Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak13. listopada 2016.Predstavništvo u Hrvatskoj

Novim pravilima do jedinstvene pravne pomoći diljem EU-a

Danas je prevladana posljednja prepreka u pogledu novih pravila o pravnoj pomoći koja je Komisija predložila 2013. Pravna pomoć financijska je ili sudska potpora koju prima osumnjičenik ili optuženik koji nema dovoljno sredstava za podmirenje sudskih...

Jedisntvena pravna pomoć diljem EU

Vijeće je donijelo Direktivu o pravnoj pomoći za osumnjičene i optužene osobe u kaznenim postupcima i postupcima na temelju europskog uhidbenog naloga.

Novim pravilima osigurat će se jedinstveno pružanje prava na pravnu pomoć i same pravne pomoći diljem EU-a. Osumnjičenicima ili optuženicima pravna bi se pomoć trebala pružati od početka kaznenog postupka i to u skladu s jasnim kriterijima definiranima u Direktivi.

Novom Direktivom predviđena su sljedeća jamstva:

 • Brza dodjela pravne pomoći

Pravna pomoć dodjeljuje se najkasnije do ispitivanja, posebno policijskog, ili do određenih istražnih radnji ili radnji prikupljanja dokaza, kako je predviđeno Direktivom.

 • Jasni kriteriji za dodjelu pravne pomoći

Države članice primjenjuju različite provjere kako bi odredile hoće li se pravna pomoć dodijeliti: provjeru imovinskog stanja (u vezi sa sredstvima kojima raspolaže predmetna osoba, uključujući prihod i imovinu), provjeru osnovanosti (u vezi s potrebom osiguranja djelotvornog pristupa pravdi s obzirom na okolnosti slučaja) ili obje. Novim se pravilima utvrđuju jasni kriteriji za provođenje tih provjera:

– Ako država članica primijeni provjeru imovinskog stanja, treba uzeti u obzir sve relevantne i objektivne faktore kao što su prihod, kapital i obiteljska situacija predmetne osobe, troškovi pravne pomoći i standard života u odgovarajućoj državi članici. To će im pomoći utvrditi nedostaju li osumnjičenicima ili optuženicima sredstva kojima bi platili pravnu pomoć.

– Ako država članica primijeni provjeru osnovanosti, treba uzeti u obzir težinu kaznenog djela, složenost slučaja i težinu predviđene kazne, kako bi odredila je li dodjela pravne pomoći u interesu pravde.

 • Pravna pomoć u postupcima na temelju europskog uhidbenog naloga

U postupcima na temelju europskog uhidbenog naloga postojat će pravo na pravnu pomoć. To pravo primjenjivat će se u državi članici koja izvršava uhidbeni nalog i, u predmetima kaznenog progona, u državi članici u kojoj je nalog izdan.

 • Bolji postupak odlučivanja o pravnoj pomoći

Direktivom se osigurava da se odluke o pravnoj pomoći donose s dužnom pažnjom i da se podnositelje zahtjeva u pisanom obliku obavješćuje o tome je li njihov zahtjev odbijen u cijelosti ili djelomično. Njome se utvrđuju pravila o kvaliteti pravne pomoći i o obuci osoblja uključenog u postupak odlučivanja, uključujući odvjetnike. U slučaju kršenja prava na temelju ove Direktive mora biti dostupan djelotvoran pravni lijek.

Sljedeći koraci

Države članice moraju prenijeti Direktivu u roku od 30 mjeseci od dana njezine objave u Službenom listu Europske unije. Ta će prava biti dostupna od svibnja 2019.

Kontekst

Direktiva se primjenjuje na sve države članice, osim Danske, Irske i Ujedinjene Kraljevine.

Direktiva o pravnoj pomoći treća je i posljednja prihvaćena Direktiva iz paketa prijedloga u području prava na pošteno suđenje u kaznenim postupcima koji je Komisija predstavila u studenome 2013. Njezinim je donošenjem završen Plan EU-a za jačanje postupovnih prava osumnjičenika ili optuženika u kaznenim postupcima koji je pokrenut 2009.

Posljednjih je godina ostvaren znatan napredak u jačanju postupovnih prava osumnjičenika i optuženika u Europskoj uniji. Od donošenja Plana EU-a za jačanje postupovnih prava osumnjičenika ili optuženika u kaznenim postupcima (2009.) doneseno je pet direktiva. Njima se osiguravaju temeljna prava poput prava na tumačenje i prevođenje, prava na informiranje i prava na pristup odvjetniku.

Njima se ujedno osiguravaju načelo pretpostavke nedužnosti i pravo sudjelovanja na raspravi te, posljednjom donesenom direktivom, postupovna jamstva za djecu uključenu u kaznene postupke.

Frans Timmermans, prvi potpredsjednik nadležan za vladavinu prava i Povelju o temeljnim pravima, izjavio je: Svatko tko podliježe kaznenom postupku ima pravo na pravnu zaštitu i odvjetnika kojeg si može priuštiti. U tome je bit vladavine prava. Danas smo donijeli pravila kojima će se to osigurati diljem Unije.

Věra Jourová, povjerenica za pravosuđe, potrošače i ravnopravnost spolova, izjavila je: Pravna je pomoć ključna za jamčenje pristupa poštenom pravosudnom sustavu koji je dostupan svima, čak i najsiromašnijima. Ojačali smo postupovna prava tijekom posljednjih godina. Svakome tko u Europi bude osumnjičen ili optužen bit će zajamčeno pošteno suđenje. Međutim, nema svrhe da građani imaju pravo pristupa odvjetniku ako si ga ne mogu priuštiti. Stoga je današnja odluka ključna za europsko područje pravde i temeljnih prava.

  Pojedinosti

  Datum objave
  13. listopada 2016.
  Autor
  Predstavništvo u Hrvatskoj