Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak24. srpnja 2020.Predstavništvo u Hrvatskoj

Postizanje sigurnosne unije: inicijative za borbu protiv seksualnog zlostavljanja djece, droga i nezakonitog vatrenog oružja

Komisija danas predstavlja tri hitne inicijative za provedbu strategije za sigurnosnu uniju: strategiju EU-a za djelotvorniju borbu protiv seksualnog zlostavljanja djece, novu agendu i akcijski plan EU-a za borbu protiv droga te akcijski plan EU-a za...

Postizanje sigurnosne unije: inicijative za borbu protiv seksualnog zlostavljanja djece, droga i nezakonitog vatrenog oružja

Potpredsjednik za promicanje europskog načina života Margaritis Schinas izjavio je: Na mnoge je pandemija ekonomski negativno utjecala, ali poslovanje skupina organiziranog kriminala cvjeta. Oni koji profitiraju uzrokujući čemer i jad prodajom nedopuštenih droga i nezakonitog vatrenog oružja ili koji distribuiraju grozne materijale povezane sa seksualnim zlostavljanjem djece moraju biti zaustavljeni i privedeni pravdi. Unutarnja sigurnost središnji je element strategije EU-a za sigurnosnu uniju, usmjerene na zaštitu Europljana i promicanje našeg načina života, a navedenim trima inicijativama našu stratešku viziju pretvaramo u konkretno djelovanje.

Povjerenica za unutarnje poslove Ylva Johansson izjavila je: Zlostavljanje djece i seksualno zlostavljanje na internetu zastrašujući su zločini. Pandemija koronavirusa pogoršala je problem. Danas mogu najaviti da ćemo predložiti zakonodavstvo kojim će se od internetskih platformi zahtijevati da otkrivaju i prijavljuju dijeljenje tog nezakonitog sadržaja. Razmotrit ćemo i osnivanje novog europskog centra za sprečavanje i suzbijanje seksualnog zlostavljanja djece kako bi Europa i dalje bila predvodnik u borbi protiv zlostavljanja. Istovremeno predlažemo konkretne mjere za jačanje naše borbe protiv trgovine nedopuštenim drogama i nezakonitim vatrenim oružjem jer su to otrovi našeg društva.

Strategija EU-a za djelotvorniju borbu protiv seksualnog zlostavljanja djece

Procjenjuje se da je svako peto dijete u Europi žrtva nekog oblika seksualnog nasilja. Broj prijava seksualnog zlostavljanja djece na internetu u EU-u porastao je s 23 000 slučajeva 2010. na više od 725 000 slučajeva 2019., a postoje naznake da je kriza uzrokovana koronavirusom pogoršala problem za mnogu djecu koja žive sa zlostavljačima. Europol je utvrdio da je pandemija koronavirusa povezana s povećanim dijeljenjem materijala povezanih sa zlostavljanjem na internetu.

Kako bi se dopunile i poboljšale postojeće aktivnosti EU-a za zaštitu djece od seksualnog zlostavljanja te prevladali novi izazovi kao što su nepredviđeni rizici prolaznog šifriranja, Komisija predlaže novu strategiju za borbu protiv seksualnog zlostavljanja djece na internetu i izvan njega.

U strategiji se predlaže niz inicijativa za razdoblje 2020. – 2025. usmjerenih na:

 • bolju koordinaciju hitnom izradom studije radi mogućeg osnivanja novog europskog centra za sprečavanje i suzbijanje seksualnog zlostavljanja djece. Centar bi se nadovezao na najbolje prakse sličnih centara diljem svijeta, kao što je Nacionalni centar za nestalu i iskorištavanu djecu u SAD-u, te zaprimao prijave zlostavljanja djece od poduzeća, podupirao prevenciju i pomagao žrtvama. Usto, suradnja s industrijom može se nastaviti putem Internetskog foruma EU-a. Poboljšanje zaštite djece u cijelom svijetu promicanjem suradnje više dionika putem Globalnog saveza WePROTECT za iskorjenjivanje seksualnog iskorištavanja djece na internetu također je prioritet
 • prevenciju, uzimajući u obzir činjenicu da su istraživanja o tome što motivira ljude na počinjenje kaznenih djela rijetka i fragmentirana te da je slaba povezanost između istraživanja i stručnjaka na terenu. Komisija će raditi na uspostavi mreže za prevenciju kako bi potaknula bolje veze između istraživanja i prakse (posebno kad je riječ o programima za osobe koje se boje da bi mogle počiniti kazneno djelo) te osmislila ciljane kampanje i medijske materijale za informiranje
 • čvrst pravni okvir koji uključuje potpunu provedbu postojećeg zakonodavstva EU-a o suzbijanju seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece (Direktiva 2011/93), utvrđivanje zakonodavnih nedostataka, najboljih praksi i prioritetnih mjera te razmatranje izrade novog zakonodavstva, posebno kako bi se od pružatelja internetskih usluga zahtijevalo da otkrivaju materijale povezane sa seksualnim zlostavljanjem i prijavljuju ih državnim tijelima
 • snažniji odgovor tijela za izvršavanje zakonodavstva, uključujući inovacijsko središte i laboratorij koji će osnovati Europol, rad na osnivanju europskog centra za suzbijanje seksualnog zlostavljanja djece i financiranje razvoja digitalnih kapaciteta tijela za izvršavanje zakonodavstva u državama članicama.

Nova agenda i akcijski plan EU-a za borbu protiv droga 2021. – 2025.

Vrijednost tržišta nedopuštenih droga procjenjuje se na 30 milijardi eura godišnje samo u Europi. Socijalni trošak u smislu života, sredstava za život i javnog zdravlja nije poznat. Dostupnost i proizvodnja droga u EU-u i dalje je velika, a u današnjem svijetu, gdje su skupine organiziranog kriminala povezane, fenomen droga ima sve izraženiju globalnu dimenziju. Stoga je potrebno koordiniranije djelovanje kako bi se odgovorilo na sigurnosne i zdravstvene posljedice trgovine drogama i uporabe droga radi bolje zaštite Europljana.

Nova agenda i akcijski plan EU-a za borbu protiv droga 2021. – 2025. utvrđuju politički okvir i prioritete djelovanja u sljedećih pet godina te uključuju niz strateških prioriteta agende EU-a za borbu protiv droga. Agenda će se usredotočiti na:

 • bolje sigurnosne mjere usmjerene na sve aspekte trgovine nedopuštenim drogama, od skupina organiziranog kriminala do upravljanja vanjskim granicama te nezakonite distribucije i proizvodnje
 • bolju prevenciju, uključujući informiranje o štetnim učincima droga, a posebno o povezanosti uporabe droga, nasilja i drugih oblika kriminala te
 • borbu protiv štetnih posljedica droga, s pomoću pristupa liječenju, smanjenja rizika i štete te uravnoteženog pristupa problemu droge u zatvorima.

Agendom i akcijskim planom EU-a za borbu protiv droga ojačat će se integrirani i uravnoteženi pristup smanjenju potražnje i ponude droga koji se temelji na dokazima s pomoću sveobuhvatnog, multidisciplinarnog pristupa koji obuhvaća znanstvenu, okolišnu, društveno-političku, tehnološku i međunarodnu dimenziju tog pitanja, istodobno uzimajući u obzir utjecaj pandemije koronavirusa na fenomen droga.

Novi akcijski plan za kontrolu trgovine vatrenim oružjem

Širenje i dostupnost nezakonitog vatrenog oružja povećavaju opasnost od teškog i organiziranog kriminala, uključujući terorističke napade, te su često povezani s trgovinom nedopuštenim drogama, trgovinom ljudima, krijumčarenjem migranata, krivotvorenjem, ekološkim kriminalom ili organiziranim kriminalom povezanim s imovinom. EU već nekoliko godina koordinira aktivnosti za suzbijanje trgovine vatrenim oružjem, ali i dalje se pojavljuju nove prijetnje koje zahtijevaju nove mjere. Novi akcijski plan za kontrolu trgovine vatrenim oružjem usmjeren je na 4 prioriteta:

 • pravni okvir za smanjenje rizika od preusmjeravanja vatrenog oružja sa zakonitog na crno tržište
 • povećanje znanja o prijetnjama rješavanjem problema nedostatka usporedivih statističkih podataka o događajima povezanima s vatrenim oružjem i zapljenama u EU-u
 • povećanje kapaciteta tijela kaznenog progona za zaustavljanje krijumčara
 • bolju međunarodnu suradnju s konkretnim nizom aktivnosti usmjerenih na jugoistočnu Europu.

Više informacija doznajte ovdje.

Pojedinosti

Datum objave
24. srpnja 2020.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj