni marketing.

Povjerenica za financijske usluge, financijsku stabilnost i uniju tržišta kapitala Mairead McGuinness izjavila je: Iskoristit ćemo sve što nam je na raspolaganju da ostvarimo obećani cilj Unijine klimatske neutralnosti do 2050. Povećanje privatnih ulaganja u tranziciju preduvjet je za ostvarenje naših klimatskih ciljeva. Utvrdili smo striktne uvjete jer želimo olakšati financijsku potporu tranziciji i napuštanju štetnih izvora energije kao što je ugljen. Osim toga, nastojimo povećati transparentnost tržišta i time ulagačima olakšati odlučivanje o ulaganjima u djelatnosti u sektorima plina i nuklearne energije.

Daljnji koraci

Nakon što se prevede na sve službene jezike Unije, dopunski delegirani akt službeno će biti proslijeđen suzakonodavcima na provjeru.

Europski parlament i Vijeće (koji su Komisiji delegirali ovlast za donošenje ovog delegiranog akta) imat će četiri mjeseca za provjeru dokumenta i, budu li to smatrali potrebnim, ulaganje prigovora, kao što je to bio slučaj i s ostalim delegiranim aktima na temelju Uredbe o taksonomiji klimatski održivih djelatnosti. Obje institucije mogu zatražiti još dva mjeseca za provjeru. Vijeće ima pravo na akt uložiti prigovor pojačanom kvalificiranom većinom, što znači da je za ulaganje prigovora na delegirani akt potrebno najmanje 72 % država članica (tj. najmanje 20 država članica) koje čine najmanje 65 % stanovništva EU-a. Europski parlament može uložiti prigovor običnom većinom (tj. najmanje 353 zastupnika) na plenarnoj sjednici.

Nakon isteka razdoblja provjere i ako nijedan suzakonodavac ne uloži prigovor, dopunski delegirani akt stupit će na snagu i počet će se primjenjivati od 1. siječnja 2023.Više informacija možete pročitati ovdje.

Pojedinosti

Datum objave
2. veljače 2022.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj