Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Informativni članak16. studenoga 2023.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 5 min

Povrede prava EU-a – studeni 2023.

U redovitom paketu odluka o povredama Europska komisija poduzima pravne radnje protiv država članica koje se ne pridržavaju obveza u skladu s pravom EU-a. 

Law

Pregled prema području politike

U redovitom paketu odluka o povredama Europska komisija poduzima pravne radnje protiv država članica koje se ne pridržavaju obveza u skladu s pravom EU-a. Tim se odlukama, kojima su obuhvaćeni različiti sektori i područja politika EU-a, nastoji osigurati pravilna primjena prava EU-a u korist građana i poslovnih subjekata.

Ključne odluke koje je donijela Komisija prikazane su u priopćenju i razvrstane prema području politike. Komisija je zaključila i 73 predmeta u kojima su problemi s predmetnim državama članicama riješeni bez potrebe za daljnjim postupanjem Komisije.

Više informacija o postupku zbog povrede prava EU-a dostupno je u  pitanjima i odgovorima. Više pojedinosti o povijesti predmeta dostupno je u registru odluka o povredama.

            U nastavku izdvojene su odluke koje uključuju Hrvatsku:

OKOLIŠ 

Upućivanja Sudu

 Otpad: Komisija upućuje Sudu Europske unije predmet protiv HRVATSKE zbog neusklađenosti nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU-a o otpadu

Europska komisija danas je odlučila uputiti Sudu Europske unije predmet protiv Hrvatske (INFR(2020)0437) zbog neobavješćivanja o mjerama kojima se u nacionalno zakonodavstvo prenosi Direktiva (EU) 2018/852 o izmjeni Direktive 94/62/EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu. Direktivom 94/62/EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu nastoji se zaštititi okoliš i osigurati dobro funkcioniranje unutarnjeg tržišta. Njome se, među ostalim, utvrđuju ciljevi za recikliranje ambalaže: države članice EU-a morat će do 2025. reciklirati 65 % svojeg ambalažnog otpada, što će 2030. porasti na 70 %. Države članice morale su prenijeti Direktivu (EU) 2018/852 u nacionalno zakonodavstvo do 5. srpnja 2020. Hrvatska nije u potpunosti prenijela sve relevantne odredbe ove Direktive u nacionalno zakonodavstvo.

Komisija je Hrvatskoj u listopadu 2020. poslala službenu opomenu, a u lipnju 2021. obrazloženo mišljenje. Hrvatska je odgovorila u srpnju 2021. i obavijestila Komisiju da će Direktiva biti prenesena Zakonom o gospodarenju otpadom i zakonodavnim mjerama („Pravilnik”) za ambalažu i ambalažni otpad. Zakon o gospodarenju otpadom stupio je na snagu 31. srpnja 2021. godine, a zakonodavne mjere za provedbu ovoga Zakona nisu donesene niti su priopćene Komisiji.

Hrvatska nije izvijestila o potpunom prenošenju svih relevantnih odredaba te Direktive u svoje nacionalno zakonodavstvo niti je dostavila dovoljno jasne i precizne informacije o mjerama kojima država članica smatra da je ispunila različite obveze koje su joj nametnute navedenom Direktivom. Zbog toga je Komisija odlučila uputiti predmet protiv Hrvatske Sudu Europske unije. Budući da se predmet odnosi na neobavješćivanje o mjerama za prenošenje direktive, Komisija će od Suda Europske unije zatražiti da Hrvatskoj izrekne financijske sankcije u skladu s člankom 260. stavkom 3. Više informacija dostupno je u priopćenju za medije.

PRAVOSUĐE 

Službene opomene

 Komisija poziva BELGIJU, ČEŠKU, GRČKU, HRVATSKU, FRANCUSKU, LATVIJU i FINSKU da u potpunosti prenesu pravila EU-a o postupovnim jamstvima za djecu u kaznenim postupcima

Europska komisija danas je odlučila pokrenuti postupak zbog povrede upućivanjem službene opomene Belgiji (INFR(2023)2136), Francuskoj (INFR(2023)2125), Latviji (INFR(2023)2124) i Finskoj (INFR(2023)2126); i dodatne službene opomene Češkoj (INFR(2019)0180), Grčkoj (INFR(2019)0191) i Hrvatskoj (INFR(2019)0203) jer u nacionalno zakonodavstvo nisu u potpunosti prenijele Direktivu o postupovnim jamstvima za djecu koja su osumnjičenici ili optuženici u kaznenim postupcima (Direktiva (EU) 2016/800). Češka, Grčka i Hrvatska primile su u rujnu 2019. prethodnu službenu opomenu zbog neobavješćivanja o mjerama za prenošenje Direktive, ali su od tada obavijestile o mjerama. Dodatne službene opomene odnose se na preostale nedostatke u prenošenju. Direktiva (EU) 2016/800 dio je sveobuhvatne strategije EU-a za jamčenje zajedničkih minimalnih standarda za prava osumnjičenika i optuženika na pošteno suđenje diljem EU-a. Njome se utvrđuju ključna prava djece u kaznenim postupcima, kao što su pravo na pojedinačnu procjenu, posebno postupanje u slučaju lišavanja slobode i pravo na pratnju nositelja roditeljske odgovornosti tijekom postupka.

Komisija smatra da te države članice nisu prenijele zahtjeve iz Direktive u pogledu njezina područja primjene (Belgija i Latvija), definicije ključnih pojmova (Belgija i Finska), pravo na informacije (Finska, Hrvatska, Latvija i Belgija), pravo na informiranje nositelja roditeljske odgovornosti o pravima djeteta (Belgija), pomoć odvjetnika (Belgija), pravo na pojedinačnu procjenu (Finska i Belgija), pravo na liječnički pregled (Finska, Francuska, Hrvatska i Belgija), audiovizualno snimanje ispitivanja (Belgija), posebno postupanje u slučaju lišavanja slobode (Grčka, Francuska i Hrvatska), pravo djeteta na pratnju nositelja roditeljske odgovornosti tijekom postupka (Belgija), postupak na temelju europskog uhidbenog naloga (Belgija), osposobljavanje osoblja tijela kaznenog progona i ustanova za zadržavanje koje se bavi predmetima koji uključuju djecu (Hrvatska) i pripisivanje troškova koji proizlaze iz primjene određenih prava zajamčenih Direktivom (Latvija). Sve te države članice osim Finske nisu ispunile zahtjev da se u mjere za prenošenje uključi upućivanje na Direktivu, čime se zainteresiranim državama članicama omogućuje da utvrde opseg svojih prava i obveza.

Stoga je Komisija odlučila uputiti službene opomene Belgiji, Francuskoj, Latviji i Finskoj; i dodatne službene opomene Češkoj, Grčkoj i Hrvatskoj. Te države članice imaju rok od dva mjeseca da poduzmu potrebne mjere za uklanjanje nedostataka koje je utvrdila Komisija. Ako ne dobije zadovoljavajući odgovor, Komisija može odlučiti uputiti obrazloženo mišljenje.

 ENERGETIKA I KLIMA

Službene opomene

 Oznake energetske učinkovitosti: Komisija poziva HRVATSKU da poštuje pravila EU-a o označivanju guma

Europska komisija odlučila je pokrenuti postupak zbog povrede upućivanjem službene opomene Hrvatskoj (INFR(2023)2159) zbog neobavješćivanja o nacionalnim pravilima o sankcijama koje izriče za kršenja Uredbe EU-a o označivanju guma (EU) 2020/740 u pogledu učinkovitosti potrošnje goriva i drugih parametara.

Ovom se Uredbom utvrđuje sustav označivanja kojim se potrošačima omogućuje odabir guma koje su u skladu s Uredbom u pogledu učinkovitosti potrošnje goriva, prianjanja na mokroj podlozi i buke. Gume s učinkovitom potrošnjom goriva mogu pomoći potrošačima da uštede na računima za gorivo i doprinesu smanjenju emisija CO2. Ključno je da sve države članice osiguraju da se na tržište ili u uporabu stavljaju samo gume koje su u skladu s Uredbom EU-a o označivanju guma te da se uvedu sankcije za povrede Uredbe.

Države članice morale su do 1. svibnja 2021. obavijestiti Komisiju o svojim pravilima o sankcijama i provedbenim mehanizmima. Hrvatska do zadanog roka nije obavijestila Komisiju o svojim pravilima. Komisija je od lipnja 2021. u kontaktu s hrvatskim tijelima i podsjetila Hrvatsku na tu obvezu izvješćivanja. Međutim, budući da Hrvatska još nije prijavila svoj sustav kazni, Komisija je odlučila uputiti službenu opomenu. Hrvatska ima dva mjeseca da odgovori i ukloni nedostatke koje je utvrdila Komisija. Ako ne dobije zadovoljavajući odgovor, Komisija može Hrvatskoj uputiti obrazloženo mišljenje.

Pojedinosti

Datum objave
16. studenoga 2023.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj