Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak6. veljače 2017.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 2 min

Okoliš: nov način pružanja pomoći državama članicama

Poboljšanje u primjeni pravila EU-a za gospodarenje otpadom, prirodu i biološku raznolikost, kvalitetu zraka te kvalitetu vode i upravljanje njome. Komisija je danas donijela Pregled aktivnosti u području okoliša, novi alat za poboljšanje provedbe...

20141028_reducing-emission_4.jpg

Pregled aktivnosti u području okoliša: nov način pružanja pomoći državama članicama kako bi bolje primjenjivale pravila EU-a u korist građana, uprava i gospodarstva

Punom provedbom zakonodavstva EU-a u području okoliša gospodarstvo bi EU-a svake godine moglo uštedjeti 50 milijardi eura na zdravstvenim troškovima i izravnim troškovima za okoliš. Prema podacima Eurobarometra tri od četiri građanina smatraju da je europsko zakonodavstvo neophodno za zaštitu okoliša u njihovoj zemlji, dok se četiri od pet slažu da bi europske institucije trebale moći provjeravati primjenjuju li se zakoni ispravno.

Današnji paket sadržava:28 izvješća za zemlje u kojima se ukazuje na njihove jake strane, prilike za poboljšanje i slabosti; komunikaciju u kojoj su sažeto prikazani politički zaključci na temelju tih izvješća i ispitivanja zajedničkih trendova u područjima kao što su kvaliteta zraka, upravljanje otpadom i kružno gospodarstvo, kvaliteta vode te zaštita prirode i biološke raznolikosti te preporuke za poboljšanja svim državama članicama.Pregled pokazuje da je u području upravljanja otpadom sprečavanje nastanka otpada i dalje važan izazov svim državama članicama, a šest ih nije uspjelo ograničiti odlaganje biorazgradivog komunalnog otpada. Punim pridržavanjem politike EU-a o otpadu do 2020. moglo bi se otvoriti dodatnih 400 000 radnih mjesta.

Unatoč mnogim uspješnim primjerima na lokalnoj razini u području prirode i biološke raznolikosti provedbu zakonodavstva EU-a povezanog s prirodom treba ubrzati, kako je potvrđeno Provjerom prikladnosti direktiva o pticama i staništima EU-a. Inače će se smanjenje biološke raznolikosti u EU-u nastaviti, a time se ugrožava sposobnost ekosustava da ispunjava potrebe čovječanstva u budućnosti.

U 23 od 28 država članica standardne vrijednosti pokazatelja kvalitete zraka i dalje se premašuju – ukupno u više od 130 gradova diljem Europe.

Promet je glavni izvor problema s kvalitetom zraka. Trebalo bi pojačati i aktivnosti na smanjenju buke iz okoliša, drugom najvećem uzročniku lošeg zdravlja iz okoliša.U području kvalitete vode i upravljanja njome većina država članica teško postiže potpunu usklađenost u prikupljanju i pročišćavanju komunalnih otpadnih voda te je EU poduzela pravne mjere protiv 13 država članica. Koncentracije nitrata i razine eutrofikacije i dalje su ozbiljan problem u gotovo svim državama članicama.

Nekoliko je glavnih uzroka zajedničko za više država članica: neučinkovita koordinacija između administrativnih razina, nedovoljan kapacitet te nedostatak znanja i podataka.
Pojedinosti

Datum objave
6. veljače 2017.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj