Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak6. srpnja 2021.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 5 min

Strategija „od polja do stola”: 65 poduzeća i udruženja pridružilo se EU-ovu Kodeksu ponašanja za odgovorno poslovanje s hranom i postupanje na tržištu

Europska komisija danas je s dionicima iz sektora službeno predstavila EU-ov Kodeks ponašanja za odgovorno poslovanje s hranom i postupanje na tržištu, još jedan od rezultata Komisijine strategije „od polja do stola”.

Strategija „od polja do stola”: 65 poduzeća i udruženja pridružilo se EU-ovu Kodeksu ponašanja za odgovorno poslovanje s hranom i postupanje na tržištu

Kodeks ima ključnu ulogu u nastojanjima EU-a da poveća dostupnost i cjenovnu pristupačnost zdrave, održive hrane kojom se pridonosi smanjenju našeg ukupnog ekološkog otiska. Razvijen je suradnjom službi Europske komisije s europskim udruženjima i poduzećima te uz aktivno sudjelovanje i doprinos ostalih dionika, uključujući međunarodne organizacije, nevladine organizacije, sindikate i trgovinska udruženja. Udruženja i poduzeća u prehrambenom sektoru koja potpišu Kodeks obvezuju se da će ubrzati svoj doprinos održivoj tranziciji. Preuzimanjem te obveze podupiru ciljeve utvrđene u Kodeksu i potiču srodna poduzeća na sudjelovanje.

U programu postoje dvije razine obveze:

  • udruženja iz EU: skup od sedam ciljeva, svaki s vlastitim ciljnim vrijednostima i indikativnim mjerama. Ciljevi se odnose na mjere kojima se promiče prelazak na zdrave i održive obrasce potrošnje. Usmjereni su na poboljšanje učinka prerade hrane, maloprodaje hrane i pružateljâ usluga u prehrambenom sektoru na održivost te povećanje održivosti prehrambenih vrijednosnih lanaca u odnosu na primarne proizvođače i druge aktere u lancu. Od udruženja se očekuje godišnje izvješće o napretku.
  • poduzeća: okvir za predvodnike koji obuhvaća ambiciozne obveze s mjerljivim ishodima te pokriva velik raspon područja, od dobrobiti životinja do smanjenja šećera i emisija stakleničkih plinova u čitavoj lepezi proizvoda. Poduzeća će izvješćivati o napretku podnošenjem godišnjeg izvješća o održivosti.

Na dan predstavljanja Kodeksa 65 potpisnika (26 proizvođača hrane, 14 subjekata za maloprodaju hrane, 1 pružatelj prehrambenih usluga, 24 udruženja) postali su prva pionirska poduzeća i udruženja u tom pothvatu (popis svih potpisnika).

I druga udruženja i poduzeća iz EU-a koja posluju u prehrambenom sektoru pozvana su pridružiti se Kodeksu ponašanja, koji se smatra prekretnicom u tom području. Njegov pristup utemeljen na dijalogu s više dionika mogao bi poslužiti kao model za globalnu transformaciju.

Kodeks označava početak dinamičnog procesa. Za upravljanje Kodeksom uspostavljeni su alati za suradnju među svim uključenim akterima kako bi se potaknulo preuzimanje novih i ambicioznijih obveza, stvaranje ambicioznih partnerstava te interakcije i razmjene mišljenja i iskustava.

Komisija Kodeks namjerava predstaviti na UN-ovu sastanku na vrhu o prehrambenim sustavima koji će se održati ove godine.

Izjave članova Kolegija

Izvršni potpredsjednik Frans Timmermans izjavio je: Naš prehrambeni sustav mora postati održiv i to uskoro. Moramo smanjiti emisije stakleničkih plinova i zaustaviti gubitak biološke raznolikosti povezan s proizvodnjom hrane te osmisliti prehrambeni sustav u kojem je lakše odabrati zdravu i održivu prehranu. Za rješavanje tih okolišnih, zdravstvenih i društvenih izazova u našem prehrambenom sustavu potrebna je suradnja u čitavom prehrambenom lancu. Ohrabruju me ambicije dionika koji su već potpisali EU-ov Kodeks ponašanja.

Povjerenica za zdravlje i sigurnost hrane Stella Kyriakides izjavila je: Danas obilježavamo jedan od prvih rezultata našeg rada u okviru strategije „od polja do stola” usmjerene na izgradnju zdravog i ekološki prihvatljivog prehrambenog sustava. Bliska suradnja svih aktera ključna je za uspješan prelazak na održive prehrambene sustave. EU-ov Kodeks ponašanja olakšat će tu suradnju, a temelj za to bit će obveze koje je prehrambeni sektor već preuzeo i tako utro put još ambicioznijem djelovanju. Europski prehrambeni sektor već je poznat po kvaliteti i sigurnosti svojih proizvoda. Sada bi trebao postati i zlatni standard za održivost.

Povjerenik za unutarnje tržište Thierry Breton izjavio je: EU-ov Kodeks ponašanja za odgovorno poslovanje s hranom i postupanje na tržištu važan je iskorak poljoprivredno-prehrambenog ekosustava. Svaka dobrovoljno preuzeta obveza važna je za postizanje održive tranzicije naših prehrambenih sustava i jačanje njihove otpornosti. Komisija je na tom ambicioznom putu odlučna mobilizirati svoje instrumente za potporu, osobito one namijenjene MSP-ovima, koji su okosnica poljoprivredno-prehrambenog ekosustava.

Povjerenik za okoliš, oceane i ribarstvo Virginijus Sinkevičius izjavio je: Poduzeća u prehrambenom sektoru koja razmišljaju o budućnosti svjesna su da su zdrava tla i ekosustavi od ključne važnosti za naše prehrambene sustave, kao i za njihovo poslovanje. Održivi prehrambeni sustavi imaju središnju ulogu i u ispunjavanju naših klimatskih i okolišnih ciljeva, među kojima je, na primjer, početak oporavka europske i svjetske biološke raznolikosti. Stoga mi je iznimno drago što je prehrambeni sektor putem ovog Kodeksa napravio odlučan korak u smjeru održive budućnosti svojeg poslovanja i našeg planeta.

Kontekst

Komisija je 26. siječnja 2021. posredovala u raspravama među brojnim i raznovrsnim dionicima iz prehrambenog sektora koje su bile usmjerene na izradu EU-ova Kodeksa ponašanja za odgovorno poslovanje i postupanje na tržištu kao jedne od prvih inicijativa koje će se provesti u okviru strategije „od polja do stola”.

Strategija „od polja do stola” važna je sastavnica europskog zelenog plana. U njoj je utvrđena dugoročna strateška vizija transformacije načina na koji proizvodimo, distribuiramo i konzumiramo hranu. Kodeksom su obuhvaćeni svi važni aspekti održivosti prehrambenih sustava te se u njemu odražavaju ciljevi i ambicije strategije „od polja do stola” i europskog zelenog plana.

Komisija usmjerava više dobrovoljnih inicijativa za potporu zelenoj tranziciji koje su već u tijeku ili su u pripremi. Cilj je potrošačima na tržištu EU-a osigurati dostupnost održivih proizvoda te im ponuditi kvalitetnije informacije koje će im omogućiti donošenje utemeljenih odluka. S obzirom na važan utjecaj aktera u sredini prehrambenog lanca – proizvođača hrane, poduzeća za maloprodaju hrane i pružatelja usluga u prehrambenom sektoru – na sve dijelove tog lanca, od ključne je važnosti zakonodavne prijedloge dopuniti dobrovoljnim, neregulatornim inicijativama usmjerenima na predvodnike u tom sektoru koji žele podržati zelenu tranziciju. Kao što je utvrđeno u strategiji „od polja do stola”, Komisija će pratiti preuzete obveze i razmotriti zakonodavne mjere ako se ne ostvari dostatan napredak.

Druge slične neregulatorne inicijative:

Inicijativa za obvezivanje na zelenu potrošnju | Europska komisija (europa.eu)

Akcijski plan za postizanje nulte stope onečišćenja

Maloprodajni forum o održivosti (sada uvršten u akcijski plan EU-a za kružno gospodarstvo)

Koalicija EU-a za zelenu digitalnu tehnologiju

Pakt EU-a o klimatski neutralnim podatkovnim centrima

Dodatne informacije

Pitanja i odgovori

Europski zeleni plan

„Od polja do stola”

Pojedinosti

Datum objave
6. srpnja 2021.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj