Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak7. veljače 2018.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 3 min

Privremena ❄ gospodarska prognoza 2018.: Stabilna i trajna ekspanzija

Prošle se godine nastavilo kretanje od gospodarskog oporavka prema gospodarskoj ekspanziji pa su stope rasta za europodručje i EU nadmašile očekivanja. Procjenjuje se da su 2017. gospodarstva europodručja i EU-a u cjelini narasla za 2,4 %, što je...

Privremena zimska gospodarska prognoza 2018.:

Očekuje se nastavak stabilnog rasta od 2,3 % u 2018. odnosno 2 % u 2019. u europodručju i u EU-u.

Valdis Dombrovskis, potpredsjednik Komisije nadležan za euro i socijalni dijalog, također zadužen za financijsku stabilnost, financijske usluge i uniju tržišta kapitala, izjavio je: „Europsko gospodarstvo nadmašuje očekivanja, a snažan rast trebao bi se nastaviti u sljedećoj godini. Moramo i dalje nastojati da koristi od tog rasta osjete svi europski građani. Sadašnje prilike trebamo iskoristiti kako bismo svoja gospodarstva učinili otpornijima te ostvarili povezaniju ekonomsku i monetarnu uniju.”

Pierre Moscovici, povjerenik za gospodarske i financijske poslove, oporezivanje i carinu, izjavio je: „Europa je u 2018. ušla sa snažnim gospodarstvom. U europodručju stope rasta dostigle su vrijednosti nezabilježene od razdoblja prije financijske krize. Nezaposlenost i deficit i dalje se smanjuju, a ulaganja napokon postojano rastu. Gospodarski je rast uravnoteženiji nego prije deset godina, a ako nastavimo s pametnim strukturnim reformama i odgovornim fiskalnim politikama, može biti i postojaniji. Nećemo zauvijek imati takvu priliku za reforme: sad je trenutak za donošenje ambicioznih odluka koje su neophodne za jačanje ekonomske i monetarne unije.”

Gospodarski rast vjerojatno i dalje postojan

Trenutačna procjena rasta BDP-a u 2017. od 2,4 % premašuje projekcije iz studenoga u jesenskoj gospodarskoj prognozi koje su iznosile 2,2 % za europodručje i 2,3 % za EU. Od studenoga su povećana i predviđanja za 2018. i 2019. za gospodarstva europodručja i EU-a, i to s 2,1 % na 2,3 % za ovu godinu te s 1,9 % na 2 % za 2019. To je rezultat kombinacije snažnijeg cikličkog zamaha u Europi, u kojoj se situacija na tržištima rada i dalje popravlja, a gospodarsko je ozračje osobito pozitivno, te neočekivanog ubrzanja globalne gospodarske aktivnosti i trgovine.

Velika potražnja, visoka iskorištenost kapaciteta i povoljni uvjeti financiranja pozitivno utječu na ulaganja tijekom razdoblja obuhvaćenog prognozom.

Predviđanja za inflaciju i dalje umjerena

Očekuje se umjeren porast temeljne inflacije, koja ne obuhvaća nestabilne cijene energije i neprerađene hrane, s obzirom na to da stagnacija tržišta rada jenjava vrlo sporo, a pritisci na plaće ostaju ograničeni. Na ukupnu će inflaciju i dalje znatno utjecati cijene energije te se predviđa njezin umjeren rast. U europodručju je inflacija 2017. bila 1,5 %. Predviđa se da će 2018. ostati jednaka te da će se 2019. povećati na 1,6 %.

Rizici su uravnoteženi uz pozitivne kratkoročne rizike

Rizici u odnosu na ovu prognozu rasta uglavnom su uravnoteženi. S obzirom na pozitivno ozračje gospodarski bi rast kratkoročno mogao nadmašiti očekivanja. Srednjoročno bi na visoke globalne cijene imovine mogle utjecati promjene u procjeni rizika i temeljnih ekonomskih značajki. I dalje postoje negativni rizici povezani s neizvjesnim ishodom pregovora o Brexitu, kao i oni povezani s geopolitičkim napetostima te usmjerenošću na nacionalno orijentirane i protekcionističke politike.

Posve tehnička pretpostavka za Ujedinjenu Kraljevinu za 2019.

S obzirom na aktualne pregovore o uvjetima povlačenja Ujedinjenje Kraljevine iz EU-a naše projekcije za 2019. temelje se na isključivo teoretskoj pretpostavci da će se u trgovinskim odnosima između EU27 i Ujedinjene Kraljevine održati status quo. Projekcije služe isključivo za prognozu i nemaju utjecaj na aktualne pregovore u kontekstu postupka iz članka 50.

Kontekst

Prognoza se temelji na nizu tehničkih pretpostavki u vezi s tečajem, kamatnim stopama i cijenama roba zaključno s 26. siječnja 2018. Svi ostali ulazni podaci uzeti su u obzir zaključno s 30. siječnja.

Od ove će godine Europska komisija svake godine objavljivati dvije sveobuhvatne prognoze (u proljeće i jesen) te dvije privremene prognoze (zimi i ljeti), umjesto tri sveobuhvatne prognoze zimi, ljeti i ujesen kao što je to bio slučaj svake godine od 2012.

Privremene prognoze obuhvaćat će godišnje i tromjesečne podatke o BDP-u i inflaciji za tekuću godinu i godine koje slijede za sve države članice i europodručje te zbirne podatke za EU.

Ta je promjena povratak na Komisijin prethodni plan izrade prognoza pa će se Komisijine prognoze ponovno vremenski podudarati s prognozama drugih institucija (npr. Europske središnje banke, Međunarodnog monetarnog fonda, Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj).Pojedinosti

Datum objave
7. veljače 2018.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj