Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak14. listopada 2020.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 4 min

Smanjenje emisija stakleničkih plinova: Komisija donosi strategiju EU-a za metan kao dio europskog zelenog plana

Europska komisija danas je predstavila strategiju EU-a za smanjenje emisija metana. Metan je drugi najveći uzročnik klimatskih promjena nakon ugljikova dioksida. Metan je i jako onečišćivalo zraka koje uzrokuje ozbiljne zdravstvene probleme. Stoga je...

Smanjenje emisija stakleničkih plinova: Komisija donosi strategiju EU-a za metan kao dio europskog zelenog plana

Tom se strategijom utvrđuju mjere za smanjenje emisija metana u Europi i na međunarodnoj razini. Ona obuhvaća zakonodavne i nezakonodavne mjere za sektore energetike, poljoprivrede i otpada, koji su odgovorni za oko 95 % emisija metana povezanih s ljudskom aktivnošću. Komisija će surađivati s međunarodnim partnerima EU-a i sa sektorom industrije kako bi se postiglo smanjenje emisija duž cijelog lanca opskrbe.

Frans Timmermans, izvršni potpredsjednik za europski zeleni plan, izjavio je: Kako bi postala prvi klimatski neutralan kontinent, Europska unija morat će smanjiti sve stakleničke plinove. Metan je drugi najopasniji staklenički plin koji uvelike doprinosi onečišćenju zraka. Našom strategijom za metan smanjit će se emisije u svim sektorima, posebno u sektorima poljoprivrede, energetike i otpada. Ona otvara mogućnosti za ruralna područja u području proizvodnje bioplina iz otpada. Satelitska tehnologija Europske unije omogućit će nam pomno praćenje emisija i podizanje međunarodnih standardâ.

Povjerenica za energetiku Kadri Simson izjavila je: Danas smo donijeli našu prvu strategiju za rješavanje problema emisija metana od 1996. Iako su sektori energetike, poljoprivrede i otpada jednako važni, u energetskom sektoru te se emisije mogu najbrže smanjiti uz najniže troškove. Europa će biti predvodnica u tom području, ali to ne može učiniti sama. Moramo surađivati s našim međunarodnim partnerima kako bismo riješili problem emisija metana iz energije koju uvozimo.

Jedan je od prioriteta strategije poboljšati mjerenje emisija metana i izvješćivanje o njima. Razina praćenja trenutačno se razlikuje među sektorima, državama članicama i ostalim zemljama. Uz mjere na razini EU-a za podizanje standarda mjerenja, verifikacije i izvješćivanja, Komisija će podupirati uspostavu međunarodnog opservatorija za emisije metana partnerstvom u Programu Ujedinjenih naroda za zaštitu okoliša, Koaliciji za klimu i čisti zrak i u suradnji s Međunarodnom agencijom za energiju. Nadzor nad emisijama metana poboljšat će se primjenom programa Copernicus, koji će olakšati otkrivanje superonečišćivača i većih curenja metana.

Kako bi se smanjile emisije metana u energetskom sektoru, predložit će se obvezne mjere za poboljšanje otkrivanja i otklanjanja curenja u plinskoj infrastrukturi te će se razmotriti uspostava zakonodavnog okvira kojim bi se zabranila praksa spaljivanja na bakljama i ispuštanje u atmosferu. U dijalogu sa svojim međunarodnim partnerima, Komisija će utvrditi i moguće standarde, ciljeve i poticaje za uvoz energije u EU te načine njihove provedbe.

Komisija će poboljšati izvješćivanje o emisijama iz sektora poljoprivrede boljim prikupljanjem podataka i raditi na smanjenju emisija uz potporu zajedničke poljoprivredne politike. Naglasit će se važnost razmjene najboljih praksi u području inovativnih tehnologija za smanjenje metana te prehrane i uzgoja životinja. Ciljana istraživanja tehnologije, prirodnih rješenja i promjene načina prehrane životinja značajni su za rješavanje ovih pitanja. Organski ljudski i poljoprivredni otpad i otpadni tokovi koji se ne mogu reciklirati mogu se upotrijebiti za proizvodnju bioplina, biomaterijala i biokemikalija. Time se ujedno mogu povećati prihodi u ruralnim područjima i istodobno izbjeći emisije metana. Stoga će se dodatno poticati prikupljanje tih otpadnih proizvoda.

Komisija će razmotriti daljnje mjere za sektor otpada u pogledu poboljšanja gospodarenja odlagališnim plinom i iskorištavanjem njegova potencijala za dobivanje energije uz istodobno smanjenje emisija, te će 2024. preispitati relevantno zakonodavstvo o odlagalištima otpada. Svođenje odlaganja biorazgradivog otpada na odlagališta otpada na najmanju moguću mjeru ključno je za smanjenje koncentracija metana. Komisija će predložiti i daljnje istraživanje tehnologija za dobivanje biometana iz otpada.

Preispitat će i Uredbu o raspodjeli tereta te razmotriti proširenje područja primjene Direktive o industrijskim emisijama kako bi se obuhvatili sektori koji ispuštaju metan, a još nisu uključeni u njezino područje primjene.

Kontekst

Na molekularnoj razini, metan je snažniji od ugljikova dioksida. On doprinosi stvaranju troposferskog ozona te je snažno onečišćivalo zraka na lokalnoj razini koje uzrokuje ozbiljne zdravstvene probleme. Na kraju svojeg životnog ciklusa metan se pretvara u ugljikov dioksid i vodenu paru, što dodatno utječe na klimatske promjene. Smanjenje emisija metana stoga pridonosi ublažavanju klimatskih promjena i poboljšanju kvalitete zraka.

Zaključak iz procjene učinka Plana EU-a za klimatske ciljeve do 2030. jest taj da je potrebno intenzivnije raditi na rješavanju problema emisija metana kako bi se postigao ambiciozni cilj smanjenja emisija stakleničkih plinova za najmanje 55 % do 2030. Iako EU proizvodi 5 % globalnih emisija metana na domaćem tržištu, kao najveći svjetski uvoznik energije i predvodnik u poljoprivrednom sektoru i sektoru otpada poticat će rješavanje tih pitanja na međunarodnoj razini.

Više informacija:

Strategija EU-a za metan

Prošireno priopćenje o strategiji EU-a za metan

Informativni članak o strategiji EU-a za metan

Plan EU-a za klimatske ciljeve do 2030.

Internetska stranica o emisijama metana

Pojedinosti

Datum objave
14. listopada 2020.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj