Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak3. siječnja 2017.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 3 min

Radni program Europske unije za 2017.

Svake godine Europska komisija donosi program rada u kojem utvrđuje svoje ključne inicijative za sljedeću godinu. Programom rada Komisija informira građane te partnerske institucije i osoblje Komisije o tome kako će raditi na svojim političkim...

shutterstock-91863509_0.jpg

Izgradnja Europe koja štiti, osnažuje i brani

  • Kako se program rada priprema i donosi?

Europski parlament izabrao je Komisiju na temelju jasnih političkih smjernica, koje su i odraz strateškog programa Europskog vijeća. Deset prioriteta utvrđenih tim smjernicama i dalje služe kao okvir za Komisijino godišnje planiranje.

U rujnu svake godine predsjednik Europske komisije održava u Europskom parlamentu govor o stanju Unije. U njemu se, kao i u pismu namjere koje istog dana predsjednik i prvi potpredsjednik Komisije upute predsjedniku Europskog parlamenta i predsjedništvu Vijeća, ističu ključni prioriteti Komisije za dolazeće mjesece.

Govorom o stanju Unije započinje dijalog s Parlamentom i Vijećem u cilju pripreme Komisijina programa rada za sljedeću godinu. Tim se dijalogom osigurava to da Parlament, države članice i Komisija dosegnu zajedničko razumijevanje budućih prioriteta.

Komisija u okviru pripreme programa rada saslušava i stajališta Europskog gospodarskog i socijalnog odbora i Odbora regija.

  • Kako izgleda program rada Komisije iz tehničke perspektive?

Program rada Komisije sastavljen je od političke komunikacije i pet priloga.

Prilog I. sadržava ključne inicijative koje treba predstaviti tijekom sljedeće godine i koje su usredotočene na konkretne mjere za provedbu deset političkih prioriteta Junckerove Komisije, što uključuje i prijedloge u okviru programa REFIT za postizanje ciljeva u deset prioritetnih područja;

Prilog II. sadržava druge ključne inicijative u okviru programa REFIT kojima se predlažu ažuriranje i poboljšanje zakonodavstva tijekom sljedeće godine;

Prilog III. sadržava popis prioritetnih zakonodavnih predmeta u postupku donošenja u vezi s kojima Komisija očekuje od suzakonodavaca u Europskom parlamentu i Vijeću brzo djelovanje u cilju postizanja rezultata za građane;

Prilog IV. sadržava popis prijedloga u postupu donošenja koje Komisija namjerava povući;

Prilog V. sadržava popis postojećeg zakonodavstva koje Komisija namjerava staviti izvan snage.

  • Što je REFIT?

REFIT je program Europske komisije za primjerenost i učinkovitost propisa. On ima za cilj preispitati postojeće zakonodavstvo EU-a kako bi se osiguralo da ono i dalje bude prikladno svrsi te da se njime postignu željeni rezultati. Cilj je REFIT-a da održava pravni korpus EU-a djelotvornim, ukloni nepotrebna opterećenja i prilagodi postojeće zakonodavstvo ne dovodeći u pitanje naše ambiciozne političke ciljeve.

Ovogodišnji program rada sadržava 18 novih inicijativa za program REFIT, zasnovanih na temeljitoj analizi, u okviru kojih Komisija predlaže ažuriranje i poboljšanje postojećeg zakonodavstva kako bi se ciljevi ispunili učinkovito i bez nepotrebnog opterećenja, primjerice u svrhu poboljšanja transparentnosti i smanjenja naknada u prekograničnim plaćanjima, osobito u plaćanjima u koja su uključene države članice izvan europodručja, ili u svrhu bolje operabilnosti Schengenskog informacijskog sustava u području upravljanja granicama. Predmeti u kojima su mjere u okviru REFIT-a izravno povezane s ključnim inicijativama, primjerice revizijom zakonodavstva u području zaštite elektroničkih podataka ili primjenom propisa iz područja okoliša, navedeni su u Prilogu I. Programu rada. Utvrđivanjem prioriteta u okviru REFIT-a Komisija uzima u obzir mišljenja iznesena na platformi REFIT.

Osim na ključnim inicijativama u okviru REFIT-a, Komisija radi i na širokom rasponu mjera za evaluaciju, reviziju i pojednostavnjenje zakonodavstva EU-a, što se bilježi u pregledu uspješnosti REFIT-a, koji je predstavljen uz Program rada. Pregled uspješnosti REFIT-a sadržava informacije o stanju 231 inicijative za pojednostavnjenje postojećeg zakonodavstva i smanjenje administrativnih tereta koji iz njega proizlaze. Komisija objavljuje danas i sažetak o ključnim elementima pregleda uspješnosti REFIT-a i detaljne informacije o prva 22 mišljenja iznesena na platformi te o tome kako Komisija na njih planira odgovoriti.

Pojedinosti

Datum objave
3. siječnja 2017.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj