Skip to main content
Logotip Europske komisije
Predstavništvo u Hrvatskoj
Novinski članak31. svibnja 2018.Predstavništvo u Hrvatskoj

Proračun EU-a: Produbljivanje europske ekonomske i monetarne unije

Komisija predlaže da se u okviru sljedećeg dugoročnog proračuna EU-a za razdoblje 2021.–2027. uspostave Program potpore reformama i europska funkcija stabilizacije ulaganja. Oba prijedloga dio su šireg programa za produbljivanje europske ekonomske i...