Glavni sadržaj
Logotip Europske komisije
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak24. srpnja 2020.Predstavništvo u Hrvatskoj

Odgovor na koronavirus: Tržišta kapitala u službi oporavka Europe

Europska komisija donijela je danas paket o oporavku za tržišta kapitala koji je dio njezine opće strategije oporavka nakon krize uzrokovane bolešću COVID-19. Komisija je 28. travnja već predložila Paket mjera o bankarstvu kako bi se bankama olakšalo...

Odgovor na koronavirus: Tržišta kapitala u službi oporavka Europe

Valdis Dombrovskis, izvršni potpredsjednik nadležan za gospodarstvo u interesu građana, izjavio je: Nastavljamo s mjerama pomoći građanima i poduzećima Unije za vrijeme krize i oporavka nakon krize. Među ostalim, poduzetnicima treba pomoći da dođu do kapitala na otvorenim tržištima. Današnje ciljane izmjene olakšat će našim poduzetnicima da dođu do financijskih sredstava koja su im potrebna i za ulaganja u naše gospodarstvo. Tržišta kapitala od vitalne su važnosti za oporavak jer financiranje samo javnim sredstvima neće biti dovoljno za ponovno pokretanje naših gospodarstava. Opsežniji akcijski plan za uniju tržišta kapitala predstavit ćemo u rujnu.

Paket sadržava ciljane prilagodbe Uredbe o prospektu, MiFID-a II i propisa o sekuritizaciji. Sve su te izmjene važni elementi projekta unije tržišta kapitala u cilju bolje integracije tržišta kapitala država članica i ravnopravnog pristupa ulaganjima i prilikama za financiranje u cijeloj Uniji.

Ciljane izmjene pravila o prospektu – Prospekt EU-a za oporavak Jednostavna izrada – Jednostavno čitanje – Jednostavna provjera

Prospekt je dokument koji trgovačka društva uz svoje izdanje dionica i obveznica trebaju objaviti svojim ulagateljima. Komisija je danas predložila „Prospekt za oporavak Unije” – skraćeni oblik prospekta – za društva prisutna na tržištu kapitala. Taj privremeni prospekt društvima bi bio jednostavan za izradu, ulagateljima jednostavan za čitanje, a nacionalnim nadležnim tijelima jednostavan za provjeru. Tekst prospekta sveo bi se s uobičajenih nekoliko stotina stranica na samo 30-ak stranica. Time bi se društvima pomoglo da pribave kapital, npr. dionice, bez dodatnog zaduživanja. Drugim ciljanim izmjenama Uredbe o prospektu želi se olakšati prikupljanje sredstava bankama koje su najvažnije za financiranje oporavka realnog gospodarstva.

Ciljane izmjene zahtjeva MiFID-a II za europska poduzeća

Komisija je danas predložila neke ciljane izmjene zahtjeva iz MiFID-a II kako bi se donekle smanjilo administrativno opterećenje kojemu su iskusni ulagatelji u svojem odnosu s poduzećima izloženi. Ulagatelji s manje iskustva (kao što su kućanstva koja ulažu svoju ušteđevinu za umirovljenje) bit će i dalje zaštićeni kao i dosad. Te se izmjene odnose na nekoliko zahtjeva za koje je već (za vrijeme javnog savjetovanja o MiFID-u i MiFIR-u) utvrđeno da su pretjerano opterećenje i da koče razvoj europskih tržišta. Zbog aktualne je krize još važnije otkloniti nepotrebno opterećenje i pružiti prilike novim tržištima. Komisija zato predlaže da se zahtjevi prilagode tako da se osiguraju visoka razina transparentnosti prema klijentu i najviši standardi zaštite, a za europska poduzeća prihvatljivi troškovi ispunjenja zahtjeva. Komisija je danas započela i javno savjetovanje o izmjenama delegirane direktive MiFID II o povećanju pokrića za istraživanje za izdavatelje koji su mala i srednje kapitalizirana poduzeća i za obveznice. Osobito malim i srednjim poduzećima treba dosta investicijskog istraživanja da bi postigli veću vidljivost i privukli nove ulagatelje. Danas su predložene i izmjene pravila iz MiFID-a koja utječu na tržišta energetskih izvedenica. Time se želi potaknuti razvoj tržišta energetskih izvedenica u eurima, što je važno za međunarodnu ulogu eura, a europskim poduzećima omogućiti pokriće rizika, uz istodobnu zaštitu integriteta tržišta robom, osobito poljoprivrednih proizvoda.

Ciljane izmjene propisa o sekuritizaciji

Komisija je danas predložila paket mjera o izmjenama Uredbe o sekuritizaciji i Uredbe o kapitalnim zahtjevima. Sekuritizacija je transakcija kojom banke mogu portfelj kredita pretvoriti u vrijednosne papire i prodati ih na tržištima kapitala. Izmjenama se želi olakšati sekuritizacija u vrijeme oporavka Europe tako što će se bankama omogućiti da prošire svoje kreditiranje i bilance očiste od neprihodujućih izloženosti. Bankama treba omogućiti da dio rizika kreditiranja malih i srednjih poduzeća prenesu na tržišta, kako bi ih mogle nastaviti kreditirati. Komisija predlaže i poseban okvir za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu bilančnu sekuritizaciju na koju bi se primjenjivao bonitetni tretman koji odražava stvarnu rizičnost tih instrumenata. Komisija osim toga predlaže da se uklone postojeće regulatorne prepreke sekuritizaciji neprihodujućih izloženosti. To bi bankama omogućilo da se riješe neprihodujućih izloženosti koje bi mogle očekivano rasti zbog krize uzrokovane bolešću COVID-19. Današnje su izmjene rezultat opsežnog rada i analize Europskog nadzornog tijela za bankarstvo iz 2019. i 2020.

Više informacija možete pronaći ovdje.

Pojedinosti

Datum objave
24. srpnja 2020.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj