Glavni sadržaj
Logotip Europske komisije
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak6. lipnja 2018.Predstavništvo u Hrvatskoj

Proračun EU-a: program InvestEU za podupiranje zapošljavanja, rasta i inovacija u Europi

Za sljedeći dugoročni proračun Unije (2021. – 2027.) Komisija predlaže uspostavu programa EUInvest, čime se financiranje iz proračuna Unije u obliku kredita i jamstava objedinjuje. U okviru programa InvestEU povezat će se velik broj trenutačno...

InvestEU za podupiranje zapošljavanja, rasta i inovacija u Europi

Predsjednik Jean-Claude Juncker izjavio je: Plan ulaganja za Europu pokazao se uspješnim u mobiliziranju privatnih ulaganja i otvaranju radnih mjesta u Europi. Već je potaknuo ulaganja u vrijednosti od gotovo 290 milijardi EUR koja bez njega ne bi bila moguća te je osigurao financiranje za 635 000 malih poduzeća. S programom InvestEU taj se uspješan model proširuje na mnoge programe financiranja Unije koji su dostupni. Pojednostavnjujemo, ostvarujemo bolje rezultate s manje sredstava i stavljamo veći naglasak na socijalna ulaganja.

Potpredsjednik Jyrki Katainen, nadležan za zapošljavanje, rast, ulaganja i konkurentnost, izjavio je: Program InvestEU predstavlja strukturnu reformu u proračunu Unije. Objedinjuje velik broj programa financiranja Unije u okviru jedinstvene strukture pod jednim imenom: InvestEU. Nastavljajući se na uspjeh Europskog fonda za strateška ulaganja, možemo nastaviti poticati zapošljavanje, inovacije i vještine u Europi, pri čemu su veća jednostavnost i transparentnost za korisnike dodatna prednost. InvestEU pomoći će nam da ostvarimo svoje ciljeve politika, kao što su održivost, znanstvena izvrsnost i socijalna uključenost, dok će malim poduzećima pomoći da prošire svoje poslovanje, a sve u cilju mobiliziranja ulaganja u vrijednosti većoj od 650 milijardi EUR, uglavnom iz privatnog sektora. Istodobno državama članicama omogućujemo da još više povećaju učinak sredstava EU-a u okviru jamstvenog fonda. Svi su na dobitku.

Novi program sastojat će se od fonda InvestEU, savjetodavnog centra InvestEU i portala InvestEU.
1. Fond InvestEU - Nadovezujući se na uspješan Junckerov plan, fond InvestEU nastavit će mobilizirati javna i privatna ulaganja u Uniji kako bi se riješio problem i dalje znatnog nedostatka ulaganja u Europi. Novim fondom će se posebice:

  • omogućiti ostvarivanje boljih rezultata s manje sredstava: Komisija predlaže da se za fond InvestEU izdvoji 15,2 milijarde EUR, čime će se omogućiti da se iz proračuna Unije osigura jamstvo u iznosu od 38 milijardi EUR, kojim će se pružiti potpora strateški važnim projektima u cijeloj Uniji. Komisija očekuje da će InvestEU potaknuti dodatna ulaganja u vrijednosti većoj od 650 milijardi EUR u cijeloj Uniji u sedmogodišnjem razdoblju tako što će privući privatna i javna ulaganja.
  • stvoriti raznovrstan i fleksibilan portfelj: Fond InvestEU podupire četiri područja politika, a to su održiva infrastruktura, istraživanje, inovacije i digitalizacija, mala i srednja poduzeća te socijalna ulaganja i vještine. Program InvestEU bit će istodobno i fleksibilan jer će moći reagirati na tržišne promjene i prioritete politika koji se s vremenom mijenjaju.
  • racionalizacija i pojednostavnjenje: Program InvestEU imat će jedinstvenu, dosljednu upravljačku strukturu i zahtjeve za izvješćivanje, čime će se izbjeći preklapanja. Jedinstvenim će se fondom objediniti brojni financijski instrumenti na razini Unije i pripadajuća primjenjiva pravila, što znači da će se staviti snažniji naglasak na područja i ciljeve politika. InvestEU bit će snažno povezan s prioritetima politika EU-a, bilo da je riječ o pomoći u ostvarivanju klimatskih ciljeva iz Pariškog sporazuma ili o poštovanju obveza iz Europskog stupa socijalnih prava.
  • iskoristiti stručno znanje partnera u financiranju na lokalnoj i nacionalnoj razini te na razini Unije: S obzirom na svoju ulogu javne banke Unije, sposobnost djelovanja u svim državama članicama i iskustvo u upravljanju EFSU-om, Grupa Europske investicijske banke (EIB) i dalje će biti Komisijin glavni financijski partner u provedbi programa InvestEU. Osim toga, nacionalne i regionalne razvojne banke i druge institucije u državama članicama koje mogu ponuditi određeno stručno znanje i iskustvo mogu postati financijski partneri uz određene uvjete.
  • pomoći državama članicama u djelotvornijem korištenju sredstava Unije: Države članice moći će dio dodijeljenih sredstava iz fondova kohezijske politike prenijeti u proračunsko jamstvo za InvestEU. Na sredstva prenesena u fond primjenjivat će se jamstvo Unije i prednosti njegova visokog kreditnog rejtinga, čime će se dodatno potaknuti nacionalna i regionalna ulaganja. Ako države članice tako odluče, sredstva će biti namijenjena za pojedine države članice. Kako bi se olakšala nesmetana provedba fonda InvestEU, Komisija radi i na dodatnoj racionalizaciji nadzora državnih potpora u pogledu sredstava država članica prenesenih u InvestEU.

2. Savjetodavni centar InvestEU - Na temelju modela Europskog savjetodavnog centra za ulaganja iz Plana ulaganja, savjetodavni centar InvestEU bit će jedinstvena kontaktna točka za pomoć u izradi projekata koja će objediniti 13 različitih savjetodavnih službi koje su trenutačno dostupne. Pružat će tehničku potporu i pomoć u pripremi, izradi, strukturiranju i provedbi projekata, uključujući izgradnju kapaciteta.

3. Europski portal projekata ulaganja - Europski portal projekata ulaganja iz Plana ulaganja nastavlja s radom i u okviru programa InvestEU i osigurava vidljivost projekata ulaganja u cijeloj Uniji. Portal povezuje ulagače i promotore projekata putem lako dostupne baze podataka prilagođene korisnicima, što projektima daje veću vidljivost i ulagačima omogućuje da pronađu mogućnosti ulaganja u sektoru ili na lokaciji za koju su zainteresirani.

Strukturne reforme i dalje su ključne: Samim financijskim sredstvima EU-a neće se riješiti problem niskih razina financiranja u Europi. Države članice trebale bi koristiti sve oblike potpore koja im se nudi kako bi uklonile nacionalne prepreke ulaganjima i poboljšale svoje poslovno okruženje, posebice provedbom preporuka po državama članicama u okviru europskog semestra. Dana 31. svibnja Komisija je iznijela prijedlog o uspostavi Programa potpore reformama kojim će se pružiti potpora za provedbu prioritetnih reformi u svim državama članicama, s ukupnim proračunom od 25 milijardi EUR. Taj novi program sadržava financijsku potporu reformama kao i tehničku potporu i stručno znanje.

Pojedinosti

Datum objave
6. lipnja 2018.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj