Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak20. studenoga 2015.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 1 min

Pregled stanja u prometu u Europskoj uniji

U Hrvatskoj je 100 % direktiva koje se odnose na promet preneseno u nacionalno zakonodavstvo, što je svrstava na vrh rang-liste. Prema istraživanju Svjetskog gospodarskog foruma o kvaliteti prometne infrastrukture hrvatska cestovna infrastruktura...

20140625_road-traffic.jpg

Europska komisija danas je objavila drugo izdanje Pregleda stanja u prometu u EU-u, u kojem je iznesena usporedba država članica prema postignutim rezultatima u 29 kategorija. U Pregledu su utvrđena područja koja trebaju imati prednost kad je riječ o ulaganjima i policijskom nadzoru, a cilj je pomoći državama članicama da poboljšaju prometne sustave. Većom održivošću i učinkovitošću prometa u Europi pridonosi se stvaranju energetske unije s naprednom klimatskom politikom i jačanju unutarnjeg tržišta, što su dva prioriteta Europske komisije.

Povjerenica EU-a za promet Violeta Bulc izjavila je: Pregled stanja u prometu za 2015. pokazuje koliko je dinamičan sektor prometa u Europi. Drago mi je vidjeti da je ostvaren solidan napredak u odnosu na prošlu godinu, primjerice u kvaliteti infrastrukture i otvaranju tržištâ željezničkog prijevoza robe. Iz Pregleda je također vidljivo što još treba učiniti u cilju stvaranja novih radnih mjesta u sektoru prometa i poboljšavanja njegove održivosti.

Pregled se može proučavati po državama ili sljedećim temama:

  • unutarnje tržište (uključujući pokazatelje otvaranja željezničkog prijevoza, neriješene sudske predmete u pitanjima povrede prava EU-a te postotak prenošenja direktiva EU-a koje se odnose na promet u nacionalno zakonodavstvo),
  • ulaganja i infrastruktura (uključujući kvalitetu infrastrukture za različite načine prijevoza i stupanj dovršenosti Transeuropske prometne mreže (TEN-T)),
  • energetska unija i inovacije (uključujući udio obnovljive energije u potrošnji motornih goriva, broj novih automobila koji koriste alternativna goriva i vrijeme koje vozači potroše u prometnim gužvama) i
  • ljudi (uključujući sigurnost cestovnog i željezničkog prometa, udio žena zaposlenih u sektoru prometa te zadovoljstvo potrošača različitim vrstama prijevoza).

Više: IP-15-6117

Pregled stanja po državama

Infografika o Hrvatskoj

Pojedinosti

Datum objave
20. studenoga 2015.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj