Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak17. prosinca 2014.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 2 min

Plan rada Europske komisije za zapošljavanje, rast i ulaganja

Europska komisija prihvatila je 16. prosinca 2014. svoj program rada za 2015. kojim se utvrđuju mjere koje Komisija namjerava poduzeti tijekom sljedećih dvanaest mjeseci kako bi se pridonijelo zapošljavanju, rastu i ulaganjima, a građanima donijela...

jean-claude-juncker_1.jpg

Glavni planovi za 2015. su, među ostalim, sljedeći:

  • Ostvarivanje našeg plana ulaganja za Europu – Provedba plana ulaganja u vrijednosti od 315 milijardi eura koji su predsjednik Juncker i potpredsjednik Katainen najavili 26. studenoga kako bi se potaknulo realno gospodarstvo, otvorilo nova radna mjesta i potaknulo rast.
  • Ambiciozan paket za jedinstveno digitalno tržište – Stvaranje uvjeta za aktivno digitalno gospodarstvo i društvo dopunjavanjem telekomunikacijskog regulatornog okruženja, modernizacijom pravila o autorskim pravima, pojednostavnjenjem pravila za potrošače pri internetskoj i digitalnoj kupnji, poboljšanjem sigurnosti na internetu i širenjem digitalizacije.
  • Stvaranje europske energetske unije – Djelovanje na osiguravanju sigurnosti opskrbe energijom, integraciji nacionalnih energetskih tržišta, smanjivanju potražnje za energijom u Europi i promicanju zelene tehnologije.
  • Pravedniji pristup oporezivanju: Akcijski plan o nastojanjima za suzbijanje utaje poreza i poreznih prijevara, uključujući mjere na razini EU-a kako bi se prebacilo na sustav na temelju kojeg je zemlja u kojoj dobit nastaje istovremeno i zemlja oporezivanja, uključujući automatsku razmjenu informacija o poreznim rješenjima i stabilizaciji osnovica poreza na dobit.
  • Europska migracijska agenda – Stvaranje novog cjelovitog pristupa koji će obuhvaćati i zakonitu migraciju kako bi EU postao privlačnije odredište za vrlo stručne ljude i poduzeća i poboljšavanje upravljanja migracijom u EU putem bolje suradnje s trećim zemljama, solidarnosti među našim državama članicama i suzbijanja trgovine ljudima.
  • Dublja ekonomska i monetarna unija: Jačanje arhitekture ekonomske i monetarne unije kako bi se održalo povjerenje građana i tržišta, poboljšalo ekonomsko upravljanje i oživjelo socijalni dijalog na svim razinama.

U okviru toga, Junckerova komisija je predložila 23 nove inicijativePripremajući program rada, Komisija je preispitala oko 450 prijedloga na redu za prihvaćanje u Europskom parlamentu i Vijeću te za njih 80 predlaže povlačenje ili izmjenu (vidi popis). Neki se prijedlozi povlače jer nisu u skladu s prioritetima nove Komisije. U mnogim se slučajevima Komisija i dalje obvezuje ispuniti željene ciljeve, no prijedlozi su beskorisni ako ih se zaboravi na pregovaračkom stolu ili ako se tijekom pregovora toliko razvodne da više ne mogu ispuniti svoju prvotnu svrhu. U tom slučaju Komisija će predložiti nove, bolje načine za postizanje tih ciljeva. Prije nego što formalno povuče predmetne prijedloge, Komisija će pričekati objavu stajališta Europskog parlamenta i Vijeća o njima.

Program rada za 2015. odraz je Komisijine osnažene predanosti poboljšanju regulative na temeljima programa za povećanje regulatorne učinkovitosti (REFIT), čime se želi smanjiti birokracija i ukloniti regulatorno opterećenje te pridonijeti stvaranju poticajnog okruženja za ulaganja. Kolegij povjerenika utvrdio je niz prijedloga i postojećih propisa (vidi popis) koji će se preispitati i izmijeniti kako bi bolje služili europskim građanima i poduzetnicima. To uključuje i pojednostavnjenje, primjerice u području zajedničke poljoprivredne politike.

Prije nego što je predstavila program rada, Komisija je prvi put stupila u dijalog s Europskim parlamentom i Vijećem kako bi unaprijed osigurala njihovu potporu. Komisija vjeruje da su prijedlozi korisni samo ako se donesu, prihvate i pravilno provode u praksi, za što je nužna potpora suzakonodavaca.

Dodatne informacije

Političke smjernice predsjednika Junckera:

Program rada Europske komisije 2015. – web-mjestoRad Europske komisije – web-mjesto

Prethodni programi rada Komisije i ključni dokumenti

Program REFIT Europske komisije – web-mjesto

Pojedinosti

Datum objave
17. prosinca 2014.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj