Skip to main content
Logotip Europske komisije
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak2. lipnja 2016.Predstavništvo u Hrvatskoj

Produljuje se djelovanje Europskog fonda za strateška ulaganja

Osamnaest mjeseci nakon što je Predsjednik Jean-Claude Juncker pokrenuo Plan ulaganja za Europu i godinu dana od početka djelovanja Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSU), Komisija procjenjuje njihovu dosadašnju uspješnost. „Plan ulaganja...

invest-eu_0.jpg

Plan ulaganja za Europu: nakon uspješne prve godine produljuje se djelovanje Europskog fonda za strateška ulaganja

Kontekst

Gospodarska kriza prouzročila je naglo smanjenje ulaganja diljem Europe. Zbog toga su potrebni zajednički i usklađeni napori na europskoj razini kako bi se taj negativni trend promijenio i kako bi Europa počela bilježiti stabilan gospodarski oporavak. Dostupne su odgovarajuće razine sredstava te se one trebaju mobilizirati unutar EU-a kao potpora ulaganjima. Ne postoji jednostavno jedinstveno rješenje niti gumb
kojim bi se potaknuo rast. Gospodarski pristup Komisije temelji se na tri stupa: strukturnim reformama za poticanje novog rasta u Europi, fiskalnoj odgovornosti za ponovnu uspostavu stabilnosti javnih financija i učvršćivanja financijske stabilnosti te ulaganjima za pokretanje i održanje rasta.

Plan ulaganja za Europu u središtu je te strategije. Usmjeren je na uklanjanje prepreka ulaganjima, osiguravanje vidljivosti i tehničke pomoći investicijskim projektima te pametnije iskorištavanje novih i postojećih financijskih sredstava. Nakon jednogodišnjeg djelovanja Europski fond za strateška ulaganja (EFSU) već ostvaruje rezultate.

Jyrki Katainen, potpredsjednik nadležan za radna mjesta, rast, ulaganja i konkurentnost, jučer (1. lipnja 2016.) je izjavio:

„Tijekom posljednjih 12 mjeseci ostvarili smo puno toga u suradnji s EIB-om:

  • dali smo potporu inovativnim energetskim projektima, zdravstvenim centrima, urbanom razvoju i širokopojasnom internetu velike brzine
  • oko 150 000 MSP-ova dobilo je pristup novom financiranju
  • stvorili smo središte za pružanje savjetodavnih usluga i tehničke podrške promotorima projekata
  • pokrenuli smo novi portal za promotore kako bi svoje projekte predstavili ulagačima u cijelom svijetu.

No čeka nas još posla: moramo i dalje jačati jedinstveno tržište, koje čini jedinstvenu prednost Europske unije, a države članice moraju raditi na uklanjanju prepreka ulaganjima.”

Dosadašnja postignuća

Europski fond za strateška ulaganja (EFSU) u središtu je Plana ulaganja ove Komisije. Pod upravom grupe EIB-a EFSU je na dobrom putu da ostvari planove o mobiliziranju najmanje 315 milijardi eura dodatnih ulaganja u realno gospodarstvo do sredine 2018. EFSU pruža jamstva u slučaju prvog gubitka, tako da je EIB mogao uložiti u veći broj projekata, ponekad u rizičnije projekte te brže nego što bi to bio slučaj bez EFSU-a.

Dosad je Europska investicijska banka (EIB) odobrila 64 projekta za financiranje u okviru EFSU-a u iznosu od 9,3 milijarde eura. Europski investicijski fond (EIF) odobrio je 185 ugovora o financiranju MSP-ova u okviru EFSU-a u ukupnom iznosu od 3,5 milijardi eura. Očekuje se da će koristi od toga imati oko 141 800 MSP-ova i poduzeća srednje tržišne kapitalizacije. Te se operacije provode u 26 država članica, a očekuje se da će pokrenuti ukupna ulaganja veća od 100 milijardi eura.

Najnoviji podaci

Budućnost EFSU-a

Komisija na temelju pozitivnih rezultata fonda predlaže sljedeće daljnje korake.
Temeljeći se na dosadašnjem uspjehu, osnaženi EFSU nastavlja s djelovanjem nakon početnog trogodišnjeg razdoblja radi rješavanja preostalih tržišnih jazova i nedostataka te daljnjeg poticanja privatnog sektora na ulaganja ključna za budući rast, konkurentnost i stvaranje novih radnih mjesta u Europi, uz jačanje načela „dodatnosti”. Komisija će na jesen iznijeti zakonodavne prijedloge za produljenje djelovanja EFSU-a, uzimajući pritom u obzir nedostatak proračunskih sredstava.
• Jedan je od najvećih uspjeha EFSU-a snažno zanimanje i sudjelovanje posredničkih banaka širom EU-a u financiranju MSP-ova, tzv. EFSU-ov „šalter za MSP-ove”. Taj će se instrument brzo ojačati, unutar sadašnjeg ustroja, na korist MSP-ovima i poduzećima srednje tržišne kapitalizacije u svim državama članicama. Komisija će surađivati s Upravnim odborom EFSU-a kako bi se iskoristile sve postojeće mogućnosti u skladu s Uredbom o Europskom fondu za strateška ulaganja u cilju jačanja „šaltera za MSP-ove”.
• Komisija će istražiti mogućnost primjene modela ulaganja utemeljenog na EFSU-u u trećim zemljama u razvoju.
Udruživanje potpore EFSU-a i europskih strukturnih i investicijskih fondova dodatno će se pojednostavniti te će se ukloniti zakonodavne i druge prepreke takvom udruživanju.
Ojačat će se lokalno djelovanje Savjetodavnog centra radi bolje suradnje s nacionalnim razvojnim bankama.
• Dodatno će se poticati osnivanje platformi za ulaganje, uz snažnu potporu Komisije, grupe EIB-a, nacionalnih razvojnih banaka i ostalih važnih sudionika. To je osobito važno kako bi mali projekti ojačali do potrebne razine.
• Energetska učinkovitost nesumnjivo je jedan od najuspješnijih sektora u okviru EFSU-a. EFSU će i dalje pridonositi razvoju tržišta za održive/zelene projekte poticanjem razvoja tržišta zelenih obveznica u Europi i boljom koordinacijom postojećeg djelovanja.
• Komisija će i dalje raditi na ostvarivanju prioriteta jedinstvenog tržišta. U suradnji s Eurostatom Komisija će dodatno pojasniti i prema potrebi revidirati mjerodavne smjernice u pogledu računovodstvenih aspekata javno-privatnih partnerstava.
• Nadalje, države članice trebaju odrediti jasne prioritete, uz pomoć Savjetodavnog centra pripremiti konkretne projekte ulaganja, posebno za prekogranične projekte, te optimalno ustrojiti projekte kako bi se osigurala šira upotreba financijskih instrumenata. U kontekstu postupka europskog semestra države članice trebaju provesti preporuke za pojedine države kako bi uklonile nacionalne prepreke ulaganjima.

Europski portal projekata ulaganja

Službeno pokrenuli još jedan element Plana ulaganja, Europski portal projekata ulaganja (EPPU), internetsku platformu koja okuplja europske promicatelje projekata i ulagače iz EU-a i šire. Portal će povećati vidljivost projekata za ulaganje diljem Europe. Ulagači su to tražili, a Komisija ostvarila. (Video o novom portalu)Želite li znati više?

Plan ulaganja za Europu (infočlanak)

Cjelovit popis projekata za koje je odobreno financiranje u okviru Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSU)

Cjelovit popis ugovora o financiranju MSP-ova odobrenih u okviru Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSU)

Najnoviji podaci o EFSU-u, uključujući pregled po sektorima i državama

Više informacija o Planu ulaganja općenito

Plan ulaganja za Europu: nakon uspješne prve godine produljuje se djelovanje Europskog fonda za strateška ulaganja (priopćenje za tisak)

Pojedinosti

Datum objave
2. lipnja 2016.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj