Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak31. kolovoza 2017.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 3 min

Novi način ispitivanja emisija iz automobila obvezan od 1. rujna 2017.

O sutra (1. rujna 2017.) svi novi modeli automobila morat će proći novo i pouzdanije ispitivanje emisija u stvarnim uvjetima vožnje i poboljšano laboratorijsko ispitivanje prije no što budu smjeli prometovati europskim cestama. Novi ispitni postupci...

Novi način ispitivanja emisija iz automobila

Ispitivanja predstavljaju jedan u nizu važnih koraka koje Komisija poduzima u nastojanjima da europska automobilska industrija bude čista, održiva i konkurentna:

  • Pouzdanija i točnija ispitivanja emisija. Emisije dušikovih oksida i čestica, koje su jedan od glavnih uzroka onečišćenja zraka, pouzdanije će se mjeriti u stvarnim uvjetima vožnje (ispitivanje RDE-a). To će ispitivanje biti dopuna novom i realističnijem laboratorijskom ispitnom postupku (WLTP) za sve emisije, uključujući CO2 i potrošnju goriva, dušikove okside te druge tvari koje onečišćuju zrak. Oba ispitivanja postaju obvezna od rujna 2017. za sve nove modele automobila, a u razdoblju od 2018. do 2019. postupno će se uvoditi za sve nove automobile (za više informacija vidjeti MEMO/17/2821).
  • Sveobuhvatna reforma homologacijskog sustava. Nakon što se donese prijedlog uredbe Komisije iz siječnja 2016., ispitivanje vozila bit će kvalitetnije i neovisnije, nadzor nad automobilima koji su već u prometu bit će bolji, a kontrola na razini EU-a uvest će se kao sastavni dio sustava.
  • Standardi kvalitete zraka. Države članice moraju se pridržavati graničnih vrijednosti EU-a za niz onečišćujućih tvari, uključujući NO2, te uspostaviti planove za kvalitetu zraka za područja ili aglomeracije u kojima su te granične vrijednosti prekoračene.
  • Mobilnost s niskim razinama emisija. Cilj je Europske strategije za mobilnost s niskom razinom emisije povećati učinkovitost prometnog sustava, ubrzati uvođenje alternativnih izvora energije s niskim razinama emisija u području prometa i približiti se prelasku na vozila s nultom razinom emisija. Pritom je naglasak na alternativnim izvorima energije s niskim razinama emisija za putnička vozila i autobuse, na elektrifikaciji željezničkog prometa te na upotrebi biogoriva u zrakoplovstvu, kamionima i autobusima. Usto, Komisija planira do studenoga 2017. donijeti akcijski plan za infrastrukturu za alternativna goriva kako bi potaknula što veću upotrebu alternativnih goriva u Europi.

Komisija ujedno pozorno prati mjere koje države članice poduzimaju u pogledu onečišćujućih automobila koji su već u prometu.

Nakon što se u rujnu 2015. otkrilo da je grupa Volkswagen upotrebljavala prilagođen softver kako bi zaobišla emisijske standarde za neke tvari koje onečišćuju zrak, Komisija je pozvala sve države članice, budući da su one odgovorne za nadzor tržišta i provedbu homologacijskih propisa, da na svojem državnom području provedu potrebne provjere stvarnih razina emisija iz vozila i da osiguraju poštovanje prava EU-a. Komisija je, kako bi podržala te aktivnosti, razvila zajedničku ispitnu metodologiju za pronalaženje poremećajnih uređaja kojima se preinačuju rezultati laboratorijskih ispitivanja. Tom će se metodologijom osigurati i da rezultati nacionalnih provjera budu dosljedni. Objavila je i obavijest sa smjernicama namijenjenima da pomognu državama članicama u procjeni upotrebljavaju li proizvođači automobila poremećajne uređaje ili druge strategije zbog kojih vozila izvan ispitivanja emitiraju veće razine emisija te u analizi jesu li ti uređaji odnosno strategije tehnički opravdani.

Komisija je u prosincu 2016. i svibnju 2017. pokrenula postupke zbog povrede protiv osam država članica zbog kršenja zakonodavstva EU-a o homologaciji i nastavlja pratiti primjenjuje li se zakonodavstvo EU-a u tom području na odgovarajući način.

Komisija će osigurati i poštovanje pravila tržišnog natjecanja te i dalje raditi u korist poštenog odnosa prema potrošačima.

Na kraju, Komisija neprekidno radi na tome da se propisi EU-a o kvaliteti zraka primjenjuju i pri tome se služi pokretanjem postupaka zbog povrede propisa protiv 16 država članica koje su prekoračile granične vrijednosti NO2.

Pojedinosti

Datum objave
31. kolovoza 2017.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj