Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak3. studenoga 2016.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 4 min

Projekt Hrvatskog prirodoslovnog muzeja nagrađen s 5,1 milijun eura

Komisija ulaže više od 220 milijuna eura u zelene i niskougljične projekte u državama članicama Sredstva iz programa LIFE za 144 inovativnih projekata u području okoliša i klimatskih aktivnosti. Europska komisija odobrila je paket ulaganja od 222,7...

Hrvatskom prirodoslovnom muzeju i partnerima iz pet zemalja EU-a odobren projekt vrijedan 5,1 mil EUR-a

Podaci za Hrvatsku: LIFE Priroda i bioraznolikost (1 projekt – 5,1 milijuna)

LIFE EUROTURTLES (Hrvatski prirodoslovni muzej): projektom su obuhvaćena područja ključna za očuvanje dviju vrsta morskih kornjača (želvi), glavate želve (Caretta caretta) i zelene želve (Chelonia mydas), koje su navedene kao prioritetne vrste u Prilogu II. Direktivi o staništima. Planira se nekoliko važnih međunarodnih mjera za ublažavanje antropogenih utjecaja na njihova gnjezdišta i hranilišta, među ostalim proširenje morskih područja mreže Natura 2000 u Hrvatskoj i Italiji kako bi se obuhvatila trenutna „žarišta” želvi te poboljšanje gospodarenja kornjačama u Hrvatskoj, Grčkoj, Italiji i Sloveniji te na Cipru i Malti.

Povjerenik EU-a za okoliš, pomorstvo i ribarstvo Karmenu Vella izjavio je: Iznimno mi je drago što će se i ove godine u okviru našeg programa LIFE dati potpora mnogim inovativnim projektima koji se bave zajedničkim ekološkim problemima. U okviru projekata iz programa LIFE uspostavljaju se profitabilna zelena poduzeća koja omogućuju prelazak na niskougljično i kružno gospodarstvo, i to zahvaljujući jednostavnim idejama i uz relativno niska sredstva. Povjerenik EU-a za klimatsku i energetsku politiku Miguel Arias Cañete rekao je: Pariški sporazum stupa na snagu za nekoliko tjedana i sad je vrijeme da ostvarimo svoja obećanja. Financirani projekti stvorit će odgovarajuće uvjete za promicanje inovativnih rješenja i širenje najbolje prakse u smanjenju emisija i prilagodbi na klimatske promjene u cijeloj Europskoj uniji. Tako se ujedno podupire provedba Pariškog sporazuma u EU-u.

Projekti su odraz kontinuiranog rada Komisije na jednom od najvažnijih paketa, paketu o kružnom gospodarstvu. Dodjeljuju se znatna sredstva kako bi se državama članicama pomoglo u lakšem prelasku na kružno gospodarstvo. Primjeri odobrenih projekata u 2016. uključuju nove belgijske kamione za odvoz smeća na vodik i električnu energiju koji štede energiju, tehnologije za smanjenje rizika za zdravlje od mulja u otpadnim vodama razvijene u Italiji i projekt u kojem se grčkim općinama, npr. Olimpiji, pomaže da povećaju stopu recikliranja. Za prilagodbu na klimatske promjene, ublažavanje klimatskih promjena te projekte za upravljanje i informiranje u području klime uložit će se 75,1 milijun eura. Odabranim projektima podupire se cilj EU-a o smanjenju emisija stakleničkih plinova za najmanje 40 % do 2030., čime se doprinosi prelasku na niskougljično gospodarstvo otporno na klimatske promjene. Neki primjeri projekata iz 2015. uključujuću obnovu i skladištenje ugljika u tresetištima u pet zemalja EU-a (Estonija, Latvija, Litva, Njemačka i Poljska), demonstraciju proizvodnje cementnih i betonskih proizvoda s niskom emisijom u Francuskoj, povećavanje otpornosti vinograda na klimatske promjene u Njemačkoj te provedbu mjera prilagodbe u urbanim područjima Cipra.

Za 56 projekta u prioritetnom području Okoliš i učinkovito korištenje resursa u okviru programa LIFE izdvojit će se 142,2 milijuna eura, od čega će EU osigurati 71,9 milijuna eura. Tim su projektima obuhvaćene mjere u pet tematskih područja: zrak, okoliš i zdravlje, učinkovitost resursa, otpad i voda. Za svega 21 projekata za učinkovito korištenje resursa izdvojit će se 43,0 milijuna eura, što će olakšati prelazak Europe na kružno gospodarstvo. U okviru 39 projekata iz prioritetnog područja Priroda i bioraznolikost podupire se provedba Direktive o pticama i Direktive o staništima te Strategija EU-a za biološku raznolikost do 2020. Za njih će se ukupno izdvojiti 158,1 milijun eura, pri čemu sredstva EU-a iznose 95,6 milijuna eura. Cilj je 15 projekata iz prioritetnog područja Okolišno upravljanje i informacije podizati svijest o ekološkim problemima. Proračun za te projekte iznosi 23,2 milijuna eura, od čega će EU osigurati 13,8 milijuna eura. Za 16 projekata u okviru Prilagođavanja klimatskim promjenama izdvojit će se 32,9 milijuna eura, od čega će EU osigurati 19,4 milijuna eura. Bespovratna sredstva za aktivnosti dodjeljuju se projektima u pet prioritetnih područja: poljoprivreda/šumarstvo/turizam, prilagodba u planinskim/otočnim područjima, urbana prilagodba/planiranje, procjene ranjivosti / strategije prilagodbe i voda. Ukupan proračun za 12 projekata u okviru Ublažavanja klimatskih promjena iznosi 35,3 milijuna eura, uključujući 18,0 milijuna eura koje osigurava EU. Bespovratna sredstva za aktivnosti dodjeljuju se projektima najbolje prakse, pilot projektima i demonstracijskim projektima u tri tematska područja: energija, industrija i korištenje zemljišta / šumarstvo / poljoprivreda.

Cilj je 6 projekata iz prioritetnog područja Okolišno upravljanje i informacije poboljšati upravljanje i podići svijest o klimatskim promjenama. Za njih će se ukupno izdvojiti 6,9 milijuna eura, pri čemu sredstva EU-a iznose 4,1 milijun eura.

Program LIFE instrument je EU-a za financiranje u području zaštite okoliša i klimatskih aktivnosti. Od njegova pokretanja 1992. sufinancirano je više od 4300 projekata u EU-u i trećim zemljama. Za zaštitu okoliša i borbu protiv klimatskih promjena mobilizirano je 8,8 milijardi eura, a iz samog programa izdvojeno je 3,9 milijardi eura. U svakom se trenutku provodi oko 1 100 projekata. Program LIFE podijeljen je u potprogram za okoliš i potprogram za klimatske aktivnosti, a njegov proračun za razdoblje 2014. — 2020. iznosi 3,4 milijarde EUR, izraženo u tekućim cijenama.

Pojedinosti

Datum objave
3. studenoga 2016.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj