Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak28. travnja 2016.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 3 min

Paket Europske komisije o povredama propisa

Europska komisija u svojem mjesečnom paketu odluka o povredama propisa provodi pravne postupke protiv država članica zbog nepoštovanja obveza koje imaju u skladu s pravom EU-a. Tim se odlukama, kojima su obuhvaćeni različiti sektori te područja...

shutterstock-132216104_0.jpg

Pregled po područjima politika

Europska komisija u svojem mjesečnom paketu odluka o povredama propisa provodi pravne postupke protiv država članica zbog nepoštovanja obveza koje imaju u skladu s pravom EU-a. Tim se odlukama, kojima su obuhvaćeni različiti sektori te područja politika EU-a nastoji osigurati ispravna primjena prava EU-a na korist građana i poslovnih subjekata.
Ključne odluke koje je donijela Komisija (uključujući 2 službene opomene, 35 obrazložena mišljenja i 6 upućivanja Sudu Europske unije) prikazane su u nastavku i razvrstane prema području politike. Komisija je zaključila i 113 predmeta u kojima su problemi s dotičnim državama članicama riješeni bez potrebe za dodatnim postupanjem Komisije.

Informativni grafikoni memorandum


o općem postupku zbog povrede propisa EU-a. Dodatne informacije o donesenim odlukama dostupne su u registru odluka o povredi propisa


.

U slučaju Hrvatske, Europska je komisija donijela obrazložena mišljenja u dvaju područja politika EU-a, a to su politika Okoliš i politika Mobilnost i Promet:

3. Okoliš

Dodatne informacije: Enrico Brivio – Tel.: +32 229 56172, Iris Petsa – Tel.: +32 229 93321)

Obrazložena mišljenja

Otpad: Komisija zahtijeva od HRVATSKE da donese mjere za gospodarenje otpadom i sprečavanje stvaranja otpada
Komisija poziva Hrvatsku da donese plan gospodarenja otpadomi program za sprečavanje stvaranja otpada


kao temelj nacionalne politike gospodarenja otpadom u skladu s ciljevima zakonodavstva EU-a o otpadu


(Direktiva 2008/98/EZ) i kružne ekonomije


. To su ujedno i preduvjeti za upotrebu sredstava EU-a. Planovima i programima za gospodarenje otpadom nastoji se smanjiti utjecaj otpada na okoliš i ljudsko zdravlje te poboljšati učinkovitost iskorištavanja resursa u cijeloj Uniji. Hrvatska je imala nacionalni plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2007.–2015., međutim, propustila ga je revidirati, produljiti njegovo trajanje ili donijeti novi plan za nadolazeće razdoblje. Hrvatska također dvije godine kasni s donošenjem programa za sprečavanje stvaranja otpada koji se trebao početi provoditi najkasnije 12. prosinca 2013. Programom bi trebalo nastojati smanjiti količinu otpada stvorenog na izvoru mjerama kao što su poboljšanje načina proizvodnje i poticanja potrošača da se okrenu zelenijim proizvodima i smanjenoj upotrebi ambalaže. Komisija je stoga odlučila uputiti obrazloženo mišljenje. Ako Hrvatska ne postupi u skladu s tim u roku od dva mjeseca, predmet se može uputiti Sudu Europske unije. Taj je predmet dio horizontalnih provedbenih mjera protiv nekoliko država članica.

6. Mobilnost i promet

(Dodatne informacije: Jakub Adamowicz – Tel.: +32 229 50595, Alexis Perier – Tel.: +32 229 69143)

Obrazložena mišljenja

Promet: Komisija zahtijeva od HRVATSKE, NJEMAČKE i ŠPANJOLSKE da ratificiraju pristupanje EU-a Međunarodnoj konvenciji Eurocontrola
Europska komisija zahtijeva od Hrvatske, Njemačke i Španjolske da ratificiraju Protokol o pristupanju Europske zajednice Međunarodnoj konvenciji Eurocontrolate od Njemačke i Španjolske da ratificiraju Protokol o konsolidaciji Međunarodne konvencije Eurocontrola od 13. prosinca 1960. Europska organizacija za sigurnost zračne plovidbe, Eurocontrol


, podupire EU u provedbi europskog jedinstvenog neba


, što je na listi prioriteta Strategije zrakoplovstva za Europu


. Međutim, dok protokoli nisu ratificirani, ne može se dovršiti postupak pristupanja EU-a Međunarodnoj konvenciji Eurocontrola. Komisija smatra da Hrvatska, Njemačka i Španjolska ne ispunjavaju svoje obveze u skladu s člankom 4. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU)


. Tim se člankom utvrđuje načelo iskrene suradnje i naglašava obveza država članica da olakšavaju postizanje ciljeva Europske unije te da se suzdržavaju od mjera kojima bi se moglo ugroziti postizanje ciljeva Unije. Hrvatska, Njemačka i Španjolska imaju rok od dva mjeseca za odgovor. U protivnom, Europska komisija može odlučiti uputiti predmete Sudu Europske unije.

Više: MEMO-16-1452

Pojedinosti

Datum objave
28. travnja 2016.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj