Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak29. lipnja 2017.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 1 min

Sigurnosna unija: Komisija osigurava interoperabilnost informacijskih sustava EU-a

Komisija danas objavljuje da su stvoreni uvjeti za interoperabilnost i uklanjanje postojećih propusta informacijskih sustava EU-a za sigurnost i upravljanje granicama, što je u skladu s obvezom koju je Komisija utvrdila u svojem sedmom izvješću o...

Siguronosna unija

Kao prvi korak Komisija predlaže jačanje mandata Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima (eu-LISA), čime će joj se omogućiti razvoj i uvođenje tehničkih rješenja potrebnih da informacijski sustavi EU-a postanu interoperabilni. Nadalje, Komisija predlaže i daljnje poboljšanje Europskog informacijskog sustava kaznene evidencije (ECRIS) kako bi se državama članicama omogućila učinkovitija razmjena kaznene evidencije državljana trećih zemalja.

Osiguravanje interoperabilnosti: jači mandat agencije eu-LISA

U cilju rješavanja trenutačnih ograničenja EU-ovih informacijskih sustava, uklanjanja nedostatka informacija i omogućivanja razmjene informacija među sustavima Komisija predlaže jačanje mandata agencije eu-LISA. Današnjom će reformom Agencija dobiti mandat da razvija potrebna tehnička rješenja kako bi se postigla interoperabilnost. Nadalje, Agencija će odsad biti odgovorna za razvoj budućih opsežnih informacijskih sustava EU-a i upravljanje njima.

Tako reformirana agencija eu-LISA ima sljedeće zadaće:

  • osigurati centralizirano operativno upravljanje informacijskim sustavima EU-a. Agencija eu-LISA, koja je trenutačno na središnjoj razini odgovorna za operativno upravljanje Schengenskim informacijskim sustavom (SIS), Viznim informacijskim sustavom (VIS) i sustavom Eurodac, bit će odgovorna i za pripremu, razvoj i operativno upravljanje novim informacijskim sustavima koje je predložila Komisija, a to su sustav ulaska/izlaska (EES) i europski sustav za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju (ETIAS) te unaprijeđeni europski informacijski sustav kaznene evidencije za državljane trećih zemalja i osobe bez državljanstva(ECRIS-TNC) koje Komisija danas predlaže.
  • razviti glavne tehničke značajke Komisijina pristupa interoperabilnosti – nakon što se donesu relevantni zakonodavni instrumenti – koje će obuhvaćati europski portal za pretraživanje, zajedničku uslugu uspoređivanja biometrijskih uzoraka i zajednički repozitorij podataka o identitetu kako bi se osigurala učinkovita interakcija svih informacijskih sustava EU-a i kako bi ti sustavi bili lako dostupni policijskim i carinskim službenicima na terenu,
  • unaprijediti kvalitetu podataka razvojem automatiziranih mehanizama za kontrolu kvalitete podataka. Time će se osigurati automatsko prepoznavanje neispravnih ili nedosljednih podataka. Potom će država članica koja je unijela podatke biti upozorena tako da ih može ukloniti ili ažurirati,

Pojedinosti

Datum objave
29. lipnja 2017.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj