Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak12. travnja 2021.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 3 min

Odgovor na koronavirus: Komisija predlaže da se osnovni proizvodi i usluge koje EU distribuira izuzmu od plaćanja PDV-a u kriznim vremenima

Europska komisija danas je predložila da se proizvodi i usluge koje ona, tijela i agencije EU-a stavljaju na raspolaganje državama članicama i građanima u kriznim vremenima izuzmu od poreza na dodanu vrijednost (PDV). Prijedlog se temelji na iskustvu...

Odgovor na koronavirus: Komisija predlaže da se osnovni proizvodi i usluge koje EU distribuira izuzmu od plaćanja PDV-a u kriznim vremenima

Nakon što se uvedu nove mjere, Komisija i druge agencije i tijela EU-a moći će uvoziti i nabavljati proizvode i usluge namijenjene za distribuciju u EU-u tijekom hitnih intervencija bez plaćanja PDV-a. Primatelji mogu biti države članice ili treće strane, kao što su nacionalna tijela ili institucije (na primjer, bolnica, nacionalno tijelo nadležno za zdravstvo ili odgovor na katastrofe). Proizvodi i usluge obuhvaćene predloženim izuzećem uključuju, na primjer:

  • dijagnostičke testove i materijale za ispitivanje te laboratorijsku opremu
  • osobnu zaštitnu opremu kao što su rukavice, respiratori, maske, ogrtači, proizvodi i oprema za dezinfekciju
  • šatore, sklopive krevete, odjeću i hranu
  • opremu za traganje i spašavanje, vreće s pijeskom, prsluke za spašavanje i čamce na napuhavanje
  • antimikrobna sredstva i antibiotike, protuotrove (npr. kemijske), lijekove za ozljede uzrokovane zračenjem, tablete joda
  • proizvode od krvi ili protutijela
  • uređaje za mjerenje zračenja
  • razvoj, proizvodnju i nabavu potrebnih proizvoda, istraživačke i inovacijske aktivnosti, strateško stvaranje zaliha proizvoda farmaceutska odobrenja, objekte za karantenu, klinička ispitivanja, dezinfekciju prostora itd.

Europski povjerenik za gospodarstvo Paolo Gentiloni izjavio je: Pandemija bolesti COVID-19 pokazala nam je da su krize ove vrste višedimenzionalne i da imaju dalekosežan utjecaj na naša društva. Brz i učinkovit odgovor od ključne je važnosti. Moramo ponuditi najbolje rješenje kako bismo se pripremili za budućnost. Današnjim se prijedlogom podupire cilj EU-a da što bolje reagira na krize i hitne situacije u EU-u. Osigurat će se i da financijski učinak pružanja pomoći na razini EU-a za borbu protiv pandemije i potporu oporavku bude što veći.

Sljedeći koraci

O zakonodavnom prijedlogu kojim će se izmijeniti Direktiva o PDV-u mišljenje će dati Europski parlament, a Vijeću će ga se proslijediti na donošenje.

Države članice do 30. travnja 2021. trebaju donijeti i objaviti zakone i druge propise koji su potrebni radi usklađivanja s ovom Direktivom. Dužne su ih primjenjivati od 1. siječnja 2021.

Kontekst

Pandemija koronavirusa ukazala je na važnost dosljedne, odlučne i centralizirane pripreme i odgovora na razini EU-a u kriznim vremenima. U kontekstu pandemije koronavirusa Komisija predsjednice Von der Leyen već je iznijela planove za jačanje pripravnosti EU-a i ublažavanje prekograničnih prijetnji zdravlju te je predstavila temelje snažnije europske zdravstvene unije. Komisija je istodobno predložila jačanje suradnje među državama članicama EU-a u okviru Mehanizma EU-a za civilnu zaštitu s ciljem poboljšanja odgovora na buduće prirodne katastrofe ili katastrofe uzrokovane ljudskim djelovanjem. Na primjer, u kontekstu nove europske zdravstvene unije najavila je osnivanje tijela za odgovor na zdravstvene krize (HERA), obuhvaćajući cijeli lanac vrijednosti od osmišljavanja do distribucije i uporabe.

EU je već poduzeo mjere u području oporezivanja i carine za pomoć u borbi protiv pandemije koronavirusa i oporavku od nje. U travnju 2020. postigao je dogovor o ukidanju carina i PDV-a na uvoz maski i druge zaštitne opreme potrebne za borbu protiv pandemije. To je izuzeće i dalje na snazi i u tijeku su planovi za njegovo produljenje. U prosincu 2020. države članice EU-a postigle su dogovor o novim mjerama koje je predložila Komisija kako bi se omogućilo privremeno izuzeće od plaćanja PDV-a za cjepiva i komplete za testiranje koji se prodaju bolnicama, liječnicima i pojedincima, kao i za usko povezane usluge. U skladu s izmijenjenom direktivom države članice mogu primjenjivati snižene ili nulte stope PDV-a na cjepiva i komplete za testiranje ako tako odluče.

Dodatne informacije

Komisija predlaže da se osnovni proizvodi i usluge koje EU distribuira izuzmu od plaćanja PDV-a u kriznim vremenima

Direktiva Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća 2006/112/EZ u pogledu izuzeća za uvoz i određene isporuke, s obzirom na Unijine mjere od javnog interesa

Odgovor na COVID-19 u području oporezivanja i carina

Pojedinosti

Datum objave
12. travnja 2021.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj