Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak9. rujna 2021.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 3 min

Početak primjene strožih pravila EU-a o kontroli izvoza

EU je od danas sposobniji reagirati na nove sigurnosne rizike i nove tehnologije. Danas na snagu stupa nova uredba o kontroli izvoza. Postrožit će kontrolu trgovine robom s dvojnom namjenom, odnosno civilnom robom i tehnologijama s mogućom vojnom ili...

Početak primjene strožih pravila EU-a o kontroli izvoza

Izvršni potpredsjednik Komisije i povjerenik EU-a za trgovinu Valdis Dombrovskis izjavio je: Moramo bolje reagirati na nove prijetnje u sve nestabilnijem svijetu. To znači čvršću kontrolu nad tehnologijama s dvojnom namjenom, među ostalim i tehnologijama za kibernadzor koje se mogu zloupotrijebiti za kršenje ljudskih prava. Zahvaljujući tim novim pravilima EU-a države članice odsad će još intenzivnije surađivati među sobom i sa saveznicima na pitanjima potencijalnih sigurnosnih rizika od biotehnologije, umjetne inteligencije i drugih novih tehnologija. Udružit ćemo se i kako bismo osigurali jednake uvjete za poduzeća, primjerice u kontekstu novog Vijeća za trgovinu i tehnologiju EU-a i SAD-a.

Novi okvir Uniji omogućuje da poduzme nekoliko važnih mjera za objedinjavanje stručnog znanja i rješavanje određenih nedostataka, osobito u pogledu kibernadzora (za koji su u pripremi smjernice za postupanje s dužnom pažnjom), ali i novih tehnologija s dvojnom namjenom kao što je napredno računalstvo.

Uredbom se povećava transparentnost jer je proširen opseg savjetovanja i izvješćivanja između država članica i Komisije, što pak olakšava razvoj nove platforme EU-a za elektroničko licenciranje koja se već probno koristi u četiri države članice.

Daje i pravnu osnovu za djelovanje EU-a na multilateralnoj, plurilateralnoj i bilateralnoj razini – prepoznajući da uspješnost kontrola ovisi o suradnji glavnih proizvođača tehnologije – i temelji se na postojećem multilateralnom okviru za kontrolu izvoza, točnije Wassenaarskom aranžmanu, koji je osnova za mnoga ograničenja uvedena uredbom na razini EU-a.

Pozadina

U rujnu 2016. Komisija je donijela zakonodavni prijedlog za modernizaciju EU-ove kontrole izvoza osjetljive robe i tehnologije s dvojnom namjenom kako bi zamijenila uredbu iz 2009. Takva roba ima brojne civilne namjene, ali se može upotrijebiti i u obrambene i obavještajne svrhe te u svrhu kaznenog progona (nuklearni i posebni materijali, telekomunikacije, elektronika i računala, zračna i svemirska oprema, pomorska oprema itd.). Moguće ju je zlorabiti i za kršenje ljudskih prava.

Nova uredba uključuje mnoge Komisijine prijedloge za sveobuhvatno poboljšanje sustava i povećat će djelotvornost postojećeg sustava EU-a za kontrolu izvoza zahvaljujući:

  • uvođenju nove dimenzije „ljudske sigurnosti” kako bi Unija mogla odgovoriti na izazove koje donose nove tehnologije s dvojnom namjenom koje su rizik za nacionalnu i međunarodnu sigurnost (posebno tehnologije za kibernadzor) te zaštititi ljudska prava
  • ažuriranju ključnih pojmova i definicija (npr. definicija „izvoznika” sad se odnosi na fizičke osobe i istraživače koji sudjeluju u prijenosu tehnologije s dvojnom namjenom)
  • pojednostavnjenju i usklađivanju postupaka licenciranja te omogućavanju Komisiji da „pojednostavnjenim” postupkom (tj. delegiranim aktom) izmijeni popis robe ili odredišta na koje se primjenjuju posebni oblici kontrole, čime će sustav kontrole izvoza postati fleksibilniji i prilagodljiviji promjenama
  • poboljšanju razmjene informacija između tijela za licenciranje i Komisije radi povećanja transparentnosti odluka o licenciranju
  • koordinaciji i potpori strogoj provedbi kontrola, među ostalim poboljšanju sigurne elektroničke razmjene informacija između tijela za licenciranje i tijela za provedbu propisa
  • razvoju EU-ova programa za izgradnju kapaciteta i osposobljavanje namijenjenog tijelima država članica nadležnima za licenciranje i provedbu propisa
  • intenzivnijim kontaktima s industrijom i transparentnosti prema dionicima putem strukturiranog odnosa s privatnim sektorom u obliku posebnih savjetovanja s dionicima koje provodi odgovarajuća Komisijina skupina sastavljena od stručnjaka iz zemalja članica.
  • omogućavanju intenzivnijeg dijaloga s trećim zemljama i nastojanjima da se postignu jednaki uvjeti tržišnog natjecanja na globalnoj razini.

Više informacija

Uredba o kontroli izvoza

Prošireno priopćenje – Provedba Uredbe

Kontrola trgovine robom s dvojnom namjenom

Pojedinosti

Datum objave
9. rujna 2021.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj