Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Informativni članak10. kolovoza 2022.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 4 min

Suzbijanje monopola: Komisija traži povratne informacije o uspješnosti izuzeća za konzorcije u linijskom pomorskom prijevozu

Usluge linijskog pomorskog prijevoza obuhvaćaju pružanje redovitog linijskog pomorskog prijevoza nerasutog tereta (uglavnom u kontejnerima) na određenoj liniji.

Suzbijanje monopola: Komisija traži povratne informacije o uspješnosti izuzeća za konzorcije u linijskom pomorskom prijevozu

Europska komisija danas je objavila poziv na očitovanje o uspješnosti pravnog okvira Unije kojim se konzorciji u linijskom pomorskom prijevozu izuzimaju od protumonopolskih pravila Unije (Uredba o skupnom izuzeću konzorcija ili „CBER”).

Komisija je danas poslala i ciljane upitnike zainteresiranim stranama u lancu opskrbe linijskog pomorskog prijevoza (tj. prijevoznicima, otpremnicima i špediterima, upraviteljima luka i terminala) o učinku konzorcija između brodara u linijskom pomorskom prijevozu te utjecaju CBER-a na njihovo poslovanje od 2020.

Zainteresirane strane mogu dostaviti primjedbe tijekom osam tjedana, do 3. listopada 2022.

Evaluacija

Protumonopolskim pravilima Unije općenito su zabranjeni sporazumi među poduzećima kojima se ograničava tržišno natjecanje. Međutim u CBER-u se pod određenim uvjetima brodarima u linijskom pomorskom prijevozu s ukupnim tržišnim udjelom manjim od 30 % dopušta sklapanje sporazuma o suradnji radi pružanja usluga zajedničkog prijevoza tereta, što se naziva i „konzorciji”.

CBER prestaje važiti 25. travnja 2024. Komisija stoga treba evaluirati njegovo funkcioniranja od 2020.

Današnji poziv na očitovanje i ciljani upitnici dio su evaluacije CBER-a. Prikupljene povratne informacije Komisija će dopunit dokazima stečenima u okviru svojih sektorskih aktivnosti praćenja. Tijekom posljednje dvije godine Komisija je redovito razmjenjivala informacije o izazovima s kojima se suočava sektor pomorskog prijevoza sa sudionicima na tržištu, kao što su otpremnici, špediteri i prijevoznici, kao i s tijelima nadležnima za tržišno natjecanje i regulatornim tijelima u Europi, SAD-u i drugim jurisdikcijama. Komisija je u prosincu 2021., u okviru aktivnosti sektorskog praćenja, započela i postupak utvrđivanja činjenica slanjem upitnika prijevoznicima koji posluju na trgovinskim pravcima u Uniju i iz Unije kako bi prikupila informacije o tržištu, posebno o učincima pandemije koronavirusa na njihov rad i na pomorski lanac opskrbe.

Sljedeći koraci

Zainteresirane strane mogu dostaviti svoje primjedbe na poziv na očitovanje i ciljane upitnike do 3. listopada 2022.

Evaluacija će Komisiji pomoći u odnošenju odluke o isteku ili ponovnom produljenju CBER-a, s izmjenama ili bez njih. Rezultati evaluacije bit će sažeti u radnom dokumentu službi Komisije, čija je objava planirana za posljednje tromjesečje 2022.

Sve pojedinosti o evaluaciji dostupne su ovdje.

Kontekst

Usluge linijskog pomorskog prijevoza obuhvaćaju pružanje redovitog linijskog pomorskog prijevoza nerasutog tereta (uglavnom u kontejnerima) na određenoj liniji. Imaju ključnu ulogu u trgovini Unije i njezinu sveukupnom gospodarstvu. Zahtijevaju znatne razine ulaganja i stoga ih redovito pruža nekoliko brodara koji surađuju u konzorcijima.

Člankom 101. stavkom 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije („UFEU”) zabranjeni su sporazumi među poduzećima kojima se ograničava tržišno natjecanje. No prema članku 101. stavku 3. UFEU-a takvi se sporazumi mogu proglasiti spojivima s jedinstvenim tržištem ako doprinose poboljšanju proizvodnje ili distribucije robe ili promicanju tehničkog ili gospodarskog napretka te ako potrošačima istodobno omogućuju pravedno sudjelovanje u koristi koja iz njih proizlazi, a da se pritom ne onemogućuje tržišno natjecanje.

Uredbom Vijeća 246/2009 predviđa se da, u skladu s odredbama članka 101. stavka 3. UFEU-a, Komisija može izuzeti konzorcije od primjene članka 101. stavka 1. UFEU-a na razdoblje od pet godina, uz mogućnost produljenja. U skladu s tim Komisija je 2009. donijela CBER (Uredba Komisije (EZ) br. 906/2009), kojim se utvrđuju posebni uvjeti za takvo izuzeće. Tim se uvjetima posebno nastoji osigurati da potrošači ostvaruju pravedan udio u koristi koja proizlazi iz tih sporazuma.

Komisija je produljila valjanost CBER-a 2014. i 2020. Produljenje iz 2020. doneseno je jer je evaluacija pokazala da je unatoč promjenama na tržištu (povećana konsolidacija, koncentracija, tehnološke promjene, povećanje veličine plovila) CBER i dalje svrhoishodan, u skladu s pristupom Komisije „Bolja regulativa” u donošenju politika, te da je ostvario svoje ciljeve. Nadalje, sporazumi o konzorcijima koji ispunjavaju uvjete iz CBER-a i dalje ispunjavaju uvjete utvrđene u članku 101. stavku 3. UFEU-a. Točnije, Komisija je utvrdila da je Uredba o skupnom izuzeću konzorcija dovela do učinkovitosti za prijevoznike, koji su mogli bolje iskoristiti kapacitet plovila i ponuditi više veza. Izuzeće se primjenjivalo samo na konzorcije s tržišnim udjelom koji ne prelazi 30 % i čiji su članovi mogli samostalno određivati cijene. U tom su kontekstu te učinkovitosti dovele do nižih cijena i bolje kvalitete usluge za potrošače. Konkretno, evaluacija je pokazala da su se posljednjih godina i troškovi za prijevoznike i cijene za kupce iskazane u dvadesetstopnim ekvivalentnim jedinicama (TEU) smanjili za otprilike 30 %, a kvaliteta usluge ostala je postojana. Produljenje je bilo ograničeno na četiri godine, za razliku od tradicionalno petogodišnjeg trajanja CBER-a, kako bi se moglo brže reagirati u slučaju mogućih promjena tržišnih okolnosti.

Pojedinosti

Datum objave
10. kolovoza 2022.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj