Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak5. rujna 2016.Predstavništvo u Hrvatskoj

Pregled potrošačkih tržišta 2016.

Europska komisija objavila je danas Pregled potrošačkih tržišta 2016. u kojem su potrošači u EU-u ocijenili funkcioniranje 42 tržišta robe i usluga. Poboljšali su se rezultati na tržištu, no više je napora potrebno uložiti u sektorima...

Pregled potrošačkih tržišta 2016.

Te ocjene pokazuju da tržišta funkcioniraju bolje nego prije dvije godine, kad je proveden zadnji pregled potrošačkih tržišta. Pozitivan trend zabilježen od 2010. dobiva zamah, a financijske su usluge one koje su najviše napredovale. Najbolja tri tržišta robe prema potrošačima su tržište knjiga, časopisa i novina, tržište opreme za razonodu (npr. igračke i igre) i tržište velikih kućanskih uređaja poput hladnjaka. Kad je riječ o uslugama, sva tri tržišta koja su potrošači ocijenili najboljima povezana su sa slobodnim vremenom i obuhvaćaju sve od smještaja tijekom odmora, preko usluga povezanih s kulturom i zabavom pa do usluga u području sporta, kao što su teretane.

Iz ovogodišnjeg je Pregleda vidljivo da potrošači imaju više povjerenja u tržišta zbog pravila pogodnih za potrošače, tržišnih reformi, kao i učinkovite provedbe pravila o zaštiti potrošača, izjavila je povjerenica za pravosuđe, potrošače i ravnopravnost spolova Věra Jourová. Moramo omogućiti da se taj obećavajući trend nastavi, posebno kad je riječ o tržištima koja još uvijek bilježe slabije rezultate, poput telekomunikacija i energetike. Zbog toga su potrošači u središtu prioritetnih projekata Komisije, kao što su jedinstveno digitalno tržište i energetska unija.

Potrošačke preglede upotrebljavaju nacionalni tvorci politika i dionici kako bi procijenili utjecaj politike tijekom vremena i usporedili stanje među državama članicama. Komisija razvija svoju politiku na temelju zaključaka pregleda potrošačkih tržišta.

Tržišta funkcioniraju bolje kad potrošači u njih imaju više povjerenja. Na primjer, manjak povjerenja u financijske usluge bio je uzrok donošenju Direktive o potrošačkim kreditima. Povjerenje u taj sektor raste otkad je taj propis na snazi. Potrošači navode da se susreću s problemima kad je riječ o tržištu telekomunikacija. Kako bi se ta pitanja riješila, Komisija će izraditi prijedlog koji se odnosi na to područje. Nedavnim prijedlozima Komisije o digitalnim ugovorima nastoji se povećati povjerenje potrošača u prekograničnu kupovinu na internetu.

Potrošačkim pregledom potvrđuju se rezultati europskog semestra: sektori poput željezničkih usluga te opskrbe vodom i električnom energijom zahtijevaju strukturne reforme u nekim zemljama jer su, ovisno o državi članici, ocijenjeni vrlo različito.

Ključni zaključci Pregleda potrošačkih tržišta 2016.:

  • tržišta usluga ostvarila su veći napredak od tržišta robe. Financijske usluge ostvarile su najveći napredak. Potrošači imaju više povjerenja u svoje banke te privatne mirovinske i investicijske fondove. To daje naslutiti da nedavne zakonodavne inicijative u područjima poput računa za plaćanje i hipotekarnih kredita, kao i učinkovita provedba te nastojanja uložena u podizanje svijesti počinju donositi rezultate. Međutim, kad je riječ o tržištima usluga, bankarske usluge istodobno i dalje bilježe najslabije rezultate,
  • uspoređujemo li rezultate ostvarene u pojedinačnim državama članicama, vidljivo je da oni nisu jednaki. Najveće su razlike u uspješnosti tržišta među zemljama EU-a u tržištima elektroenergetskih usluga, opskrbe vodom, željezničkog prijevoza, hipotekarnih kredita i usluga mobilne telefonije. U usporedbi s tržištima koja bolje kotiraju, navedena su tržišta manje otvorena prekograničnom tržišnom natjecanju,
  • rezultati se razlikuju i s obzirom na pojedina tržišta. Među istraženim tržištima najlošije su ocijenjena sljedeća: usluge poslovanja nekretninama, hipotekarni krediti, investicijski proizvodi, privatne mirovine i vrijednosni papiri, kao i rabljeni automobili te mesni proizvodi,
  • tržišta robe i dalje se ocjenjuju boljima od tržišta usluga, unatoč velikom napretku koji su potonja ostvarila. Među tržištima robe maloprodajna su tržišta, kao što je tržište bezalkoholnih pića i kruha, žitarica i tjestenine, koja su u prethodnim pregledima pokazivala dobre rezultate, izgubila prednost pred drugim tržištima robe,
  • ocjene koje potrošači daju tržištu željezničkih usluga od 2013. naovamo znatno su se poboljšale. Tržište električne energije ne zadovoljava u potpunosti potrebe potrošača. Mnogi problemi postoje i na tržištima telekomunikacija. Među svim analiziranim sektorima, na tim je tržištima šteta koju potrošači trpe najveća,
  • više je potrošača promijenilo opskrbljivača, ali na nekim je tržištima ta promjena još uvijek komplicirana. Po prvi su puta u Pregledu ispitani razlozi koji sprečavaju potrošače u promjeni opskrbljivača. Analiza pokazuje da su u mnogim slučajevima potrošači još uvijek zabrinuti da bi promjena mogla biti komplicirana, a neki su se pri pokušaju promjene susreli s poteškoćama.

Kontekst

Potrošački pregledi nude uvid u način na koji jedinstveno tržište funkcionira u korist potrošača u EU-u. Objavljuju se od 2008. i njima se nastoji osigurati bolje praćenje učinaka na potrošače te iznijeti dokazi koji će pridonijeti oblikovanju politike. Postoje dvije vrste pregleda koji se objavljuju naizmjenično svake godine i temelje se na opsežnim anketama:

pregled potrošačkih tržišta prati uspješnost više od 40 potrošačkih tržišta na temelju ključnih pokazatelja poput povjerenja u usklađenost prodavača s pravilima o zaštiti potrošača, usporedivosti ponuda, izbora dostupnog na tržištu, opsega u kojem su ispunjena očekivanja potrošača i štete prouzrokovane problemima s kojima se susreću potrošači. Prate se i analiziraju i drugi pokazatelji, kao što su promjena opskrbljivača i cijene,

pregled potrošačkih uvjeta prati nacionalne uvjete za potrošače u tri područja (1. znanje i povjerenje; 2. usklađenost i provedba; 3. rješavanje pritužbi i sporova) i ispituje napredak ostvaren u integraciji maloprodajnog tržišta EU-a – (Pregled potrošačkih uvjeta 2015.).

Dodatne informacije: IP-16-2931

Pojedinosti

Datum objave
5. rujna 2016.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj