Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak7. lipnja 2021.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 5 min

Počinje primjena novih propisa EU-a o autorskom pravu – koristi za stvaratelje, poduzeća i potrošače

Ovaj ponedjeljak, 7. lipnja rok je do kojeg su države članice trebale prenijeti nove propise EU-a o autorskom pravu u nacionalno zakonodavstvo. Novom Direktivom o autorskom pravu štiti se kreativnost u digitalnom dobu, što donosi konkretne koristi...

Počinje primjena novih propisa EU-a o autorskom pravu – koristi za stvaratelje, poduzeća i potrošače

Te dvije direktive stupile su na snagu u lipnju 2019. i njima se nastoje modernizirati propisi EU-a o autorskom pravu, a potrošačima i stvarateljima omogućiti da na najbolji način iskoriste digitalni svijet u kojem usluge streaminga glazbe, platforme za video na zahtjev, satelitsko emitiranje i IPTV, servisi za prikupljanje vijesti i platforme na koje korisnici učitavaju sadržaje postaju glavni način pristupa kreativnim djelima i novinskim člancima. Novi propisi potaknut će stvaranje i širenje vrjednijeg sadržaja te omogućiti veće digitalno korištenje u najvažnijim segmentima društva, uz istovremenu zaštitu slobode izražavanja i drugih temeljnih prava. Nakon prenošenja u nacionalno zakonodavstvo počet će donositi koristi europskim građanima i poduzećima.

Izvršna potpredsjednica za Europu spremnu za digitalno doba Margrethe Vestager izjavila je: Direktiva o autorskom pravu i Direktiva o televizijskim i radijskim programima omogućit će dostupnost većeg broja sadržaja u cijeloj Uniji. Stvaratelji će dobiti pravičnu naknadu za svoj rad, a korisnici se mogu osloniti na jasna pravila koja štite slobodu govora. Prenošenjem tih dviju direktiva u nacionalno zakonodavstvo svima će nam se pružiti nove mogućnosti za najbolje moguće iskorištavanje interneta i uživanje u najboljim televizijskim i radijskim programima, među ostalim i prekogranično.

Povjerenik za unutarnje tržište Thierry Breton dodao je: Novim propisima o autorskom pravu Europa je postavila standard za korištenje kreativnog sadržaja na internetu. Ti propisi omogućuju pravičnu naknadu za stvaratelje u digitalnom prostoru, uz istodobnu zaštitu slobode izražavanja kao temeljne demokratske vrijednosti. Pokazuju i da smo odlučni osigurati da radnje koje su nezakonite izvan interneta, moraju biti nezakonite i na internetu. Konkretno, Smjernice o članku 17. potaknut će razvoj tržišta licenciranja u korist stvaratelja, ali i korisnika, kojima ćemo pružiti veću pravnu sigurnost kada učitavaju svoje sadržaje na internet.

Nova Direktiva o autorskom pravu

Direktiva o autorskom pravu na jedinstvenom digitalnom tržištu donosi nove propise o pravičnijoj naknadi za stvaratelje i nositelje autorskog prava, izdavače informativnih publikacija i novinare, osobito kada se njihova djela iskorištavaju na internetu, i veću transparentnost njihovih odnosa s internetskim platformama. Uključuje i nova jamstva za punu zaštitu slobode izražavanja europskih građana, koji će na internetu moći zakonito dijeliti svoje sadržaje. Nadalje, novi propisi pružaju veće mogućnosti za korištenje, na internetu i prekogranično, materijala zaštićenih autorskim pravom u svrhu obrazovanja, istraživanja i očuvanja kulturne baštine.

Smjernice o članku 17. Direktive o autorskom pravu

Smjernicama o članku 17. nove Direktive o autorskom pravu državama članicama nastoji se pomoći u dosljednoj primjeni te bitne odredbe. U članku 17. utvrđeno je da su pružatelji usluge dijeljenja sadržaja putem interneta dužni pribaviti odobrenje nositeljâ autorskog prava za sadržaj učitan na njihovu internetsku stranicu. Ako nisu dobili odobrenje, moraju poduzeti korake kako bi izbjegli neovlašteno učitavanje. Smjernice sadržavaju praktične informacije o glavnim odredbama članka 17., čime se sudionicima na tržištu pomaže da se u provedbi bolje usklade s nacionalnim zakonodavstvom.

U Smjernicama se uzimaju u obzir stajališta dionika i država članica prikupljena na sastancima koje je Komisija organizirala radi rasprave o najboljim načinima suradnje između platformi za dijeljenja sadržaja putem interneta i nositeljâ autorskog prava.

Nova Direktiva o televizijskim i radijskim programima

Zahvaljujući novim propisima iz Direktive o televizijskim i radijskim programima građani EU-a imat će veći izbor internetskih i prekograničnih programa. Direktiva radiotelevizijskim kućama olakšava stavljanje na raspolaganje određenih programa, uživo ili u okviru usluge propuštenih sadržaja, u svim državama članicama. Istodobno se osigurava da stvaratelji budu primjereno plaćeni za korištenje njihovih sadržaja. Direktiva usto operaterima reemitiranja olakšava distribuciju više radijskih i televizijskih kanala.

Kontekst

U rujnu 2016. Europska komisija predložila je modernizaciju propisa EU-a o autorskom pravu na jedinstvenom digitalnom tržištu kako bi ih se prilagodilo digitalnom dobu. Direktive su donesene u travnju 2019., a države članice sada moraju obavijestiti Komisiju o svojim aktima kojima se one prenose u nacionalno zakonodavstvo. Komisija će ih zatim analizirati.

Smjernice o članku 17. Direktive o autorskom pravu imaju za cilj pružiti potporu državama članicama u provedbi novih propisa o korištenju zaštićenog sadržaja kada to čine pružatelji usluge dijeljenja sadržaja putem interneta te poticati razvoj tržišta licenciranja između tih pružatelja i nositeljâ autorskog prava. Pritom se nastoji osigurati odgovarajuća ravnoteža između različitih temeljnih prava korisnikâ i nositeljâ prava. Kako bi te smjernice za države članice bile što kvalitetnije, Komisija je organizirala dijalog s dionicima o najboljim načinima suradnje između platformi za dijeljenja sadržaja putem interneta i nositeljâ autorskog prava.

U dijalogu s dionicima, koji se odvijao od listopada 2019. do veljače 2020., okupili su se predstavnici nositeljâ prava, pružateljâ usluge dijeljenja sadržaja putem interneta, potrošačâ, korisnikâ i organizacija za temeljna prava kako bi razmjenjivali mišljenja i raspravljali o mogućim praktičnim rješenjima za primjenu članka 17. Za završetak tog dijaloga s dionicima, Komisija je od srpnja do rujna 2020. provela ciljano pisano savjetovanje. Nakon toga o različitim elementima Smjernica raspravljalo se s državama članicama i u okviru Odbora za kontakt o pitanjima autorskog prava.

Dodatne informacije

Pitanja i odgovori – Novi propisi EU-a o autorskom pravu

Pitanja i odgovori – Direktiva o televizijskim i radijskim programima

Smjernice o članku 17.

Nova Direktiva o autorskom pravu

Nova Direktiva o televizijskim i radijskim programima

Modernizacija propisa EU-a o autorskom pravu

Brošura: Autorsko pravo na jedinstvenom digitalnom tržištu

Informativni članak: Poboljšavanje pristupa audiovizualnim sadržajima u Europskoj uniji

Pojedinosti

Datum objave
7. lipnja 2021.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj