Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak27. srpnja 2017.Predstavništvo u Hrvatskoj

Pomorci: nove mjere za poboljšanje radnih uvjeta

Europska komisija predlaže da se sporazum između socijalnih partnera o poboljšanju radnih uvjeta pomoraca na brodovima koji plove pod zastavom EU-a uvrsti u pravo EU-a.

Pomorac

Europska komisija predlaže da se sporazum između socijalnih partnera o poboljšanju radnih uvjeta pomoraca na brodovima koji plove pod zastavom EU-a uvrsti u pravo EU-a. Prijedlogom se osigurava bolja zaštita pomoraca u slučaju napuštanja u stranim lukama i jača pravo na naknadu u slučaju smrti ili dugotrajnog invaliditeta zbog ozljede, bolesti ili opasnosti na radu

Povjerenica za zapošljavanje, socijalna pitanja, vještine i mobilnost radne snage Marianne Thyssen izjavila je: Pomorski promet i dalje je ključan za gospodarski razvoj Europe. Današnjim prijedlogom ojačat ćemo zaštitu pomoraca i poduprijeti pošteno tržišno natjecanje u pomorskom sektoru. Zahvaljujući boljim radnim uvjetima pomorski sektor postat će privlačniji mladim Europljanima. Ovaj prijedlog sjajan je primjer potpore koju socijalni partneri pružaju Komisiji kad je riječ o održavanju svrsishodnosti zakonodavstva EU-a.

Pomorska industrija globalne je prirode i na nju se primjenjuju različiti nacionalni zakoni, ovisno o državi brodovlasnika, državi zastave broda ili državljanstvu posade. Zbog toga je pomorcima teško ostvariti brzu i zadovoljavajuću pravnu zaštitu u slučaju napuštanja, ozljede ili smrti. Komisija predlaže poboljšanja postojećeg sustava.

Prijedlogom se poboljšava zaštita pomoraca u slučaju napuštanja, među ostalim ako brodovlasnik ne isplati ugovornu plaću tijekom razdoblja od najmanje dva mjeseca ili ako brodovlasnik ostavi pomorca bez nužnog uzdržavanja i potpore za operativnost broda. Od toga će koristi imati ne samo pomorci, nego i sve lučke kapetanije EU-a jer će se smanjiti broj problematičnih slučajeva napuštanja.

Prijedlogom se poboljšavaju i mehanizmi za osiguranje naknada. Isplata potraživanja bit će brža i lakša, čime će se pridonijeti izbjegavanju dugih kašnjenja isplata i birokracije s kojima se pomorci ili njihove obitelji često suočavaju u slučaju napuštanja, smrti ili dugotrajnog invaliditeta nastalog zbog nesreće ili bolesti na radu.

Kontekst

Prema procjenama u pomorskom prometu u državama članicama EU-a 2010. bilo je 230 000 aktivnih pomoraca. Prema studiji Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound) o socijalnom dijalogu u pomorskom sektoru i izvješću Europske komisije pomorski promet od ključne je važnosti za europsko gospodarstvo: 80 % svjetske trgovine prevozi se morem, a 40 % tereta unutar Europe prevozi se pomorskim prometom na kraćim relacijama. S obzirom na to da svake godine više od 400 milijuna putnika prođe kroz europske morske luke, pomorski promet utječe na kvalitetu života građana, bilo da je riječ o prometnim uslugama za turiste ili stanovnike otoka i rubnih regija.

U tom kontekstu Međunarodna organizacija rada donijela je 2006. Konvenciju o radu pomoraca (MLC) u cilju stvaranja jedinstvenog, dosljednog instrumenta kojim se objedinjuju svi najnoviji standardi o radu pomoraca. Tom Konvencijom predviđa se niz prava i zaštitnih mjera na radu za sve pomorce, neovisno o njihovu državljanstvu i zastavi broda. Do sada ju je ratificirala 81 država, uključujući sve države članice EU-a osim Austrije, Slovačke i Češke. Odredbe Konvencije o radu pomoraca uvrštene su u pravo EU-a Direktivom Vijeća 2009/13/EZ. Konvencijom su obuhvaćeni neki od problema povezanih s odgovornošću i naknadom na temelju odštetnih zahtjeva posade zbog smrti, tjelesne ozljede i napuštanja. Međutim, pomorci koji rade daleko od kuće i dalje su izloženi mogućem napuštanju u stranim lukama ako brodovlasnici prestanu ispunjavati svoje dužnosti. Prema podacima Međunarodne organizacije rada od 2004. napuštena su 192 trgovačka broda, od kojih je 21 brod plovio pod zastavom EU-a. U lukama EU-a 2016. napušteno je pet trgovačkih brodova na kojima je bilo 58 pomoraca.

Međunarodna konferencija rada odobrila je određene izmjene na svojem 103. zasjedanju u Ženevi 11. lipnja 2014. Sve države članice EU-a glasale su za njih. Socijalni partneri u sektoru pomorskog prometa EU-a sklopili su 5. prosinca 2016. sporazum o izmjeni Direktive 2009/13/EZ kako bi se uzele u obzir te izmjene. Prijedlogom Komisije sporazum između Udruženja brodovlasnika Europske zajednice (ECSA) i Europskog saveza transportnih radnika (ETF) prenosi se u pravo EU-a.

Pojedinosti

Datum objave
27. srpnja 2017.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj