Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak17. veljače 2021.Predstavništvo u Hrvatskoj

Program LIFE: EU ulaže 121 milijun eura u projekte u području okoliša, prirode i klime

Europska komisija danas je najavila ulaganje u iznosu od 121 milijun eura za najnovije integrirane projekte u okviru programa LIFE za okoliš i klimatske aktivnosti. Financijska sredstva, uvećana za 20 % u usporedbi s prošlom godinom, upotrijebit će...

Program LIFE: EU ulaže 121 milijun eura u projekte u području okoliša, prirode i klime

Izvršni potpredsjednik Europske komisije Frans Timmermans izjavio je: Kako bismo ostvarili europski zeleni plan, moramo početi mobilizirati dosad najveća sredstva za europsku zelenu tranziciju koja su nam stavljena na raspolaganje u okviru dugoročnog proračuna i fonda za oporavak. Ti integrirani projekti u okviru programa LIFE podupiru konkretne aktivnosti za zaštitu okoliša, obogaćivanje prirode i potporu biološke raznolikosti. Ovo ulaganje omogućit će nam da državama i regijama pomognemo u suzbijanju klimatske krize i krize biološke raznolikosti i izgradimo pravednu i održivu budućnost.

Povjerenik za okoliš, oceane i ribarstvo Virginijus Sinkevičius dodao je: Radujem se vidjeti kako će ta nova ulaganja pridonijeti ozelenjavanju gospodarstva, obogatiti prirodu i biološku raznolikost te poboljšati otpornost na klimatske promjene u tih 11 zemalja. Integrirani projekti u okviru programa LIFE omogućuju tijelima država članica da opipljivo utječu na okoliš i život ljudi jer im omogućuju puno veća financijska sredstva i kapacitete za provedbu dugoročnih strategija no kad su u pitanju tradicionalni LIFE projekti.

Novim i povećanim sredstvima iz programa LIFE podupirat će se 12 velikih projekata iz područja okoliša i klime u 11 država članica.

Integrirani projekti poboljšavaju kvalitetu života građana tako što državama članicama pomažu da se usklade sa zakonodavstvom EU-a u šest područja: priroda, voda, zrak, otpad, ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba na klimatske promjene. Na velikom zemljopisnom području podupiru planove za koordiniranu provedbu zakonodavstva u području okoliša i klime. Očekuje se da će danas najavljeno ulaganje u okviru programa LIFE kanalizirati znatna dodatna sredstva iz drugih izvora EU-a, uključujući poljoprivredne, regionalne i strukturne fondove, program Obzor 2020., kao i nacionalne i regionalne aktere i privatne ulagače.

Ukratko o projektima

Očuvanje prirode: Pet projekata u području prirode u Latviji, Slovačkoj, Italiji, Nizozemskoj i Njemačkoj pridonijet će obnovi prirodnih ekosustava u skladu sa Strategijom EU-a za biološku raznolikost do 2030. poboljšanjem upravljanja mrežom Natura 2000 i boljim povezivanjem njezinih zaštićenih područja. Od toga će koristi imati razna staništa i vrste, uključujući šume, rijeke, poljoprivredna zemljišta, livade, tresetišta, vodene vrste i ptice.

Voda: U okviru projekta u Francuskoj uvest će se mjere za poboljšanje kvalitete vode u regiji Pays de la Loire, kao potpora Okvirnoj direktivi EU-a o vodama. Drugim projektom pomoći će se očistiti slivno područje rijeke Pilica u Poljskoj kroz pilot-aktivnosti plave i zelene infrastrukture i druge inicijative.

Gospodarenje otpadom: Kao potpora akcijskom planu EU-a za kružno gospodarstvo, belgijskim projektom smanjit će se plastični otpad poticanjem održivosti, od povećanja vijeka trajanja proizvoda pa sve do prevencije, ponovne uporabe i recikliranja otpada.

Ublažavanje klimatskih promjena: Projektom će se pridonijeti smanjenju ovisnosti Mađarske o mrkom ugljenu. Sredstvima iz programa LIFE pomoći će se mađarskim tijelima da postupno dekarboniziraju elektranu Mátra tako što će jedinice za proizvodnju električne energije na lignit zamijeniti niskougljičnim tehnološkim rješenjima. LIFE će pomoći i poljskoj regiji Malopoljskoj da provede svoj regionalni akcijski plan za klimu i energiju kako bi se zajamčila pravedna tranzicija. Projektom u Irskoj obnovit će se oko 10 000 hektara tresetišta s velikim potencijalom za skladištenje ugljika. To je područje približne veličine Dublina.

Prilagođavanje klimatskim promjenama: Sredstvima iz programa LIFE pomoći će se povećanju otpornosti portugalskih Azorskih otoka na klimatske promjene. Projektni tim pomoći će u provedbi regionalnog programa prilagodbe klimatskim promjenama na devet otoka.

Opisi projekata i dodatne pojedinosti dostupni su u prilogu ovom priopćenju za medije.

Kontekst

Program LIFE instrument je EU-a za financiranje u području okoliša i klimatskih aktivnosti. Od 1992., kada se počeo provoditi, iz njega je sufinancirano više od 5500 projekata diljem EU-a i u trećim zemljama. Broj aktivnih projekata stalno se kreće oko 1100. Proračun za razdoblje 2014. – 2020. iznosi 3,4 milijarde eura u tekućim cijenama. Političkim dogovorom o dugoročnom proračunu EU-a za razdoblje 2021. – 2027. predviđeno je 5,4 milijarde eura u tekućim cijenama za program LIFE, što je povećanje od gotovo 60 %.

Integrirani projekti u okviru programa LIFE uvedeni su kako bi se nadležnim tijelima u državama članicama EU-a omogućila potpuna provedba zakonodavstva u području okoliša i klime. Integriranim projektima osiguravaju se sredstva za planove, programe i strategije razvijene na regionalnoj, višeregionalnoj ili nacionalnoj razini. Državama članicama time se olakšava usklađivanje s ključnim zakonodavstvom EU-a u šest područja: priroda, voda, zrak, otpad, ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba na klimatske promjene.

Integrirani projekti jedinstveni su jer omogućuju državama članicama da iskoriste druge izvore financiranja EU-a, uključujući poljoprivredne, strukturne, regionalne i istraživačke fondove, kao i nacionalne fondove i ulaganja privatnog sektora.

Više informacija

Prilog - opisi projekata

Program LIFE

Integrirani projekti u okviru programa LIFE

Europski zeleni plan

Fotografije i videozapisi o bioraznolikosti

Pojedinosti

Datum objave
17. veljače 2021.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj