Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Informativni članak19. srpnja 2022.Predstavništvo u Hrvatskoj

Obrambena industrija: EU će ojačati europsku obrambenu industriju zajedničkom nabavom s pomoću instrumenta od 500 milijuna eura

Odluke o kratkoročnim nabavama imat će dugoročniji učinak na tržišne izglede Europske obrambene tehnološke i industrijske baze (EDTIB) za sljedeća desetljeća.

Obrambena industrija: EU će ojačati europsku obrambenu industriju zajedničkom nabavom s pomoću instrumenta od 500 milijuna eura

Komisija je danas donijela Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Akta o jačanju europske obrambene industrije putem zajedničke nabave (EDIRPA) za razdoblje 2022. – 2024. Kako je najavljeno u Zajedničkoj komunikaciji iz svibnja o analizi nedostatnih ulaganja u obranu, Komisija ispunjava svoju obvezu uspostave kratkoročnog instrumenta EU-a za jačanje europskih industrijskih kapaciteta u području obrane zajedničkom nabavom u državama članicama EU-a. Cilj je instrumenta, na zahtjev Europskog vijeća, odgovoriti na najhitnije i najkritičnije potrebe za obrambenim proizvodima koje proizlaze iz ruske agresije na Ukrajinu. Komisija predlaže izdvajanje €500 milijuna EUR iz proračuna EU-a od 2022. do 2024. Tim će se instrumentom države članice potaknuti da u duhu solidarnosti zajednički nabavljaju hitno potrebne obrambene proizvode te će se pospješiti pristup tim proizvodima za sve države članice.

Njime će se izbjeći tržišno natjecanje među državama članicama za iste proizvode i olakšati uštede. Ojačat će se interoperabilnost i omogućiti europskoj obrambenoj tehnološkoj i industrijskoj bazi (EDTIB) da bolje prilagodi i poveća svoje proizvodne kapacitete za isporuku potrebnih proizvoda. Instrumentom će se podupirati djelovanja konzorcija koji se sastoje od najmanje tri države članice. Prihvatljiva djelovanja mogu uključivati nove projekte javne nabave u području obrane ili proširenje projekata pokrenutih od početka rata.

Izvršna potpredsjednica Margrethe Vestager rekla je: Države članice poduzele su odvažne korake slanjem hitno potrebne opreme za obranu Ukrajini. U istom duhu solidarnosti EU će im pomoći u obnovi tih zaliha poticanjem zajedničke javne nabave, čime će se europskoj obrambenoj industriji omogućiti da bolje odgovori na te hitne potrebe. Prijedlog Uredbe o EDIRPA-i povijesna je prekretnica u uspostavi obrambene unije EU-a, povećanju sigurnosti građana EU-a i jačanju EU-a kao pouzdanijeg partnera našim saveznicima. 

Povjerenik za unutarnje tržište Thierry Breton rekao je: Danas poduzimamo povijesni korak naprijed u integraciji europske obrane. Dok rat bjesni na europskim granicama, odgovaramo na poziv čelnika država EU-a i danas predstavljamo novi instrument za potporu zajedničke nabave oružja na europskoj razini. Osim što pomažemo u obnovi dijela zaliha nakon slanja oružja u Ukrajinu, u okviru proračuna EU-a potičemo države članice na zajedničku kupnju. Europska obrana napreduje velikim koracima.

Ciljevi instrumenta

Konkretno, instrumentom će se:

  • poticati suradnju država članica u nabavi u području obrane – time se doprinosi solidarnosti, interoperabilnosti i učinkovitosti javne potrošnje; sprječava se učinak istiskivanja (nemogućnost da države članice zadovolje svoju potražnju za obrambenim proizvodima jer je potražnja na vrhuncu); te se izbjegava fragmentacija  
  • povećati konkurentnost i učinkovitost europske obrambene tehnološke i industrijske baze, posebno ubrzavanjem prilagodbe industrije strukturnim promjenama, uključujući povećanje proizvodnih kapaciteta, koje proizlaze iz novog sigurnosnog okruženja nakon ruske agresije na Ukrajinu.    

Prihvatljive mjere za potporu

Instrumentom će se podupirati mjere koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

  • • konzorcij od najmanje tri države članice
  • • proširenje postojeće suradnje ili nova suradnja u nabavi najhitnijih i najkritičnijih obrambenih proizvoda
  • • postupci nabave koji odražavaju uključenost europske obrambene tehnološke i industrijske baze.

Instrumentom će se uzeti u obzir rad Radne skupine za zajedničku nabavu u području obrane koju je osnovala Komisija i Visokog predstavnika/voditelja Europske obrambene agencije. Radna skupina olakšava koordinaciju vrlo kratkoročnih potreba država članica u području javne nabave i surađuje s državama članicama i proizvođačima iz EU-a u području obrane kako bi poduprla zajedničku nabavu radi obnove zaliha. 

Daljnje mjere

Budući da je riječ o hitnoj situaciji, Komisija je prioritetno donijela Prijedlog uredbe, u roku od šest tjedana otkako joj je to naložilo Europsko vijeće, i proslijedit će ga suzakonodavcima. Komisija računa na brzo donošenje kako bi do kraja 2022. mogla na kooperativan način poduprijeti države članice u ispunjavanju njihovih najhitnijih i najkritičnijih potreba za obrambenim proizvodima. 

Osim toga, Komisija će predložiti uredbu o Europskom programu ulaganja u obranu (EDIP), koja će služiti kao temelj za buduće zajedničke projekte razvoja i javne nabave od velikog zajedničkog interesa za sigurnost država članica i Unije. 

Kontekst

Budući da su suočene s novim sigurnosnim izazovima, države članice najavile su da namjeravaju povećati potrošnju na obranu. Međutim, bez veće koordinacije i suradnje ta povećana ulaganja podrazumijevaju znatne rizike kao što je povećanje rascjepkanosti europskog obrambenog sektora duž nacionalnih granica ograničavanje potencijala za suradnju tijekom cijelog životnog ciklusa opreme jačanje ovisnosti o vanjskim čimbenicima te narušavanje interoperabilnosti i sposobnosti djelovanja oružanih snaga država članica.

Odluke o kratkoročnim nabavama imat će dugoročniji učinak na tržišne izglede Europske obrambene tehnološke i industrijske baze (EDTIB) za sljedeća desetljeća. Stoga je potrebno da Komisija pravodobno i ciljano podupire države članice koje su voljne zajednički ojačati svoje obrambene kapacitete. 

Od 2017. u okviru PADR-a, EDIDP-a i Europskog fonda za obranu uspostavljen je novi okvir za prekograničnu suradnju na istraživanju i razvoju u području obrane na razini EU-a.

Konkretno, novi instrument, kao i budući instrument, djelovat će u skladu s Europskim fondom za obranu u vrijednosti od 8 milijardi EUR u ciklusu razvoja i nabave obrambene opreme.

EDIRPA će dopuniti i Europski instrument mirovne pomoći (EPF), koji je omogućio odvažne korake u financiranju odluke država članica o opskrbi Ukrajine obrambenom opremom. Razina potpore dosad je iznosila 2 milijarde EUR, a države članice trenutačno dovršavaju dodatnu raspodjelu sredstava. Iako se EPF-om nadoknađuju ti prijenosi, sada je potrebno zajednički poduprijeti države članice u nadopuni iscrpljenih zaliha materijala.

Strateškim kompasom za sigurnost i obranu, koji je Vijeće odobrilo 21. ožujka 2022., obuhvaćeni su svi aspekti sigurnosne i obrambene politike te se povećava razina ambicije EU-a u tom području. Obrambenim paketom od 15. veljače 2022. Komisija je iznijela konkretne prijedloge za potporu provedbi Strateškog kompasa.

Nadovezujući se na sve te inicijative i kako bi se ojačao odgovor EU-a na vojnu agresiju Rusije na Ukrajinu, u Zajedničkoj komunikaciji o analizi nedostatnih ulaganja u obranu i o daljnjim koracima od 18. svibnja 2022. predstavljen je niz konkretnih i postupnih mjera. Takve mjere uključuju osnivanje radne skupine za zajedničku nabavu u području obrane i stvaranje kratkoročnog instrumenta.

Dodatne informacije

Tekst Prijedloga uredbe

Materijali za medije o nedostatnim ulaganjima u obranu i mjerama za njihovo povećanje

Zajednička komunikacija o nedostatnim ulaganjima u obranu

Komunikacija o doprinosu Europske komisije europskoj obrani

Snažnija europska obrana

Pojedinosti

Datum objave
19. srpnja 2022.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj