Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak14. srpnja 2021.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 2 min

Politički dogovor o Uredbi o Aarhuškoj konvenciji: Komisija pozdravlja povećan javni nadzor nad aktima EU-a povezanima s okolišem

Komisija pozdravlja privremeni politički dogovor koji su Europski parlament i države članice EU-a u Vijeću jučer postigli o izmjeni Uredbe o Aarhuškoj konvenciji kojom će se omogućiti povećan javni nadzor nad aktima EU-a koji se odnose na okoliš...

Politički dogovor o Uredbi o Aarhuškoj konvenciji: Komisija pozdravlja povećan javni nadzor nad aktima EU-a povezanima s okolišem

Povjerenik za okoliš, oceane i ribarstvo Virginijus Sinkevičius rekao je: Pozdravljam izmjenu Uredbe o Aarhuškoj konvenciji o kojoj su suzakonodavci postigli privremeni dogovor. Njome će se europskom civilnom društvu i široj javnosti omogućiti veći nadzor nad odlukama koje utječu na okoliš. To je važan element sustava provjere i ravnoteže u vladavini prava u području okoliša kako bi se osiguralo da se europskim zelenim planom ostvare trajne promjene.

Zahvaljujući dogovorenoj izmjeni predstavnici civilnog društva moći će lakše od institucija EU-a zatražiti da preispitaju svoje akte kako bi se osigurala bolja zaštita okoliša i djelotvornije djelovanje u području klime. Nevladine organizacije za zaštitu okoliša te pojedinci čija su prava povrijeđena moći će zatražiti takvo preispitivanje. I drugi građani koji djeluju zajedno u javnom interesu moći će zatražiti isto ako zahtjev podrži barem 4 000 Europljana iz najmanje pet država članica, od kojih barem 250 iz svake od tih država članica.

Izmijenjenom Uredbom dodatno će se povećati otvorenost, odgovornost i dosljednost djelovanja Unije u području okoliša i klime te poduprijeti cilj Komisije da u okviru europskog zelenog plana ostvari transformativne promjene dodatnim osnaživanjem civilnog društva kako bi moglo pridonijeti tim promjenama.

Sljedeći koraci

Nakon privremenog političkog dogovora o najvažnijim izmjenama revidiranu Uredbu o Aarhuškoj konvenciji sad trebaju odobriti i donijeti Europski parlament i Vijeće prije nego što može stupiti na snagu.

Kontekst

Prijedlogom Komisije izmjenjuje se Uredba (EZ) br. 1367/2006, koju su Europski parlament i Vijeće donijeli 2006. kad je EU postao stranka Aarhuške konvencije.

Cilj Aarhuške konvencije je zajamčiti tri važna aspekta upravljanja okolišem: pristup informacijama, sudjelovanje javnosti u odlučivanju i pristup pravosuđu u pitanjima okoliša. Odbor za praćenje usklađenosti s Aarhuškom konvencijom prethodno je postavio određena pitanja o obvezama EU-a u pogledu pristupa pravosuđu u pitanjima okoliša. Danas dogovorenom izmjenom rješavaju se ta pitanja.

Više informacija na sljedećoj poveznici: Politički dogovor o Uredbi o Aarhuškoj konvenciji: (europa.eu)

Pojedinosti

Datum objave
14. srpnja 2021.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj