Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak30. lipnja 2022.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 3 min

Protumonopolska politika: Komisija traži povratne informacije o uspješnosti okvira EU-a za provedbu protumonopolskih pravila

Današnje savjetovanje dio je šireg preispitivanja kojim se nastoji osigurati da protumonopolska pravila EU-a i dalje ispunjavaju svoju svrhu.

Protumonopolska politika: Komisija traži povratne informacije o uspješnosti okvira EU-a za provedbu protumonopolskih pravila

Europska komisija danas je objavila poziv na iskaz mišljenja i javno savjetovanje kojima traži povratne informacije o provedbi uredbi EU-a kojima su utvrđeni postupci za primjenu pravila EU-a o tržišnom natjecanju (Uredba 1/2003 i Uredba 773/2004).  Zainteresirani mogu na javno savjetovanje odgovoriti u roku od 14 tjedana, do 6. listopada 2022.

Izvršna potpredsjednica nadležna za politiku tržišnog natjecanja Margrethe Vestager izjavila je: Učinkovita provedba protumonopolskih pravila EU-a od ključne je važnosti za osiguravanje najboljeg mogućeg funkcioniranja tržišta. Postojeće protumonopolske uredbe dobro nas služe već gotovo dva desetljeća. Međutim, zbog izazova digitalizacije gospodarstva u nekim su područjima moguća ili potrebna poboljšanja. Sada treba ažurirati postojeća pravila s obzirom na stečeno iskustvo. Stoga pozivamo zainteresirane da iskažu svoja mišljenja o tome ispunjava li okvir EU-a za provedbu protumonopolskih pravila i dalje svoju svrhu.

Potreba za evaluacijom

Prošlo je gotovo 20 godina od donošenja protumonopolskog okvira EU-a. Iako su provedbene mjere prilagođene tržištima koja se razvijaju, novim tehnologijama i promjenjivim načinima poslovanja, postupovni okvir uvelike je ostao isti.

Današnje savjetovanje dio je šireg preispitivanja kojim se nastoji osigurati da protumonopolska pravila EU-a i dalje ispunjavaju svoju svrhu. Informacije prikupljene u okviru savjetovanja ugradit će se u Komisijinu evaluaciju.

Konkretno, savjetovanje obuhvaća teme koje su vrlo važne za razvoj, kao što su Komisijine istražne ovlasti, postupovna prava stranaka u istragama i trećih strana, Komisijine provedbene ovlasti i suradnja Komisije s nacionalnim tijelima nadležnima za tržišno natjecanje i sudovima.

Evaluacija će pomoći Komisiji da odluči treba li postojeći EU-ov protumonopolski postupovni okvir izmijeniti.

Postupak evaluacije

Osim javnog savjetovanja, evaluacija će uključivati i stručnu studiju u okviru popratne vanjske evaluacijske studije, jednu ili više radionica za dionike te ciljano savjetovanje s nacionalnim tijelima nadležnima za tržišno natjecanje.

Šira javnost može odgovoriti na opći upitnik, a zainteresirani koji imaju konkretno iskustvo s protumonopolskim postupovnim pravilima mogu odgovoriti na dulji i detaljniji upitnik.

Komisija će sažeti rezultate evaluacije u radnom dokumentu službi Komisije, čija je objava panirana za drugo tromjesečje 2024.

Sve pojedinosti o evaluaciji dostupne su ovdje.

Kontekst

Uredbom 1/2003 i njezinim provedbenim aktom, Uredbom 773/2004, uspostavlja se postupovni okvir čiji je cilj osigurati učinkovitu i ujednačenu primjenu članaka 101. i 102. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. U vrijeme njezina donošenja, Uredbom 1/2003 temeljito je reformiran način na koji su se protumonopolska pravila EU-a provodila. Konkretno: i. uveden je sustav izravne primjene protumonopolskih pravila, ii. države članice ovlaštene su za primjenu svih aspekata tih pravilâ, iii. ojačana je suradnja između Komisije i nacionalnih tijela nadležnih za tržišno natjecanje te su iv. poboljšani provedbeni alati kako bi Komisija mogla bolje otkrivati i rješavati povrede protumonopolskih pravila EU-a.

U Komunikaciji Deset godina zaštite tržišnog natjecanja na temelju Uredbe 1/2003: rezultati i buduće perspektive, Komisija je zaključila da je Uredbom 1/2003 znatno osnažena provedba protumonopolskih pravila u cijelom EU-u. Donošenjem Direktive ECN+ (engl. European Competition Network – Europska mreža za tržišno natjecanje) u 2018., koja se odnosila na ovlasti nacionalnih tijela nadležnih za tržišno natjecanje, dodatno su pojačane provedbene mjere na nacionalnoj razini. Ova se evaluacija temelji na tim inicijativama i dio je šireg preispitivanja pokrenutog posljednjih godina u području prava tržišnog natjecanja EU-a.

Evaluacija će se provesti u skladu s Komisijinim Smjernicama za bolju regulativu, kojima su utvrđena načela Europske komisije za pripremu novih inicijativa i prijedloga te za upravljanje postojećim zakonodavstvom i njegovu evaluaciju.

Pojedinosti

Datum objave
30. lipnja 2022.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj