Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak24. listopada 2017.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 2 min

Program rada Komisije za 2018.

Od početka njezina mandata ova se Komisija usredotočila na velike stvari u kojima učinkovito europsko djelovanje može donijeti konkretne rezultate. Tijekom protekle godine zajedno s Europskim parlamentom i Vijećem ostvarili smo solidan napredak u...

european-flag-on-metal-scafolding.jpg

Program rada Komisije za 2018.: Plan za ujedinjeniju, snažniju i demokratskiju Europu

Kako je najavljeno u govoru predsjednika Junckera o stanju Unije, Europska komisija danas predstavlja svoje planove za dovršetak rada na deset političkih prioriteta predsjednika Junckera prije kraja njegova mandata te niz perspektivnih inicijativa za budućnost Europe.

26 novih inicijativa u ovogodišnjem programu rada usmjereno je na dvije stvari: prvo, tu su ciljane zakonodavne mjere kako bismo dovršili rad u prioritetnim političkim područjima, što će biti na dnevnom redu do svibnja 2018. kako bi se Europskom parlamentu i Vijeću omogućilo da dovrše svoj zakonodavni postupak prije europskih izbora u lipnju 2019. Drugo, u programu rada predstavljaju se ambiciozne mjere i inicijative koje imaju dugoročniju perspektivu jer nova Unija s 27 država članica stvara svoju vlastitu budućnost do 2025. i nakon toga. Ti prijedlozi odražavaju raspravu započetu u Komisijinoj Bijeloj knjizi o budućnosti Europe i govoru predsjednika Junckera o stanju Unije 2017.

Kako bi se osigurala usmjerenost na postizanje rezultata, u programu rada Komisije utvrđeno je 66 prioritetnih prijedloga u postupku koji su predstavljeni u protekle dvije godine i koje bi Parlament i Vijeće trebali brzo donijeti; Komisija isto tako predlaže povlačenje 15 prijedloga u postupku za koje se ne nazire dogovor, više ne služe svojoj svrsi ili su tehnički zastarjeli. U programu rada iznesen je niz od 15 prijedloga koji se nastavljaju na reviziju postojećih propisa u okviru programa za primjerenost i učinkovitost propisa (REFIT), uzimajući u obzir mišljenja s platforme REFIT. Prioritet će isto tako biti da države članice učinkovito primjenjuju i provode propise EU-a za dobrobit građana i poduzeća. Komisija će tri zastarjela zakona staviti izvan snage.

Kontekst

Komisija svake godine donosi program rada u kojemu iznosi popis mjera koje će poduzeti u nadolazećoj godini. Programom rada javnost i suzakonodavce obavještavamo o našim političkim obvezama u pogledu predlaganja novih inicijativa, povlačenja prijedloga u postupku donošenja i preispitivanja postojećeg zakonodavstva EU-a.

Komisija se pri izradi programa rada za 2018. savjetovala s Europskim parlamentom i Vijećem u okviru Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva i Okvirnog sporazuma o odnosima između Parlamenta i Komisije te na temelju pisma namjere koje su 13. rujna poslali predsjednik Juncker i potpredsjednik Timmermans nakon predsjednikova govora o stanju Europske unije.

Pojedinosti

Datum objave
24. listopada 2017.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj