Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak24. rujna 2021.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 3 min

Prema novom istraživanju Eurobarometra Europljani snažno podupiru znanost i tehnologiju

Danas objavljeno istraživanje Eurobarometra o „znanju i stavovima europskih građana o znanosti i tehnologiji” pokazuje da 9 od 10 građana EU-a (86 %) smatra da je ukupni utjecaj znanosti i tehnologije pozitivan. Očekuju da će niz tehnologija koje se...

Prema novom istraživanju Eurobarometra Europljani snažno podupiru znanost i tehnologiju

Nadalje, rezultati pokazuju visoku razinu zanimanja za znanost i tehnologiju (82 %), a građani bi više o tome željeli saznati u gradskim vijećnicama, muzejima i knjižnicama (54 %). U mnogim se područjima posljednjih godina povećao interes građana EU-a za znanost i tehnologiju, kao i njihova očekivanja i angažman u pogledu znanosti i tehnologije. Ispitanici najčešće spominju zdravlje i zdravstvenu skrb te borbu protiv klimatskih promjena kad ih se pita u kojim područjima istraživanja i inovacije mogu pridonijeti promjenama. Ti su rezultati u skladu sa sve većim zanimanjem za nova medicinska otkrića koja su od 2010. porasla s 82 % na 86 %.

Povjerenica za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade Mariya Gabriel izjavila je: Ohrabrujući je općenito pozitivan stav prema znanosti i tehnologiji. Znanost i tehnologija ključni su u borbi protiv koronavirusa, klimatskih promjena, gubitka biološke raznolikosti, kao i za niz drugih gorućih izazova. Istovremeno moramo uzeti u obzir i zabrinutost građana da od znanosti i tehnologije nemaju svi jednake koristi. Moramo posvetiti više pozornosti rodnoj dimenziji kad je riječ o sadržaju istraživačkih projekata i istražiti mogućnosti da građani i drugi dionici budu više uključeni u istraživanja i inovacije.

Istraživanje Eurobarometra otkriva i izazove u području istraživanja i inovacija. Mnogi građani EU-a smatraju da znanost i tehnologija uglavnom doprinose poboljšanju života onih koji su već u boljem položaju (57 %) te smatraju da se ne obraća dovoljno pozornosti na razlike između potreba žena i muškaraca (23 %). Više od polovine smatra da su istraživači u Kini (58 %), SAD-u (57 %) i Japanu (54 %) u prednosti u odnosu na istraživače u EU-u u pogledu znanstvenih otkrića. Razine znanstvenih spoznaja pokazuju i velike razlike među različitim dijelovima društva.

Građani EU-a imaju pozitivno mišljenje o znanstvenicima i njihovim ključnim karakteristikama, kao što su inteligencija (89 %), pouzdanost (68 %) i spremnost na suradnju (66 %). Više od dvije trećine (68 %) smatra da bi znanstvenici trebali sudjelovati u političkim raspravama kako bi se osiguralo da se u odlukama uzimaju u obzir znanstveni dokazi.

Većina se građana EU-a o promjenama u području znanosti i tehnologije informira putem televizije (63 %), nakon čega slijede internetske društvene mreže i blogovi (29 %) te novine na internetu ili u tiskanom obliku (24 %). Velika većina (85 %) smatra da je interes mladih za znanost neophodan za buduće blagostanje. Osim toga, većina je mišljenja da se uključivanjem laika u istraživanje i inovacije osigurava da znanost i tehnologija uzimaju o obzir potrebe i vrijednosti društva (61 %).

Gotovo tri četvrtine ispitanika (72 %) smatra da bi vlade trebale osigurati da svi imaju koristi od novih tehnologija, a više od tri četvrtine ispitanika (79 %) mišljenja je da bi vlade trebale osigurati da se privatna poduzeća angažiraju u borbi protiv klimatskih promjena.

Kontekst

Danas je objavljeno najveće istraživanje Eurobarometra o znanosti i tehnologiji u pogledu broja sudionika (37 103 ispitanika) i zemalja obuhvaćenih istraživanjem (38 zemalja, uključujući države članice EU-a, zemlje proširenja EU-a, države EFTA-e i Ujedinjenu Kraljevinu). Istraživanje je provedeno između 13. travnja i 10. svibnja 2021., prvenstveno putem osobnih intervjua.

Sudjelovanje građana, lokalnih zajednica i civilnog društva bit će u središtu novog europskog istraživačkog prostora kako bi se postigao veći društveni učinak i veće povjerenje u znanost.

Obzor Europa, novi program EU-a za istraživanja i inovacije (2021. – 2027.), pridonijet će snažnijoj interakciji znanosti i društva promicanjem zajedničke izrade programa istraživanja i inovacija te izravnim uključivanjem građana i civilnog društva u istraživanje i inovacije. To će se realizirati na razini programa i u okviru namjenskih aktivnosti, uz istodobno praćenje doprinosa građana i prihvaćanja istraživanja i inovacija u društvu.

Istraživanja o znanosti i tehnologiji na razini EU-a trajala su četiri desetljeća. Prethodne relevantne studije Eurobarometra bile su Posebno istraživanje Eurobarometra br. 401 (2013.), Posebna istraživanja Eurobarometra br. 340/341 (EB73.1.), i Posebna istraživanja Eurobarometra br. 224/225 (EB63.1.).

Dodatne informacije

Eurobarometar o znanosti i tehnologiji – izvješće, prezentacija, informativni članci po zemljama i skupovi podataka

Infografike

Novi europski istraživački prostor

Obzor Europa

Pojedinosti

Datum objave
24. rujna 2021.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj