Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Informativni članak21. rujna 2022.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 1 min

Prava radnika: Direktiva (EU) 2019/1152 o transparentnim i predvidivim radnim uvjetima

Direktivom o transparentnim i predvidivim radnim uvjetima osiguravaju se opsežnija i ažurirana radnička prava i zaštita 182 milijuna radnika u EU-u.

Prava radnika: Direktiva (EU) 2019/1152 o transparentnim i predvidivim radnim uvjetima

Zahvaljujući novim pravilima radnici će imati pravo na veću predvidivost radnih uvjeta, primjerice u pogledu zadataka i radnog vremena. Imat će pravo i na pravodobne i potpunije informacije o ključnim aspektima svojeg posla, kao što su mjesto rada i naknada. Procjenjuje se da će dodatna 2 do 3 milijuna radnika u nesigurnim i nestandardnim oblicima zaposlenja. Komisija danas upućuje službenu opomenu 19 država članica (Belgija, Češka, Danska, Irska, Grčka, Španjolska, Francuska, Hrvatska, Cipar, Luksemburg, Mađarska, Malta, Austrija, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovenija, Slovačka i Finska) jer nisu dostavile obavijest o potpunom prenošenju Direktive u nacionalno zakonodavstvo do 1. kolovoza 2022.

Pojedinosti

Datum objave
21. rujna 2022.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj