Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak30. rujna 2020.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 5 min

Ostvarenje europskog prostora obrazovanja do 2025. i prilagodba obrazovanja i osposobljavanja digitalnom dobu

Komisija je danas donijela dvije inicijative kojima će se ojačati doprinos obrazovanja i osposobljavanja oporavku EU-a od krize uzrokovane koronavirusom te pridonijeti izgradnji zelene i digitalne Europe. U viziji europskog prostora obrazovanja koju...

Ostvarenje europskog prostora obrazovanja do 2025. i prilagodba obrazovanja i osposobljavanja digitalnom dobu

U Komunikaciji o europskom prostoru obrazovanja navodi se kako suradnja može unaprijediti kvalitetu, uključivost te digitalnu i zelenu dimenziju obrazovnih sustava država članica. Države članice mogu zajedno oblikovati europski prostor obrazovanja koji se temelji na slobodi učenika i studenata da uče, a učitelja i nastavnika da rade bilo gdje u Europi te slobodi obrazovnih ustanova da se međusobno povezuju u Europi i šire.

Europski prostor obrazovanja temelji se na šest dimenzija: kvaliteta, uključivost i rodna ravnopravnost, zelena i digitalna tranzicija, učitelji i nastavnici, visoko obrazovanje, snažnija Europa u svijetu. Cilj je inicijativa pronaći načine da se poboljša kvaliteta, posebno u pogledu osnovnih i digitalnih vještina, poveća uključivost i rodna osjetljivost u školskom obrazovanju te poboljša uspjeha u školi. Tako će se pridonijeti boljem razumijevanju klimatskih promjena i održivosti, povećati ekologizacija obrazovne infrastrukture, pružiti potpora učiteljskoj struci, nastaviti rad na inicijativi „Europska sveučilišta“ i jačati povezanost među ustanovama za obrazovanje i osposobljavanje.

U Komunikaciji se utvrđuju i sredstva i ključne etape za postizanje europskog prostora obrazovanja do 2025., a sve će se provoditi uz potporu europskog plana oporavka (NextGenerationEU) i programa Erasmus+. Kako bi se potaknule i pratile reforme, predlaže se okvir za suradnju s državama članicama i dionicima u području obrazovanja, koji će uključivati strukturu za izvješćivanje i analizu s dogovorenim obrazovnim ciljevima. Rad na uspostavi europskog prostora obrazovanja provodit će se u sinergiji s Programom vještina za Europu, obnovljenom politikom strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te europskim istraživačkim prostorom.

U akcijskom planu za digitalno obrazovanje (2021. – 2027.) predlaže se niz inicijativa za visokokvalitetno, uključivo i pristupačno digitalno obrazovanje u Europi. Time bi se trebala ojačati suradnja među državama članicama na europskoj razini te suradnja s dionicima i među njima kako bi sustavi obrazovanja i osposobljavanja postali doista prikladni za digitalno doba. Zbog krize uzrokovane koronavirusom nastava na daljinu postala je najvažnija obrazovna praksa. To je ukazalo na hitnu potrebu za poboljšanjem digitalnog obrazovanja kao ključnog strateškog cilja za visokokvalitetno poučavanje i učenje u digitalnom dobu. Budući da su hitne mjere iz prve faze pandemije iza nas, potreban nam je strateški i dugoročni pristup digitalnom obrazovanju i osposobljavanju.

Akcijski plan ima dva dugoročna strateška prioriteta: (i) poticanje razvoja uspješnog ekosustava digitalnog obrazovanja i (ii.) jačanje digitalnih kompetencija za digitalnu transformaciju. Kako bi ojačala suradnju i razmjenu u digitalnom obrazovanju na razini EU-a, Komisija će osnovati europsku platformu za digitalno obrazovanje, koja će poticati suradnju i sinergijsko djelovanje različitih područja politike povezanih s digitalnim obrazovanjem, uspostaviti mrežu nacionalnih savjetodavnih službi i jačati dijalog među dionicima iz javnog i privatnog sektora.

Obje će inicijative biti temelj i za treći europski sastanak na vrhu o obrazovanju koji će se održati putem interneta 10. prosinca. Komisija kao domaćin želi okupiti ministre i ključne dionike kako bi se raspravljalo o tome kako obrazovanje i osposobljavanje prilagoditi digitalnom dobu.

Izjave članova Kolegija

Izvršna potpredsjednica Komisije za Europu spremnu za digitalno doba Margrethe Vestager izjavila je: Obrazovanje i osposobljavanje pretrpjeli su goleme poremećaje zbog bolesti COVID-19 i naglog prelaska na učenje na daljinu i na internetu. Masovna uporaba tehnologije razotkrila je mnoge nedostatke i slabe točke, ali i stvorila priliku za potpunu prilagodbu obrazovanja i osposobljavanja digitalnom dobu. 95 % ispitanika koji su sudjelovali u javnom savjetovanju o akcijskom planu za digitalno obrazovanje vidi krizu kao prekretnicu u načinu na koji se tehnologija upotrebljava u obrazovanju i osposobljavanju. To nas potiče da obrazovanje moderniziramo i prilagodimo digitalnom dobu.

Potpredsjednik za promicanje europskog načina života Margaritis Schinas izjavio je: Obrazovanje je okosnica europskog načina života. Naša vizija europskog prostora obrazovanja duboko je ukorijenjena u vrijednostima slobode, raznolikosti, ljudskih prava i socijalne pravde. Zajedno s akcijskim planom za digitalno obrazovanje predlažemo nove inicijative za učenje i suradnju u cijeloj Europi, za naše mlade, za naše građane i za naše blagostanje.

Povjerenica za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade Mariya Gabriel istaknula je: Europski prostor obrazovanja i akcijski plan za digitalno obrazovanje važni su za europski oporavak i budući rast. Donose zajedničku viziju budućnosti obrazovanja povezanu s onim što želimo ostvariti u digitalnoj i zelenoj tranziciji. Sada se moramo usredotočiti na provedbu i stvaranje sinergija među njima.

Kontekst

Europski prostor obrazovanja temelji se na desetljećima suradnje u području obrazovanja na razini EU-a. Strateški okvir za europsku suradnju u području obrazovanja i osposobljavanja (ET 2020.) pomogao je u izgradnji povjerenja i međusobnog razumijevanja koji doprinose ostvarivanju prvih inicijativa za europski prostor obrazovanja.

Šefovi država i vlada raspravljali su 2017. o obrazovanju i osposobljavanju na sastanku na vrhu o socijalnim pitanjima u Göteborgu, na temelju komunikacije Komisije u kojoj se iznosi vizija europskog prostora obrazovanja do 2025. Nakon toga je Vijeće u prosincu 2017. donijelo zaključke u kojima su države članice, Vijeće i Komisija pozvani da nastave s radom na programu iz Göteborga. Otad su mnoge inicijative već razrađene. Na temelju tog opsežnog pripremnog rada Komisija u današnjoj komunikaciji iznosi viziju europskog prostora obrazovanja, zajedno s pojačanim pristupom za njegovo ostvarenje do 2025. Europski prostor obrazovanja povezan je i s instrumentom Next Generation EU i dugoročnim proračunom Europske unije za razdoblje 2021. – 2027.

U tom je kontekstu akcijski plan za digitalno obrazovanje kamen temeljac digitalne tranzicije u Europi. On se nastavlja na prvi akcijski plan za digitalno obrazovanje donesen u siječnju 2018., koji istječe ove godine. Novi je plan ambiciozniji, posebno stoga što obuhvaća i područja izvan formalnog obrazovanja i traje dulje, do 2027.

Više informacija

Informativni članak – Europski prostor obrazovanja

Informativni članak – Akcijski plan za digitalno obrazovanje

Komunikacija – Europski prostor obrazovanja

Akcijski plan za digitalno obrazovanje

Pojedinosti

Datum objave
30. rujna 2020.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj