Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Informativni članak26. travnja 2022.Predstavništvo u Hrvatskoj

Sustav Safety Gate: Motorna vozila i igračke ove su godine na vrhu popisa opasnih neprehrambenih proizvoda

Izvješćem su obuhvaćena upozorenja prijavljena tijekom 2021. i mjere koje su nacionalna tijela poduzela u tom pogledu. U tom godišnjem izvješću automobili su prvi put na vrhu popisa prijavljenih proizvoda, a nakon njih slijede igračke.

Sustav Safety Gate: Motorna vozila i igračke ove su godine na vrhu popisa opasnih neprehrambenih proizvoda

Europska komisija danas je objavila godišnje izvješće o EU-ovu sustavu Safety Gate za brzo obavješćivanje o opasnim neprehrambenim proizvodima. Izvješćem su obuhvaćena upozorenja prijavljena tijekom 2021. i mjere koje su nacionalna tijela poduzela u tom pogledu. U tom godišnjem izvješću automobili su prvi put na vrhu popisa prijavljenih proizvoda, a nakon njih slijede igračke. Osim toga, u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 zaštitna oprema, kao što su maske za lice, i dalje čini znatan dio prijavljenih proizvoda.

S obzirom na preusmjeravanje potrošnje na platforme za internetsku prodaju, razvijeni su i novi instrumenti za bolju zaštitu potrošača koji kupuju na internetu i uklanjanje opasnih proizvoda s tržišta. U skladu s tim ciljevima Komisija danas pokreće i novi alat za internetski nadzor pod nazivom „web crawler” koji će nacionalnim tijelima pomoći u otkrivanju nesigurnih proizvoda koji se nude na internetu, a navedeni su u sustavu Safety Gate.

Povjerenik za pravosuđe i zaštitu potrošača Didier Reynders izjavio je: Sustav Safety Gate ponovno se pokazao ključnim alatom za zaštitu potrošača od opasnih proizvoda. Ponosan sam i na činjenicu da se sustav stalno nadograđuje i jača. Vrlo je važno da se sustav Safety Gate prilagodi novom potrošačkom okruženju. Na taj način možemo osigurati da sustav i nadalje bude učinkovit alat za jedinstveno tržište koji služi za zaštitu potrošača u svim okolnostima. Pridonio je i osiguravanju najviših standarda opreme koja se upotrebljava u borbi protiv pandemije.

Glavni zaključci izvješća

U 2021. tijela zemalja koje sudjeluju u mreži Safety Gate razmijenila su 2142 upozorenja putem sustava. Prvi je put najveći broj upozorenja prijavljen u kategoriji „motorna vozila”, nakon čega slijede „igračke” i „električni uređaji i oprema”. Kad je riječ o motornim vozilima, poduzete mjere uglavnom su se odnosile na opozive nakon otkrivanja tehničkih problema, dok su za igračke bile usmjerene na prisutnost opasnih kemikalija i gumbastih baterija. Nadalje, najčešći problemi prijavljeni za električne uređaje i opremu povezani su s izlaganjem dijelova pod naponom i pregrijavanjem.

S nastavkom pandemije mjere nadzora uključivale su niz proizvoda povezanih s bolešću COVID-19. Bilo je mnogo upozorenja povezanih sa zaštitnom opremom, a posebno sa zaštitnim maskama. Pet najčešće prijavljenih rizika bili su tjelesne ozljede, kemikalije, požar, gušenje i električni šokovi. U sustav Safety Gate poslano je ukupno 4965 obavijesti o daljnjim mjerama, što ukazuje na to da države članice pomno prate upozorenja i često poduzimaju dodatne mjere u svojim zemljama.

Izvješće pokazuje da se 2021. u 30 zemalja koje sudjeluju u mreži (EU27 te Island, Lihtenštajn i Norveška) povećalo korištenje sustava za brzo obavješćivanje, čime se potrošači štite od opasnih proizvoda.

Daljnji koraci

Komisija danas pokreće novi alat za internetski nadzor pod nazivom „web crawler”. Tim će se alatom nacionalnim tijelima pomoći u otkrivanju opasnih proizvoda koji se nude na internetu, a prijavljeni su u sustavu Safety Gate. Alatom će se utvrditi i automatski popisati sve te ponude, što će tijelima kaznenog progona omogućiti da pronađu ponuditelja i nalože učinkovito povlačenje tih ponuda. Time će se pridonijeti usklađivanju postojećeg fragmentiranog pristupa i uklanjanju poteškoća povezanih s praćenjem internetske prodaje opasnih proizvoda.

Komisija je 30. lipnja 2021. predstavila i prijedlog nove uredbe o općoj sigurnosti proizvoda kojom se zamjenjuje postojeća Direktiva o općoj sigurnosti proizvoda. Cilj je uredbe modernizirati opći okvir za sigurnost neprehrambenih proizvoda široke potrošnje kako bi se zadržala njegova uloga sigurnosne mreže za potrošače i riješili problemi sigurnosti proizvoda koji nastaju s pojavom novih proizvoda iz područja tehnologije i rastom internetske prodaje.

Na međunarodnoj razini, s obzirom na snažan trgovinski odnos između EU-a i SAD-a i sličnosti između tih dvaju tržišta, Europska komisija pokreće neformalni dijalog o zaštiti potrošača s Komisijom za sigurnost potrošačkih proizvoda Sjedinjenih Američkih Država radi daljnjeg jačanja suradnje. Tim dijalogom obuhvatit će se rast e-trgovine, širenje novih tehnologija, globalizacija proizvodnje i maloprodaje te posebne potrebe ranjivih skupina potrošača. Nadovezuje se na prvi neformalni dijalog o zaštiti potrošača koji su u ožujku održali povjerenik Reynders i predsjednica Savezne trgovinske komisije Sjedinjenih Američkih Država Lina Khan.

Kontekst

Od 2003. sustav Safety Gate omogućuje brzu razmjenu informacija između država članica EU-a/EGP-a, Ujedinjene Kraljevine (Sjeverna Irska) i Europske komisije o opasnim neprehrambenim proizvodima koji predstavljaju rizik za zdravlje i sigurnost potrošača. Na taj se način mogu poduzeti odgovarajuće mjere i proizvodi se mogu ukloniti s tržišta.

Komisija upravlja javnim internetskim stranicama Safety Gate koje imaju moderno sučelje prilagođeno korisnicima kako bi se olakšao postupak obavješćivanja. Stranice se prevode na sve jezike EU-a (uključujući irski od 2022.), islandski i norveški. Poduzeća se mogu služiti i portalom Business Gateway kako bi brzo i učinkovito obavijestila nacionalna tijela o sigurnosnim aspektima proizvoda koje su stavila na tržište, a za koje postoji zabrinutost.

Zaštita potrošača cilj je i prisege o sigurnosti proizvoda, u čijem se okviru definiraju konkretne dobrovoljne mjere pružatelja usluga internetske prodaje da sa svojih platformi uklone ponudu proizvoda koji nisu sigurni. Do sada su taj sporazum o suradnji s državama članicama na uklanjanju opasnih proizvoda sa svojih internetskih stranica potpisali predstavnici jedanaest pružatelja usluga internetske prodaje: bol.com, eMAG, Wish.com, AliExpress, Amazon, eBay, Rakuten France, Allegro, Cdiscount, Etsy i Joom. Dostupno je i najnovije izvješće o napretku u okviru prisege o sigurnosti proizvoda.

Dodatne informacije

Safety Gate – rezultati za 2021.

Informativni članak – zaključci sustava Safety Gate za 2021.

Safety Gate – upozorenja

Safety Gate – pretplata na tjedna upozorenja

Obveza zalaganja za sigurnost proizvoda

Međunarodna suradnja u području sigurnosti proizvoda, bilateralna suradnja sa Sjedinjenim Američkim Državama

Pojedinosti

Datum objave
26. travnja 2022.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj