Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Informativni članak5. svibnja 2022.Predstavništvo u Hrvatskoj

Novi europski Bauhaus: financiranje pet oglednih projekata u Europi

Obzor Europa kao glavni pokretač novih ideja, prototipova i proizvoda ima ključnu ulogu jer su istraživanja i inovacije vrlo važni za osmišljavanje, provedbu i širenje novog europskog Bauhausa.

Novi europski Bauhaus: financiranje pet oglednih projekata u Europi

Komisija je danas predstavila pet projekata odabranih u okviru 25 milijuna eura vrijednog poziva za razvoj oglednih projekata za novi europski Bauhaus. Komisija trenutačno s odabranim korisnicima pregovara o sporazumima za dodjelu bespovratnih sredstava.

Provedbom tih projekata izgradit će se održiviji, uključiviji i ljepši prostori na više lokacija u EU-u te će se građane uključiti u zelenu tranziciju na lokalnoj razini.

Predsjednica Ursula von der Leyen izjavila je: Veselim se provedbi odabranih projekata novog europskog Bauhausa. Oni će nam pokazati kako budućnost može izgledati te će donijeti europski zeleni plan u naše svakodnevne živote i životne prostore. Ti bi projekti trebali biti ishodište za izgradnju europske i globalne mreže projekata novog europskog Bauhausa.

Pet oglednih projekata u 13 zemalja

Za svaki od pet odabranih projekata dodijelit će se oko 5 milijuna eura za provedbu u 11 država članica (Belgiji, Češkoj, Njemačkoj, Danskoj, Grčkoj, Hrvatskoj, Italiji, Latviji, Nizozemskoj, Sloveniji i Portugalu), te u Norveškoj i Turskoj. Projekti će biti usmjereni na teme kao što su obnova zgrada, kružnost, umjetnost, kulturna baština, obrazovanje, pametni gradovi, obnova urbanih i ruralnih područja i dr. Odabrani su sljedeći projekti:

  1. CULTUURCAMPUS (Cultuurcampus: održivo središte za umjetnost, istraživanja, učenje i zajednicu kao katalizator). U tom se projektu kombiniraju obrazovanje, istraživanja, politike i kultura te analiziraju svakodnevna iskustva stanovnika s ciljem preobrazbe područja s otežanim uvjetima života na jugu Rotterdama (NL). Cultuurcampus će biti smješten u povijesnoj zgradi i funkcionirat će kao središte za razne skupine i aktivnosti.
  2. NEB-STAR (New European Bauhaus STAvangeR). Taj će se projekt provoditi u Stavangeru (NO), Pragu (CZ) i Utrechtu (NL) te pokazati kako se u planove teritorijalne preobrazbe mogu uključiti načela i vrijednosti novog europskog Bauhausa. Bit će usmjeren na četiri tipična izazova povezana s klimatski neutralnim gradovima, uzimajući pritom u obzir potrebe i zabrinutost na lokalnoj razini u okviru zajedničkog stvaranja sa stanovnicima i dionicima.
  3. NEBhourhoods. Cilj je tog projekta pripremiti München-Neuperlach (DE) za budućnost u skladu s europskim zelenim planom kad je riječ o izgrađenom okolišu, kružnosti, mobilnosti, energiji, hrani i zdravlju. Projekt će se temeljiti na prednostima tog područja – snažnom osjećaju zajedništva, velikim zelenim površinama i velikim stambenim objektima, čak i ako ih je potrebno obnoviti – te će se nastojati pronaći rješenja za njegove slabosti – iznadprosječnu nezaposlenost i ispodprosječne razine obrazovanja.
  4. DESIRE (Designing the Irresistible Circular Society). Tim se projektom želi društvima i gradovima pomoći u suočavanju s klimatskim promjenama, gubitkom bioraznolikosti i poteškoćama povezanima s resursima. Putem umjetnosti, arhitekture i dizajna s tri glavne teme – uključivosti, kružnosti i usklađivanja gradova s prirodom – istraživat će se alternativni načini preobrazbe teritorija u više europskih gradova (DK, NL, SI, IT, LV).
  5. EHHUR (EYES HEARTS HANDS Urban Revolution). U okviru tog projekta pružat će se potpora gradovima i ranjivim stanovnicima za preobrazbu izgrađenog okoliša. Projekt će se provoditi na sedam lokacija u EU-u i pridruženim zemljama (DK, EL, BE, PT, TR, HR, IT), a cilj će mu biti suzbijanje socioekonomskih i kulturnih poteškoća kao što su socijalna segregacija, energetsko siromaštvo i propadanje povijesnih središta pogođenih depopulacijom.

U roku od dvije godine projekti će iznjedriti inovativne ideje i rješenja koji će služiti kao putokazi za druge aktivnosti u okviru novog europskog Bauhausa. Budući da će se provoditi u raznim dijelovima Europe, ti će projekti dati raznolike rezultate te će se moći prilagođavati i ponavljati u sličnim aktivnostima i oglednim projektima u Europi i šire i tako poslužiti kao inspiracija za buduće projekte.

Projekti će pridonositi i misijama EU-a. Te su misije umnogome slične novom europskom Bauhausu: obje inicijative imaju za cilj u bližoj suradnji s građanima pronaći rješenja za velike izazove povezane sa zdravljem, klimom i okolišem te iskoristiti moć istraživanja i inovacija.

Dodatnih dva milijuna eura dodijeljeno je za još jedan projekt, CRAFT (CReating Actionable FuTures), namijenjen za koordinaciju i pružanje potpore za svih pet odabranih projekata, kao i za buduće ogledne projekte novog europskog Bauhausa. U okviru projekta CRAFT ispitivat će se kolaborativni lokalni modeli za transformacije u okviru novog europskog Bauhausa u tri „grada-laboratorija” (Amsterdamu, Bologni i Pragu) te će se pružati potpora za 100 gradova odabranih u okviru misije „Klimatski neutralni i pametni gradovi”.

Kontekst

Cilj novog europskog Bauhausa jest povezivanje svijeta umjetnosti, kulture i obrazovanja sa znanošću i tehnologijom. Obzor Europa kao glavni pokretač novih ideja, prototipova i proizvoda ima ključnu ulogu jer su istraživanja i inovacije vrlo važni za osmišljavanje, provedbu i širenje novog europskog Bauhausa.

Poziv u vrijednosti od 25 milijuna eura za potporu provedbi oglednih projekata za inicijativu novog europskog Bauhausa u kontekstu misija EU-a bio je otvoren od 28. rujna 2021. do 25. siječnja 2022. Dio je programa rada za misije u okviru programa Obzor Europa za razdoblje 2021. – 2022.

Objava odabranih kandidata ne podrazumijeva obvezu dodjele financijskih sredstava. Konačna odluka o prijavljenim projektima (uključujući iznos koji će se dodijeliti) moći će se donijeti tek kasnije, kad službe Komisije dovrše pripremu bespovratnih sredstava i provedu potrebne provjere.

Dodatne informacije

Internetske stranice novog europskog Bauhausa

Internetske stranice misija EU-a

Priopćenje za medije: Komisija najavljuje sudjelovanje 100 gradova u misiji EU-a za klimatski neutralne i pametne gradove do 2030.

Pojedinosti

Datum objave
5. svibnja 2022.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj