Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak19. rujna 2017.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 4 min

SOTEU - Slobodan protok neosobnih podataka u EU-u

Komisija predlaže nova pravila o slobodnom protoku neosobnih podataka u EU-u. Uz postojeća pravila za osobne podatke novim će se mjerama omogućiti pohrana i obrada neosobnih podataka diljem Unije kako bi se potaknula konkurentnost europskih poduzeća...

Okvir za slobodan protok neosobnih podataka u EU-u

Kako bi se u potpunosti iskoristio potencijal EU-ova podatkovnoga gospodarstva, Komisija predlaže nova pravila o slobodnom protoku neosobnih podataka u EU-u. Uz postojeća pravila za osobne podatke novim će se mjerama omogućiti pohrana i obrada neosobnih podataka diljem Unije kako bi se potaknula konkurentnost europskih poduzeća i modernizirale javne usluge na učinkovitom jedinstvenom tržištu javnih usluga. Uklanjanje ograničenja u pogledu lokalizacije podataka smatra se najvažnijim čimbenikom za udvostručavanje vrijednosti podatkovnoga gospodarstva na 4 % BDP-a u 2020.

Potpredsjednik zadužen za jedinstveno digitalno tržište Andrus Ansip izjavio je: „Europsko digitalno gospodarstvo i dalje je u velikoj mjeri rascjepkano zatvorenim nacionalnim granicama. Ovim prijedlogom te EU-ovim pravilima za zaštitu osobnih podataka omogućit će se slobodno kretanje svih vrsta podataka na jedinstvenom tržištu. Zahvaljujući slobodnom protoku podataka MSP-ovi i novoosnovana poduzeća moći će lakše razvijati nove inovativne usluge i ulaziti na nova tržišta”.

Povjerenica za digitalno gospodarstvo i društvo Mariya Gabriel izjavila je: „Kako bi se osigurao uspjeh Europe u novom dobu digitalnoga gospodarstva, potreba su nam čvrsta i predvidiva pravila za protok podataka. Građani i poduzeća uživat će koristi od boljih proizvoda i usluga, a sve više podataka postat će dostupno za inovacije utemeljene na podacima. Uklanjanje prepreka prekograničnom protoku podataka ključno je za konkurentno europsko podatkovno gospodarstvo.”

Slobodan protok neosobnih podataka

Jasan, sveobuhvatan i predvidiv okvir pridonijet će konkurentnijem i integriranijem EU-ovu tržištu pohrane podataka i usluga obrade podataka. Okvirom se predlaže sljedeće:

  1. načelo slobodnog prekograničnog protoka neosobnih podataka: Države članice poduzećima više ne mogu nametati obvezu pohrane ili obrade podataka unutar svojih granica. Opravdana su jedino ograničenja na temelju javne sigurnosti. Države članice morat će obavijestiti Komisiju o novim ili postojećim zahtjevima za lokalizaciju podataka. Zahvaljujući slobodnom protoku podataka poduzeća će moći lakše i povoljnije prekogranično poslovati te neće biti prinuđena uspostavljati dvostruke IT sustave niti pohranjivati iste podatke na različitim mjestima.
  2. načelo dostupnosti podataka za regulatornu kontrolu: Nadležna tijela moći će ostvarivati svoja prava pristupa podacima neovisno o mjestu pohrane ili obrade unutar EU-a. Slobodan protok neosobnih podataka neće utjecati na obveze poduzeća i ostalih organizacija da dostave određene podatke za potrebe regulatorne kontrole.
  3. izrada EU-ova kodeksa ponašanja radi uklanjanja prepreka pri promjeni pružatelja usluga pohrane podataka u oblaku i vraćanju podataka na IT sustave korisnika.

Koristi za poduzeća i građane

Novim pravilima povećat će se pravna sigurnost za poduzeća i organizacije te njihovo povjerenje. Olakšat će se i stvaranje istinski jedinstvenog EU-ova tržišta pohrane i obrade podataka, koje bi omogućilo kompetitivan, siguran i pouzdan europski sektor usluga u oblaku te niže cijene za korisnike usluga pohrane i obrade podataka. Budući da je cilj novih pravila povećati povjerenje, očekuje se da će se poduzeća u većoj mjeri koristiti uslugama u oblaku te osjećati sigurnije pri ulasku na nova tržišta. Omogućit će im se i prijenos unutarnjih IT resursa na troškovno najučinkovitije lokacije. To bi u konačnici trebalo rezultirati procijenjenim dodatnim rastom BDP-a EU-a od 8 milijardi EUR godišnje.

Novim se mjerama dopunjuje zakonodavstvo o zaštiti osobnih podataka kao dodatni korak k ostvarenju uistinu funkcionalnog zajedničkog europskog podatkovnog prostora.

Kontekst

Uklanjanje prepreka slobodnom protoku neosobnih podataka jedna je od ključnih mjera najavljenih u okviru preispitivanja provedbe Strategije jedinstvenog digitalnog tržišta na sredini provedbenog razdoblja. Ovim se prijedlogom dopunjuju mjere za stvaranje snažnog europskog podatkovnoga gospodarstva pokrenute u siječnju 2017. Prijedlog se temelji i na reviziji Europskog okvira za interoperabilnost za bolju digitalnu suradnju javnih uprava u Europi.

U okviru svojih zaključaka iz prosinca 2016. Europsko vijeće pozvalo je na djelovanje u području slobodnog protoka podataka. Sličan poziv došao je i od estonskog predsjedništva Vijeća EU-a u okviru njegova dokumenta o planovima za slobodno kretanje podataka te od članova Europskog parlamenta.

Iskorištavanje prednosti digitalnih tehnologija i usluga, uključujući onih koje se temelje na podacima, također je jedan od ciljeva sveobuhvatne strategije za industrijsku politiku predstavljene jučer.

Danas je Komisija pokrenula i javno savjetovanje radi ocjenjivanja provedbe Direktive o informacijama javnog sektora. Cilj je prikupiti mišljenja o tome kako poboljšati dostupnost i ponovnu uporabu javnih podataka i podataka financiranih javnim sredstvima te o pristupu podacima od javnog interesa u privatnom posjedu.

Pojedinosti

Datum objave
19. rujna 2017.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj