Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak19. listopada 2020.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 3 min

Novo Izvješće o stanju prirode pokazuje da je priroda u Europi i dalje ugrožena

I dalje se pogoršava stanje u zaštićenim staništima i smanjuje brojnost zaštićenih vrsta, a ta pogoršanja posljedica su prije svega intenzivne poljoprivrede, urbanizacije, neodrživih aktivnosti u sektoru šumarstva i promjena u slatkovodnim staništima...

Novo Izvješće o stanju prirode pokazuje da je priroda u Europi i dalje ugrožena

Izvješće potvrđuje očitu potrebu za djelovanjem ako želimo očuvati razumne šanse da do 2030. usmjerimo bioraznolikost Europe prema oporavku, kako je zamišljeno u novoj strategiji EU-a za bioraznolikost. U tom kontekstu bit će neophodno u cijelosti ispuniti ciljeve koji su navedeni u toj strategiji i u strategiji „od polja do stola”.

Procjena, koja se temelji na detaljnijem tehničkom izvješću Europske agencije za okoliš, pokazuje da iako određene zaštićene vrste i staništa uspijevaju odolijevati velikim pritiscima, većina je u lošem ili vrlo lošem stanju, pri čemu je za neke od njih vidljiv trend koji pokazuje kontinuirano pogoršanje.

Brojnost ptica koje ovise o staništima ugroženima poljoprivredom i dalje je u padu, a najveći udio među vrstama čije je stanje vrlo loše imaju slatkovodne ribe (38 %), prije svega zbog intervencija na vodotokovima i promjena vodnog režima te izgradnje hidrocentrala. Kad je riječ o staništima, samo je 15 % njih u dobrom stanju. Obnavljanje tresetišta i drugih močvarnih područja koristi bioraznolikosti, ali i znatno pomaže u borbi s klimatskim promjenama te stvara mogućnosti zapošljavanja u ruralnim i perifernim područjima.

Iz izvješća je vidljivo i da djelovanje u cilju očuvanja donosi rezultate. Iberski ris, šumski sob i vidra, za koje su uspostavljeni projekti očuvanja, sada se oporavljaju. Inicijative u okviru EU-ova programa LIFE, namjenski poljoprivredno-okolišni projekti u okviru zajedničke poljoprivredne politike i mreža Natura 2000 u koju je uvršteno 27 000 područja i dalje su od koristi, ali ih treba znatno proširiti.

Povjerenik za okoliš, oceane i ribarstvo Virginijus Sinkevičius izjavio je: Ova je procjena stanja prirode najpotpunija provjera stanja prirode ikad poduzeta u EU-u. Iz nje je još jednom vidljivo da gubimo vitalni sustav o kojem naposljetku ovisi život. Čak 81 % zaštićenih staništa u EU-u je u lošem stanju. Trebamo hitno djelovati i ispuniti obveze iz nove strategije EU-a za biološku raznolikost kako bismo preokrenuli ovaj trend i zaštitili prirodu, ljude, klimu i gospodarstvo.

Hans Bruyninckx, izvršni direktor Europske agencije za okoliš, izjavio je: Ova procjena pokazuje da su za zaštitu zdravlja i vitalnosti prirode u Europi, i posljedično dobrobiti ljudi, potrebne temeljite promjene načina kako proizvodimo i trošimo hranu, gospodarimo šumama i gradimo naše gradove. Ova nastojanja treba pratiti bolja provedba i izvršavanje zakonodavstva u području politika očuvanja, fokus na obnovi prirode i ambicioznija klimatska politika, posebno u prometnom sektoru i sektoru energetike.

Kontekst

Države članice EU-a svakih šest godina izvještavaju o trendovima i stanju očuvanosti vrsta i tipova staništa zaštićenih Direktivama EU-a. U ovom ciklusu izvješćivanja provedeno je do sada najveće i najpotpunije prikupljanje podataka o stanju prirode u Europi. U izvješću su analizirani podaci o stanju i trendovima za sve divlje ptice u EU-u (460 vrsta), 233 vrste staništa i gotovo 1400 drugih divljih biljaka i životinja od europskog interesa.

Ti će podaci biti temelj za djelovanja EU-a na području bioraznolikosti u bliskoj budućnosti te služiti kao neophodna referentna vrijednost za praćenje napretka u ostvarivanju ciljeva nove strategije EU-a za biološku raznolikost do 2030.

Više informacija

Izvješće Europske komisije

Tehničko izvješće europske agencije za okoliš o stanju prirode u EU-u

Strategija EU-a za biološku raznolikost

Izvješće – Povratak prirode i program LIFE

Poveznica na brošuru

Pojedinosti

Datum objave
19. listopada 2020.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj