Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak10. ožujka 2020.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 8 min

Priprema europskih poduzeća za budućnost: nova industrijska strategija za globalno konkurentnu, zelenu i digitalnu Europu

Komisija danas predstavlja novu strategiju potpore europskoj industriji u njezinoj dvostrukoj tranziciji prema klimatskoj neutralnosti i digitalnom vodstvu. Cilj je strategije povećati konkurentnost Europe i njezinu stratešku autonomiju u kontekstu...

Priprema europskih poduzeća za budućnost: nova industrijska strategija za globalno konkurentnu, zelenu i digitalnu Europu

U paketu inicijativa iznosi se novi pristup europskoj industrijskoj politici, koji je čvrsto ukorijenjen u europskim vrijednostima i tradiciji socijalnog tržišnoga gospodarstva, i utvrđuje niz mjera za potporu svim dionicima europske industrije, uključujući velika i mala poduzeća, inovativna novoosnovana poduzeća, istraživačke centre, pružatelje usluga, dobavljače i socijalne partnere. Cilj je posebne strategije za mala i srednja poduzeća smanjiti birokraciju i pomoći brojnim MSP-ovima u Europi da svoje poslovanje prošire na cijelo jedinstveno tržište i šire, olakšati im pristup financiranju te ih potaknuti da predvode digitalnu i zelenu tranziciju. Današnje inicijative uključuju i konkretne korake za uklanjanje prepreka funkcionalnom jedinstvenom tržištu, najvećoj prednosti Europe, kako bi svim našim poduzećima omogućili rast i poslovanje u Europi i šire.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je: Europska industrija pokretač je rasta i blagostanja u Europi, a najjača je kada se oslanja na ono što je čini snažnom: na svoje ljude i njihove ideje, talent, raznolikost i poduzetnički duh. Danas je to važnije nego ikad jer se Europa sprema pokrenuti ambicioznu zelenu i digitalnu tranziciju u svijetu koji je sve nestabilniji i nepredvidljiviji. Europska industrija ima sve što je potrebno da preuzme vodeću ulogu na tom putu i učinit ćemo sve kako bismo je u tome poduprijeli.

Povjerenik za unutarnje tržište Thierry Breton, izjavio je: Europa ima najjaču industriju na svijetu. Naša poduzeća – velika i mala – osiguravaju radna mjesta, prosperitet i stratešku autonomiju. Za upravljanje zelenom i digitalnom tranzicijom i izbjegavanje vanjske ovisnosti u novom geopolitičkom kontekstu nužne su radikalne promjene i sada je pravi trenutak za njih.

Danas objavljeni paket mjera industrijske politike obuhvaća sljedeće inicijative:

  • Nova industrijska strategija

Kako bi se ojačao vodeći položaj Europe u industriji, novom industrijskom strategijom nastojat će se ostvariti tri ključna prioriteta: Održavanje globalne konkurentnosti europske industrije i jednakih uvjeta tržišnog natjecanja na jedinstvenom tržištu i globalno, klimatska neutralnost Europe do 2050. te oblikovanje europske digitalne budućnosti.

U strategiji se identificiraju ključni pokretači europske industrijske preobrazbe i predlaže sveobuhvatan skup budućih mjera, među ostalim:

  • Akcijski plan za intelektualno vlasništvo za jačanje tehnološkog suvereniteta, promicanje jednakih uvjeta tržišnog natjecanja na globalnoj razini, učinkovitiju borbu protiv krađe intelektualnog vlasništva i prilagodbu pravnog okvira zelenoj i digitalnoj tranziciji.
  • S obzirom na to da je tržišno natjecanje najbolji poticaj našim poduzećima, revizijom pravila EU-a o tržišnom natjecanju koja je u tijeku, a uključuje i ocjenu kontrole koncentracija i provjeru prikladnosti smjernica o državnim potporama, osigurat će se primjerenost naših pravila gospodarstvu koje se brzo mijenja i sve više digitalizira te mora postati zelenije i kružnije.
  • Potrebno nam je pošteno tržišno natjecanje kod kuće i u inozemstvu. Uz maksimalno iskorištavanje mogućnosti mehanizama trgovinske zaštite, Komisija će do sredine 2020. donijeti bijelu knjigu o suzbijanju negativnih učinaka stranih subvencija na jedinstveno tržište i o pitanju pristupa trećih zemalja javnoj nabavi u EU-u i financiranju EU-a. O pitanju stranih subvencija donijet će se prijedlog pravnog instrumenta u 2021. Istodobno će se nastaviti rad na jačanju globalnih pravila o industrijskim subvencijama u okviru Svjetske trgovinske organizacije i poduzimati mjere za rješavanje manjka reciprociteta u pristupu javnoj nabavi u trećim zemljama.
  • Sveobuhvatne mjere za modernizaciju i dekarbonizaciju energetski intenzivnih industrija, podupiranje industrije održive i pametne mobilnosti, promicanje energetske učinkovitosti i osiguravanje dostatne i stalne opskrbe energijom s niskim udjelom ugljika po konkurentnim cijenama.
  • Jačanje industrijske i strateške autonomije Europe osiguravanjem opskrbe ključnim sirovinama provedbom akcijskog plana za ključne sirovine i lijekove, koji se temelji na novoj farmaceutskoj strategiji EU-a, te potporom razvoju strateške digitalne infrastrukture i ključnih razvojnih tehnologija.
  • Osnivanje saveza za čisti vodik radi brže dekarbonizacije industrije i zadržavanja vodećeg položaja u industriji, a zatim saveza za industrije s niskim emisijama ugljika, industrijske oblake i platforme te sirovine.
  • Dodatno zakonodavstvo i smjernice o zelenoj javnoj nabavi.
  • Ponovna usmjerenost na inovacije, ulaganje i vještine.

Uz izradu sveobuhvatnog skupa mjera, koji će obuhvaćati horizontalne mjere i mjere za posebne tehnologije, Komisija će sustavno analizirati rizike i potrebe različitih industrijskih ekosustava. Pritom će blisko surađivati s uključivim i otvorenim industrijskim forumom, koji bi se trebao uspostaviti do rujna 2020. Forum će okupljati predstavnike industrije, uključujući MSP-ove i velika poduzeća, socijalne partnere, istraživače te predstavnike država članica i institucija EU-a. U njegovu će radu po potrebi sudjelovati i stručnjaci iz određenih sektora. Svi će se sudionici i dalje okupljati na Komisijinim Danima industrije EU-a.

  • Nova strategija za MSP-ove

Mala i srednja poduzeća imaju ključnu ulogu u europskoj industrijskoj strukturi jer osiguravaju dva od tri radna mjesta i neophodna su za ostvarivanje novog industrijskog pristupa. Cilj je strategije pomoći malim i srednjim poduzećima pri dvostrukoj tranziciji, što podrazumijeva i dostupnost zaposlenika s odgovarajućim vještinama. Komisija će radi jačanja kapaciteta malih i srednjih poduzeća za tranziciju ojačati Europsku poduzetničku mrežu angažiranjem posebnih savjetnika za održivost. Proširit će i digitalnoinovacijske centre u svim europskim regijama kako bi MSP-ovi lakše uključivali digitalne inovacije. Omogućit će se volontiranje i osposobljavanje za digitalne tehnologije. Kako bi se MSP-ovima olakšalo poslovanje na jedinstvenom tržištu i izvan njega, Komisija predlaže mjere za uklanjanje regulatornih i praktičnih prepreka poslovanju ili širenju poslovanja. Komisija npr. pojačava napore za osiguravanje ažurnog plaćanja, posebno s pomoću novog virtualnog opservatorija i alternativnog rješavanja sporova. Kako bi mala i srednja poduzeća lakše poslovala na europskoj razini, Komisija će u okviru dijela programa InvestEU koji se odnosi na MSP-ove podupirati i Fond za inicijalne javne ponude MSP-ova. Osnažit će i poduzetništvo žena poticanjem ulaganja u poduzeća i fondove kojima upravljaju žene. Nadalje, Komisija poziva države članice da osiguraju jedinstvene kontaktne točke za pomoć poduzećima. Cilj je da Europa postane najbolje mjesto za osnivanje i rast poduzeća. Komisija će surađivati s državama članicama na izradi standarda EU-a Start-up Nations radi razmjene i prihvaćanja najboljih praksi kako bi se ubrzao rast visokotehnoloških MSP-ova i novoosnovanih poduzeća. Kako bi se osigurala politička predanost tim mjerama, visoki izaslanik EU-a za MSP-ove održavat će blisko partnerstvo i koordinaciju s državama članicama EU-a preko nacionalnih izaslanika za MSP-ove, kao i s regionalnim i lokalnim vlastima. Na taj će se način ojačati pozicija MSP-ova u zakonodavstvu EU-a.

• Jedinstveno tržište od kojeg koristi imaju naša poduzeća i potrošači

Jedinstveno tržište jedno je od najvećih europskih postignuća i funkcionira kao veliko domaće tržište za europska poduzeća. Poticaj je tržišnom natjecanju i trgovini unutar EU-a i građanima EU-a pruža širi izbor robe i usluga te veće mogućnosti zapošljavanja i poduzetništva. Jedinstveno tržište europskim poduzećima daje potrebnu ekonomsku snagu da postanu predvodnici na globalnoj razini.

Unatoč tome, Europljani i dalje nailaze na prepreke koje ih sprečavaju da u potpunosti iskoriste potencijal jedinstvenog tržišta. Procjene pokazuju da bi se uklanjanjem tih prepreka do kraja desetljeća mogle stvoriti gospodarske koristi vrijedne do 713 milijardi eura. U današnjem izvješću o preprekama jedinstvenom tržištu utvrđen je niz prepreka iz perspektive europskih poduzeća i potrošača. Glavni su uzroci tih prepreka sljedeći: restriktivna i složena nacionalna pravila, ograničeni administrativni kapaciteti, nepravilan prijenos propisa EU-a i njihova neodgovarajuća provedba.

U cilju uklanjanja tih prepreka Komisija je danas donijela akcijski plan za bolju provedbu i osiguravanje primjene pravila jedinstvenog tržišta, kojim se nastoje ukloniti prepreke koje proizlaze iz kršenja prava EU-a. Akcijski plan temelji se na obnovljenom partnerstvu država članica i Komisije u kontekstu njihove zajedničke odgovornosti za osiguranje pravilne provedbe i primjene pravila jedinstvenog tržišta. U tom je kontekstu Akcijskim planom uspostavljena zajednička radna skupina Komisije i država članica za jačanje suradnje u osiguravanju provedbe pravila jedinstvenog tržišta. Komisija će sa svoje strane podupirati nacionalne i lokalne vlasti u njihovim naporima da se europski propisi ispravno provode i bez oklijevanja će poduzimati čvrste mjere u slučaju povreda pravila jedinstvenog tržišta.

KONTEKST

Industrija je ključna za gospodarski rast i blagostanje Europe. Europska industrija globalni je predvodnik u mnogim sektorima, zaslužna je za 20 % ukupne dodane vrijednosti EU-a i zapošljava 35 milijuna ljudi u EU-u.

U ožujku 2019. Europsko vijeće pozvalo je na donošenje sveobuhvatne i dugoročne strategije za industrijsku politiku EU-a i na integrirani pristup dubljem i jačem jedinstvenom tržištu. Potreba za novim industrijskim smjerom Europe vidljiva je u političkim smjernicama predsjednice von der Leyen, prioritetima koje su utvrdili Europski parlament i Europsko vijeće u Strateškom planu za razdoblje 2019. – 2024., europskom zelenom planu i strategiji Komisije o oblikovanju digitalne budućnosti Europe.

POVEZNICE

MEMO – pitanja i odgovori
INFORMATIVNI ČLANAK: Nova industrijska strategija za globalno konkurentnu, zelenu i digitalnu Europu
INFORMATIVNI ČLANAK: Ostvarivanje punog potencijala europskih MSP-ova
INFORMATIVNI ČLANAK: Jedinstveno tržište od kojeg koristi imaju poduzeća i potrošači
Nova industrijska strategija za Europu
Strategija za MSP-ove za zelenu i digitalnu Europu
Utvrđivanje i uklanjanje prepreka jedinstvenom tržištu
Akcijski plan za bolju provedbu i osiguravanje primjene pravila jedinstvenog tržišta

Pojedinosti

Datum objave
10. ožujka 2020.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj