Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Informativni članak13. listopada 2022.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 5 min

Provedba prava EU-a: ostvarivanje koristi za građane

Europska komisija provodi propise EU-a i podupire Ugovore u svojoj ulozi „čuvarice Ugovora”. Tom se sveobuhvatnom ulogom Komisiji daje središnja provedbena odgovornost.

Provedba prava EU-a: ostvarivanje koristi za građane

Europska komisija danas je donijela Komunikaciju o provedbi prava EU-a u kojoj je predstavila svoje aktivnosti kojima osigurava da se poštuje pravo EU-a i da građani i poduzeća u cijelom EU-u mogu ostvarivati ista prava. Zahvaljujući pravilnoj primjeni prava EU-a ljudi mogu udisati čišći zrak, putovati i raditi bilo gdje u EU-u, kao i dobiti povrat troškova za zdravstvenu skrb primljenu u inozemstvu. Pravo EU-a ima stvaran utjecaj na svakodnevni život Europljana i njegova je provedba glavni prioritet Komisije.

 Rad Komisije kojim se potiče usklađivanje s pravom EU-a počinje u ranoj fazi izrade i donošenja pravnih akata. Komisija je razvila niz mjera za potporu državama članicama, uključujući praktične smjernice, financiranje i praćenje, čime se pomaže u sprečavanju povreda prava EU-a u prvom redu. Istodobno, kad se prekrši pravo EU-a, Komisija bez oklijevanja poduzima pravne radnje pokretanjem postupaka zbog povrede prava. Posljednjih godina Komisija je pokrenula revolucionarne postupke za zaštitu temeljnih vrijednosti: jednakosti, pravde i građanstva.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je: EU je to što jest – slobodan, pravedan, i ravnopravan – upravo zahvaljujući pravu EU-a. Ono je pokretačka snaga zelenije, prosperitetnije i digitalne Europe, u kojoj se građani mogu osjećati sigurnima i zaštićenima. To bi bez iznimke trebalo biti pravo svakog građanina Europe. Zato nam je potrebna sveobuhvatna, pametna i strateška provedba prava EU-a kako bismo osigurali da Europljani i poduzeća mogu u potpunosti iskoristiti prednosti koje im EU nudi.

Komunikacija:

  1. Suradnja s državama članicama

Komisija je čuvarica Ugovora i ima središnju odgovornost za provedbu prava EU-a. No za tu provedbu ključna je suradnja s državama članicama. Primjena i provedba prava EU-a rezultat su zajedničkog rada različitih aktera kao što su nacionalni sudovi, parlamenti, regulatorna tijela, tijela za zaštitu potrošača ili podataka te civilno društvo i javnost. Nacionalni sudovi pri primjeni prava EU-a imaju funkciju sudova EU-a i posebno važnu ulogu u provedbenom lancu jer građanima omogućuju djelotvoran pristup pravnoj zaštiti.

  1. Praćenje i rano otkrivanje povreda prava EU-a

Povećana transparentnost i praćenje pokazali su se djelotvornima u poticanju država članica da brže postignu usklađenost i boljem informiranju šire javnosti. Pregled stanja unutarnjeg tržišta, Pregled stanja u području pravosuđa u EU-u, izvješća europskog semestra za pojedinačne zemlje, izvješće o vladavini prava, Pregled aktivnosti u području okoliša ili schengenska evaluacija samo su neki od alata koji omogućuju utvrđivanje potencijalnih problema za čije rješavanje bi moglo biti neophodno pravo EU-a. 

  1. Pametna provedba i sprečavanje povreda od samog početka

Kako bi se spriječila različita tumačenja novog zakonodavstva EU-a i potaknulo zajedničko razumijevanje postojećih pravila, Komisija državama članicama pruža praktične smjernice, sastanke i osposobljavanje. Osim tehničke pomoći, Komisija pruža i financijsku potporu. Iako sredstva dostupna u okviru europskih regionalnih i strukturnih fondova ili Mehanizma za oporavak i otpornost nisu provedbeni instrumenti, ona mogu potaknuti promjene i ubrzati provedbu prava EU-a.

  1. Strateška provedba i koraci prije pokretanja postupka zbog povrede (EU Pilot)

Cilj je Komisije osigurati da građani i poduzeća što prije imaju koristi od prava EU-a. Zbog toga u nekim slučajevima, uključujući one koji su vrlo tehničke prirode, Komisija može odlučiti primijeniti postupak koji prethodi postupku zbog povrede, poznat kao EU Pilot, koji će vjerojatno brže dovesti do usklađenosti od službenog postupka zbog povrede. Tijekom vremena postupak EU Pilot dokazao je svoju vrijednost. U 2021. uspješno je riješeno više od 80 % postupaka u okviru EU Pilota. Za predmete koji se ne riješe pokreću se postupci zbog povrede.

  1. Rješavanje povreda prava EU-a pravnim mjerama

Komisijina upotreba postupaka zbog povrede prava mijenjala se tijekom vremena, a prije svega se rješavaju povrede s najvećim učinkom na interese građana i poduzeća. Komisija se posebno usredotočila na pitanja povezana s okolišem, digitalnom tranzicijom i temeljnim pravima. Štoviše, poduzela je dosad nezabilježene pravne korake za zaštitu temeljnih vrijednosti EU-a, uključujući nediskriminaciju zajednice LGBT, slobodu medija, borbu protiv rasizma i ksenofobije te neovisnost pravosuđa. Veći udio predmeta otvoren je tijekom ispitnih postupaka same Komisije, a tijekom posljednjih pet godina unatoč velikim krizama i dalje se povećavao. Općenito, postupci zbog povrede prava donose rezultate, pri čemu se više od 90 % predmeta rješava prije nego što ih je potrebno uputiti Sudu Europske unije.

  1. Brze i djelotvorne reakcije na krizu

Krize ili izvanredne situacije kao što su pandemija bolesti COVID-19 i ruska ratna agresija na Ukrajinu stavile su na kušnju potpunu usklađenost država članica. Komisija je poduzela niz koraka kako bi pomogla državama članicama da se prilagode promjenjivim okolnostima, od predlaganja novog zakonodavstva i prilagodbe postojećih pravila do pružanja smjernica i financijske potpore. Postupci zbog povrede primjenjuju se i prema potrebi, primjerice kako bi se spriječila ograničenja izvoza i zaštitila prava potrošača.

Sljedeći koraci

Provedba prava EU-a nije jednokratan događaj, već zahtijeva kontinuiran rad država članica i Komisije na promicanju dosljedne i djelotvorne primjene pravila EU-a. Trenutačno je u tijeku pregled stanja u samoj Komisiji i s državama članicama kako bi se osigurala dostupnost najboljih mogućih provedbenih alata za funkcioniranje prava EU-a u praksi. Posebna se pozornost posvećuje boljem praćenju pravilne primjene uredbi i daljnjem povećanju transparentnosti naših provedbenih aktivnosti. Komisija će 2023. izvijestiti o njegovu ishodu.

Kontekst

Potpuna, brza i dosljedna provedba i primjena prava EU-a u državama članicama ključne su kako bi se osiguralo da građani i poduzeća u EU-u što prije uživaju prednosti zajednički dogovorenih pravila. Njima se osigurava da ljudi mogu računati na poštovanje svojih prava u svakom trenutku, bez obzira na to gdje u EU-u žive. To se posebno odnosi na naše zajedničke vrijednosti, vladavinu prava, sigurnost, četiri slobode EU-a i funkcioniranje jedinstvenog tržišta.

Europska komisija provodi propise EU-a i podupire Ugovore u svojoj ulozi „čuvarice Ugovora”. Tom se sveobuhvatnom ulogom Komisiji daje središnja provedbena odgovornost. To je temelj na kojem EU može u najvećoj mogućoj mjeri iskoristiti unutarnje tržište, potaknuti našu tranziciju prema zelenijoj i digitalnijoj Europi, štititi i promicati naše vrijednosti i sigurnost naše Unije te svima osigurati jednaka prava. Ključna područja rada kao što su godišnja izvješća o vladavini prava, akcijski plan za europsku demokraciju i obnovljena strategija za provedbu Povelje o temeljnim pravima zajedno predstavljaju intenzivno povećanje rada na jačanju pravnih i demokratskih temelja EU-a.

Više informacija

Komunikacija: Provedba prava EU-a za Europu koja ostvaruje rezultate

Informativni članak

Primjena prava EU-a

Pojedinosti

Datum objave
13. listopada 2022.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj